"De Chicago Housing Authority heeft unieke vereisten die niet in het traditionele CRM-stramien passen. Met Model Metrics LLC konden we Salesforce en het Force.com-platform op eenvoudige wijze aan onze behoeften aanpassen, en waren we bovendien in staat een complex beveiligingsmodel te implementeren dat voldeed aan de eisen van onze gebruikers en partners, en waarmee de vertrouwelijke informatie in het systeem goed wordt beschermd."

- The Chicago Housing Authority

 

Chicago Housing Authority bouwt applicaties op maat op Force.com om te kunnen voldoen aan de unieke vereisten van een openbare instelling

Uitdaging

 • De Chicago Housing Authority werkt aan een project om de sociale woningvoorziening van Chicago te transformeren en had behoefte aan een degelijke oplossing ter vervanging van de spreadsheets en afzonderlijke databases waarmee dit project werd beheerd.
 • Deze instelling had een aantal unieke bedrijfsprocessen waarvoor een uiterst flexibele oplossing nodig was die verder ging dan de functionaliteit die het traditionele CRM biedt 
 • Aangezien in het systeem vertrouwelijke informatie wordt beheerd en gebruikers zich in verschillende vestigingen in de City bevinden, waren een complexe gegevensbeveiliging en flexibele toegangsmogelijkheden een abolute vereiste.
 • Vanwege het krappe tijdsbestek en de beperkte IT-resources had de instelling behoefte aan een snel en gemakkelijk te implementeren oplossing.

Oplossing

 • Na een evaluatie van diverse oplossingen, waaronder zelf ontwikkelde toepassingen, koos de Chicago Housing Authority voor Salesforce en het Force.com-platform waarvoor geen nieuwe infrastructuur nodig is, die gemakkelijk toegankelijk zijn en die de benodigde implementatietaken tot een minimum beperken.
 • Model Metrics LLC, een implementatiepartner van salesforce.com, werd ingeschakeld om een strategie uit te stippelen, processen te verbeteren en uitgebreide implementatiediensten te verlenen.
 • Aan de complexe beveiligingsvereisten van de instelling werd voldaan middels het uitgebreide en flexibele gegevenssharemodel van Salesforce, waarbij wordt gewaarborgd dat de juiste gebruikers toegang hebben tot de juiste informatie.
 • De Chicago Housing Authority benut het Force.com-platform organisatiebreed met behulp van voorzieningen als rapporten, dashboards en cases. 
 • De standaardbedrijfsobjecten Account en Contactpersoon van Salesforce kregen een ander doel en werden gebruikt voor de gegevens van bewoners. 
 • Met behulp van Force.com Builder werden applicaties op maat gemaakt voor het beheren van verwijzingen, doelstellingen, resultaten en events.

Resultaten

 • Het netwerk van aanvullende dienstverleners van de instelling kan nu op het Force.com-platform samenwerken en beter inspelen op relevante behoeften.
 • De verbeterde toerekenbaarheid (een van de doelstellingen van de instelling) is mogelijk doordat gedetailleerde kerngegevens kunnen worden bijgehouden voor zowel de instelling zelf als voor de servicepartners.
 • Casemanagers gebruiken dashboards voor realtime snapshots van de prestaties.
 • De instelling kan op nauwkeurige wijze bijhouden of wordt voldaan aan het strategische transformatieplan.
 • Ondersteunende instellingen die de met Force.com gebouwde applicaties gebruiken, rapporteren een verbeterde productiviteit bij het invoeren en bijhouden van verhuisplannen en verwijzingen van bewoners.
 • Dankzij de flexibiliteit van Salesforce zijn de rapportagemogelijkheden voor de instelling verbeterd en kost het invoeren van gegevens en het overbrengen van cases van de ene instelling naar de andere 50% minder tijd.
 • Significante besparingen in de kosten en resources droegen bij aan de Force-com-belofte van geen investeringen in infrastructuur en geen onderhoud aan software.
Terug naar boven
 
Live chat