"Salesforce.com är ett av de bästa besluten som Fortis Investments någonsin har fattat. Det har omvandlat säljeffektiviteten, ökat säljproduktiviteten och förbättrat planeringen och genomförandet av marknadsföringskampanjer. Systemet är också otroligt populärt bland våra användare."

- Fortis Investments

 

Fortis Investments uppnår 100 procents användaracceptans och 95 procents kundtillfredsställelse med Salesforce

Utmaning

 • Fortis Investments, en internationell leverantör av bank- och försäkringstjänster för privatkunder, företag och myndigheter, hade problem med en befintlig CRM-lösning från Siebel
 • Siebel-systemet var alltför komplicerat, vilket resulterade i att få anställda använde det
 • Bristande prestanda underminerade systemets trovärdighet, det tog 45 sekunder att visa vissa sidor
 • Modellen med ett program på plats krävde omfattande tekniska resurser att starta och underhålla
 • Fortis chefer saknade även information och insyn i företagets pipelines

Lösning

 • Fortis körde igång Salesforce för att skapa ett komplett säljhanteringssystem
 • Företaget implementerade Salesforce hos 167 säljare i 31 länder
 • Salesforce.com:s implementeringspartner 2020 Management utvecklade en omfattande serie instrumentpaneler och hanteringsrapporter för att ge komplett insyn i företagets säljpipelines och annan sälj- och marknadsföringshanteringsinformation
 • Fortis installerade datortelefonintegration (CTI) för att integrera sitt telefonnätverk med Salesforce och få full åtkomst till det genom det välbekanta webbläsarbaserade Salesforce-gränssnittet
 • Från AppExchange marketplace har företaget också implementerat ClickTools-applikationen för att hantera undersökningar och händelser

Resultat

 • Säljprocessen "Känn din kund" (KYC, Know Your Client) är nu helt integrerad med Salesforce
 • Det användarvänliga intuitiva systemet har visat sig populärt bland personalen, vilket resulterat i 100 procents användaracceptans
 • I en intern undersökning (med hjälp av ClickTools) där man bad personalen att jämföra effektiviteten hos Salesforce och Siebel, fick Salesforce högsta betyg hos 95 procent av personalen
 • Salesforce har ökat effektiviteten vid hantering av säljprojekt, gett fullständig insyn i säljpipelines och förbättrat säljprestandan på organisations-, nations-, team- och individnivå
 • Fortis har nu förbättrat sin marknadsföringseffektivitet och har även full föståelse för vilken effekt differentierad marknadsföringsaktivitet har
Överst
 
Chatta