Salesforce avlivar myterna om mjukvara som tjänst


Stockholm, 18 januari, 2007 – Salesforce.com [NYSE: CRM], Salesforce.com har ända sedan företaget startade insett värdet av att satsa på en plattform som är uppbyggd kring ‘multi-tenancy’-principen, det vill säga, att alla kunder får tillgång till samma infrastruktur och uppgraderingar på samma gång. Salesforces kunder har i sin tur upptäckt att detta innebär lägre uppstartskostnader, kortare ledtider och mindre administration.

Salesforce har uppnått sina framgångar genom att leverera mjukvara som tjänst enligt multi-tenancy principen till en miljon prenumeranter över hela världen. Trots den bevisade framgången med mjukvara som tjänst och multi-tenancyprincipen florerar det fortfarande en hel del felaktiga myter som det nu känns hög tid att avliva.

Myten:
Multi-tenancy är inte relevant för mjukvara som levereras som tjänst

Under de första åren av IT-eran var det vanligt att företagen själva ägde och förvaltade sin hårdvara och mjukvara. Många företag har investerat stora summor och har enorm kunskap när det gäller att tillgodose den egna organisationens IT-behov. Den totala kostnadsbilden när det gäller bandbredd och övrig drift har ökat under de senaste åren. Detta har i sin tur påskyndat efterfrågan på en multi-tenancy modell där en lösning klarar av att levereras till flera användare, samtidigt som säkerhetsnivån, när det gäller information, och processer kan upprätthållas. Multi-tenancy innebär många ekonomiska fördelar, men ibland känns det som ett stort förändringssteg för ett företag som är vant att sköta hela IT-driften på egen hand. För ett sådant företag kan det vara frestande att avfärda hela konceptet mjukvara-som-tjänst och multi-tenancy och hävda att fördelarna kan uppnås lika lätt med hjälp av servervirtualisering. Många mjukvaruleverantörer gör naturligtvis sitt bästa för att stärka denna uppfattning.

Sanningen:
Arkitektur baserad på multi-tenancy är oumbärlig för framgången med mjukvara-som-tjänst

En grund lagd på multi-tenancy ger en tydlig gränsdragning mellan databasens integritet och de IT-processer som är unika för varje enskilt företag, till exempel uppdatering av databaser eller arkiv. Uppdateringar som traditionellt sett är kända för att medföra driftsstörningar är tack vare multi-tenancy betydligt mer smärtfria och kan därför genomföras oftare, med färre risker och till lägre kostnader.

Multi-tenantplattformar, som salesforce.coms Force.com, liknar på många sätt webbplattformar som Yahoo, Amazon och eBay. Samtliga har en egen kodbas som delas av alla användare och nya funktioner blir tillgängliga för samtliga användare samtidigt utan förseningar och utdragna uppgraderingar.

En stor skillnad mellan olika multi-tenancyplattformar är graden av individuell anpassning. Påståendet att multi-tenancy arkitekturen skulle vara alltför begränsad stämmer inte och är ofta baserat på generaliseringar om en ytlig arkitektur där metadata endast kan representera en liten del av kundernas behov. Sanningen är att det inte finns några begränsningar för hur djupgående metadata kan representeras ända ned till att definiera databasen, och användargränssnitten.
Hur levereras mjukvaran?

Företag har traditionellt ägt och förvaltat sina egna IT-tillgångar. Servicebaserade erbjudanden började som en nischad nymodighet. Det visade sig sedan att många IT-funktioner kan förpackas och erbjudas som tjänster. I många fall löste dessutom det nya leveranssättet många störande problem.

Managed Service Providers

Det lättaste sättet att omvandla IT från produkt till tjänst är att låta en leverantör köpa, konfigurera, installera och förvalta hårdvaran och mjukvaran och göra detta i sina egna lokaler. I dessa lokaler sköter man flera företags IT-drift, men kunderna hanteras som separata enheter och oberoende av varandra.

Denna lösning motsvarar det enklaste sättet att flytta IT-installationerna till ett billigare kontorsutrymme, kanske med möjligheten att dela kapitalintensiv hårdvara som till exempel back-up av ström och tillgång till billigare arbetskraft. Man får även tillgång till specialister som kan rycka in på kort varsel, men som sällan är lönsamma att ha anställda på heltid i det egna företaget.

Application Service Providers

Ett vanligt missförstånd är att Salesforces tjänster faller under den här kategorien. Likheten är att kunden använder funktioner och systemlösningar som görs tillgängliga av en leverantör via exempelvis Internet, istället för att köpa ett system eller systemlösning som kräver installation i den egna IT-miljön. Den stora skillnaden är dock att alla kunder fortfarande har sin egen arkitektur vilket gör att gränserna hindrar smidiga integreringar och uppdateringar av data. Det är också vanligt att varje kund hanteras separat av okoordinerade team.

Multi-Tenant, Mjukvara och plattform som tjänst

Istället för att skapa tjänster och sedan leverera dem till varje kund separat, skapar leverantören en applikation som sedan levereras som tjänst till en mängd kunder på samma gång. Gemensam data blir en del av applikationens design, istället för enbart en sidoeffekt. Multi-tenancy arkitekturen utgör kärnan av Force.com plattformen och är en av Salesforces viktigaste innovationer.

En multi-tenant plattform delar en gemensam infrastruktur och kodbas som sköts centralt. Utrullningar sköts separat för varje kund inom multi-tenantmiljön och man slipper kostnaderna och personalresurserna som krävs när man har sin egen infrastruktur.

Multi-tenantportföljer, som salesforce.com och multi-tenantplattformar som force.com, liknar konsumentplattformar som Yahoo, Amazon och eBay. Både salesforce.com och Force.com möjliggör individanpassningar och integrering av data utan att driftstörningar uppstår.

När det gäller ekonomiska fördelar slår multi-tenant modellen MSP- och ASP-modellerna, som beskrivs ovanför, med hästlängder. Utvecklingsteamen behöver inte dela sin uppmärksamhet mellan olika kunders lösningar, utan endast mellan antalet fysiska förekomster av plattformen och det antal applikationer som är nödvändiga för att rätt kapacitetsnivå ska uppnås.

Om Salesforce.com

Salesforce.com grundades 1999 och är ledande inom cloud computing. Salesforce.com erbjuder social och mobil molnteknik som gör det möjligt för företag att genomgå en förvandling mot att bli kundföretag. Företagen får möjlighet att kommunicera med kunder, anställda, partner och produkter på helt nya sätt. Med hjälp av salesforce.coms arkitektur för flera parter i realtid har företagets appar och plattform kunnat revolutionera företagens sätt att sälja, ge service, marknadsföra och vara nyskapande.

 

 

De tjänster eller funktioner som inte har lanserats och refereras till här, eller i andra pressmeddelanden och offentliga utlåtanden är inte tillgängliga för närvarande och kanske inte levereras i tid eller överhuvudtaget. Kunder som köper applikationer från salesforce.com bör fatta sitt inköpsbeslut baserat på de funktioner som nu finns tillgängliga. Salesforce.coms huvudkontor ligger i San Francisco. Lokala kontor finns i Europa och Asien. Företaget är noterat på New York-börsen under kortnamnet CRM. Mer information finns på http://salesforce.com/se. Det går även att ringa 00800 7253 3333