Salesforce.com lanserar Devforce, världens första utvecklarverktyg för att använda Platform-as-a-Service och tillföra kraften av datamoln till företaget


STOCKHOLM - salesforce.com Tour de Force – 17 januari 2007 - Salesforce.com [NYSE: CRM], marknads- och teknologiledare inom Software-as-a-Service och Platform-as-a-Service, lanserar idag Devforce, en ny portfölj med Development-as-a-Service verktyg och APIs som gör att affärsutvecklare kan utnyttja kraften i datamoln. Genom att tillhandahålla full tillgång till databasen och användargränssnittet i Force.com plattformen, sammanför Devforce produktiviteten i utvecklings- och samarbetsverktygen med Force.com Platform-as-a-Service. Devforce innehåller det nya Force.com Metadata API, Force.com Integrated Development Environment (IDE), Force.com Sandbox, and Force.com Code Share. Allt för att ge utvecklarna ett heltäckande tjänsteutbud för att Software-as-a-Service applikationer.

– Datamoln ger utvecklare i hela världen tillgång till obegränsad datakapacitet, helt och hållet levererat som en tjänst, säger Marc Benioff, styrelseordförande och vd på salesforce.com. På samma sätt som Platform-as-a-Service ger företag en ny plattformsmodell för att köra applikationer i molnet, är Development-as-a-Service en ny modell för utvecklingsverktyg som erbjuder utvecklarna nya möjligheter för att skapa applikationer i molnet. Tillskottet av Devforce till Force.complattformen kommer att öka övergången av IT från förra generationens programvara till den nya generationens tjänster.

Force.com – världens första Platform-as-a-Service (PaaS)
Force.com Platform-as-a-Service innehåller en omfattande datamolnarkitektur som revolutionerar skapandet och leveransen av nya applikationer. Den levereras helt och hållet som en tjänst via internet och innehåller de nödvändiga byggstenarna utan kraven på mjukvaru- och hårdvaruinfrastruktur på klientservern.

Genom att ersätta kostnaden och komplexiteten, som mjukvaruplattformar innebär med en komplett, skalbar tjänst, kan Force.com erbjuda utvecklarna det snabbaste sättet att omvandla idéer till affärsnytta. Force.com PaaS har en komplett verktygslåda för att skapa affärsapplikationer, till exempel möjligheten att skapa vilken databas som helst, ett arbetsflöde som underlättar samarbetet mellan användarna, Apex Code programmeringsspråk för att bygga komplicerad logik, the Force.com Web Services API för tillgång till programmering, mash-ups, och integration med andra applikationer och data, samt Visualforce som har ett gränssnitt som möjliggör skapandet av vilken User-Interface-as-a-Service som helst.

Devforce – effektiviserar Platform-as-a-Service
Devforce gör utvecklarna mer effektiva genom att tillhandahålla en komplett livscykel för PaaS applikationsutveckling. Tack vare Devforce, kan både IT-avdelningen på koncernnivå och ISV:er utnyttja API:er för utveckling och förändringshantering, produktivitetsverktyg för utvecklare, testmiljöer för Force.com samt möjligheten att föra integreringar med hjälp av källstyrd kod och styrsystem.

Tillgänglighet
Devforce finns nu tillgängligt i förhandsversion på http://developer.force.com/. Kunder som köper applikationer salesforce.com bör basera sina inköpsbeslut på de versioner som finns tillgängliga för närvarande.

Force.complattformen och AppExchange
Force.com omskapar den traditionella utvecklingen, installationen och spridningen av alla slags affärsapplikationer med sin plattform som tjänst. Utvecklare, kunder och partner kan använda Force.com för att lätt skapa en ny generation on-demand applikationer och sprida dem över hela världen som en tjänst. Force.com gör att applikationer lätt kan förmedlas, bytas och installeras med några enkla klickar genom salesforce.coms AppExchangemarknad, vilket gör att den uppfinningsrikedom som Force.com inspirerar till lätt kan spridas till hela on-demandkollektivet.

AppExchanges lönsamhet fortsätter att växa med tusentals kunder som installerar tusentals applikationer genom AppExchange. Kunder av alla storlekar kan snabbt och lätt utvidga Salesforce med ännu fler on-demand affärsapplikationer som från AppExchange, som finns på http://www.salesforce.com/appexchange.

Om Salesforce.com

Salesforce.com grundades 1999 och är ledande inom cloud computing. Salesforce.com erbjuder social och mobil molnteknik som gör det möjligt för företag att genomgå en förvandling mot att bli kundföretag. Företagen får möjlighet att kommunicera med kunder, anställda, partner och produkter på helt nya sätt. Med hjälp av salesforce.coms arkitektur för flera parter i realtid har företagets appar och plattform kunnat revolutionera företagens sätt att sälja, ge service, marknadsföra och vara nyskapande.

 

 

De tjänster eller funktioner som inte har lanserats och refereras till här, eller i andra pressmeddelanden och offentliga utlåtanden är inte tillgängliga för närvarande och kanske inte levereras i tid eller överhuvudtaget. Kunder som köper applikationer från salesforce.com bör fatta sitt inköpsbeslut baserat på de funktioner som nu finns tillgängliga. Salesforce.coms huvudkontor ligger i San Francisco. Lokala kontor finns i Europa och Asien. Företaget är noterat på New York-börsen under kortnamnet CRM. Mer information finns på http://salesforce.com/se. Det går även att ringa 00800 7253 3333