"Salesforce biedt een totaalbeeld van onze partners en interne processen zodat we geen resources hoeven te onttrekken bij calamiteiten. Zodoende kunnen we onze meest waardevolle resources effectief beheren: de vrijwilligers, partnerschappen en donors die wat we doen mogelijk maken."

- American Red Cross, Bay Area Chapter

 

De afdeling Bay Area van het Amerikaanse Rode Kruis stroomlijnt vrijwilligersprogramma en ontlast resources met Salesforce

Uitdaging

 • De afdeling Bay Area van het Amerikaanse Rode Kruis (in de VS de toonaangevende hulporganisatie bij calamiteiten) had een CRM-oplossing nodig om duizenden vrijwilligers en partners te volgen
 • Een bestaand systeem bleek te complex en inflexibel om effectief interne gegevens van 4000 vrijwilligers te beheren
 • Het besluitvormingsproces werd aangestuurd door talloze criteria, zoals de mogelijkheid tot gecentraliseerde gegevens, rapportagemogelijkheden en aanpasbaarheid
 • Als onderdeel van een organisatie die vrijwilligers en partners inzet voor hulp bij 70.000 calamiteiten, miljoenen personen leert hoe ze zich kunnen voorbereiden en eerste hulp kunnen verlenen, en meer dan de helft van de nationale bloedvoorraad inzamelt, was het essentieel dat het juiste systeem werd gekozen

Oplossing

 • De afdeling Bay Area van het Amerikaanse Rode Kruis implementeerde Salesforce Enterprise Edition bij 70 gebruikers om te voldoen aan de individuele behoeften van de afdeling, waarbij ervoor is gezorgd dat informatie centraal toegankelijk is wanneer een calamiteit zich voordoet
 • Een databasebeheerder volgde via Successforce Education van salesforce.com een training voor beheerders waarmee hij leerde het systeem optimaal te beheren
 • Partnergegevens worden samengevoegd zodat de afdeling efficiënter en op bredere schaal kan samenwerken met partners door bijvoorbeeld trainingen te verzorgen, hulp bij calamiteiten te coördineren en donaties te ontvangen
 • Via de integratie van VerticalResponss, een e-mail- en directmailtoepassing van de AppExchange, distribueert de organisatie direct vanuit Salesforce nieuwsbrieven onder vrijwilligers en partners 
 • Met dashboards wordt bijgehouden hoeveel personen cursussen van het Rode Kruis hebben gevolgd via Prepare Bay Area, een project dat is opgezet om mensen beter voor te bereiden op calamiteiten
 • Met aangepaste tabbladen, zoals Agencies, Red Cross Offices, Orientations en Volunteer Jobs, worden relevante gegevens over vrijwilligers bijgehouden, overeenkomstig de werkstroomprocessen van de organisatie

Resultaten

 • Dankzij gecentraliseerde toegang tot gegevens kan de organisatie op ieder gewenst moment vrijwilligers inzetten en partnerresources coördineren
 • Salesforce automatiseert de intakeprocedure voor vrijwilligers en bundelt gegevens van alle afdelingen
 • Inzicht in historische gegevens en lopende activiteiten helpt het Rode Kruis om activiteiten effectief en gericht te plannen
 • Schaarse resources hoeven niet langer te worden ingezet voor het beheer van omslachtige en dure traditionele software, maar kunnen een oplossing ontwikkelen die past bij de werkwijze van het Rode Kruis
 • De organisatie kan nu meten hoeveel vrijwilligers bij het Rode Kruis blijven, hoe snel geïnteresseerde vrijwilligers worden omgeschoold en hoe vaak lezers doorklikken vanuit de nieuwsbrieven
 • Door het beheer van externe partners via Salesforce uit te breiden is de organisatie nog beter in staat om de levensreddende taken uit te voeren
Terug naar boven
 
Live chat