“Salesforce har varit en av de smidigaste och snabbaste programvaruimplementeringar jag någonsin sett. Tack vare det har RBI nu ett kraftfullt, kostnadseffektivt och mycket populärt säljhanteringssystem.”

- Reed Business Information

 

Reed Business Information riktar in sig på 18 marknadssektorer med ett enhetligt Salesforce-system

Utmaning

 • Skapa en tydlig, enhetlig vy över kunderna på 18 vertikala publiceringsmarknader
 • Bygga upp långsiktiga relationer till kunder som maximerar värdet för båda parter och säkerställer kontinuerlig kundtillfredsställelse
 • Ersätta de otaliga system som tidigare använts på varje plan för att hantera relationerna till prenumeranter, annonsörer och andra kunder för att förbättra datakvaliteten och minska den totala ägandekostnaden
 • Förbättra rapportering om försäljning och pipelines
 • Tillhandahålla en flexibel lösning som inte bara var enkel och kostnadseffektiv att implementera, utan även gav enkel integration med RB:s programvaruarkitektur

Lösning

 • Världsledaren inom publicering mellan företag körde igång en sammanslagen säljautomatiseringslösning för 250 användare baserat på Salesforce SFA
 • Enhetlig säljinformation på hela publiceringsplanet, från personalavdelningen till flygindustrin med www.FlightGlobal.com
 • Dynamiskt system för fler användare ger sofistikerad säljhantering, säljinformation, analyser och prognoser
 • Använde instrumentpaneler från AppExchange
 • Programvara som tjänst gjorde det möljligt att köra igång lösningen på några veckor istället för flera månader
 • Med insamling av leads online kommer säljleads online direkt från nätet till Salesforce

Resultat

 • En enkel, säker, webbaserad lösning för att hantera relationer på flera plan
 • Minskad kostnad för att hitta, skaffa och hantera kunder
 • Fält, layouter, arbetsflöde och poster anpassas säkert och enkelt för att uppfylla säljteamens omedelbara behov
 • Utvecklades och kördes igång på en bråkdel av den tid och den kostnad ett eget CRM-system på plats hade krävt
 • Gjorde att RBI kunde få en helt flexibel säljmodell med företagsdelning och omfattande rapportering
 • Gjorde att företaget kunde producera och spåra inriktade flerkanaliga mailkampanjer
 • Det visuellt engagerande systemet blev populärt hos säljpersonalen och gynnade en snabb acceptans
 • Företagets leads levererades direkt till den effektiva leadgenerationsprocessen
 • Betydligt minskade kostnader för pågående verksamhet och uppgraderingar jämfört med traditionella lösningar som företaget är värd för
Överst
 
Chatta