"Force.com är ett effektivt sätt att möta kraven som följer med en stor organisation. Japan Post Network utvecklade en anpassad applikation för 40 000 användare på endast två månader. Det var nyckeln till vår framgång."

- Japan Post Network

 

Japan Post Network skapar applikationer för kompatibilitet och kundfrågor på Force.com

Utmaning

 • För det nyetablerade företaget Japan Post Service behövde Japan Post Network skapa ett unikt system som integrerade de tre befintliga företagens (Postal Savings, Postal Life Insurance och Postal Service) system.
 • För systemutvecklingen ville företaget samla pappersbaserad kunddata och -feedback från Japan Posts filialer på huvudkontoret.
 • Japan Post Network behövde ett sätt att enkelt utfärda rapporter till gruppens företag.
 • Företaget måste även uppfylla gällande bestämmelser och sammanställa en databas innehållande de avtal om användning av personuppgifter som träffats med kunderna, vilken dessutom möjliggör försäljning av liknande produkter mellan Japan Post Service och gruppens övriga företag.

Lösning

 • Japan Post Network skapade applikationer för bankkompatibilitet och hantering av kundfrågor på plattformen Force.com.
 • Med Force.com kan tjänster snabbt utvecklas med hjälp av ett stabilt datacenter och hög säkerhet.
 • Gränssnittet och flikarna är enkla att anpassa även efter att de har tagits i bruk.
 • Användare kommer enkelt åt applikationen via en webbläsare från vilket som helst av de 24 000 kontoren. 
 • Med hjälp av instrumentpanelen och rapporter har ledningen nu översikt över affärsprocesserna i realtid.

Resultat

 • Implementeringen innefattar nu hela 40 000 användare.
 • Kundtjänstmedarbetarna kan ge kunderna omedelbara och korrekta svar.
 • Japan Post Network upprättade och godkände avtal om hantering av personuppgifter med kunder i hela landet.
 • Företaget kommer att gå vidare från pilotprogrammet och analysera fördelarna med anpassad mjukvara kontra mjukvara som tjänst och se över var de sistnämnda skulle kunna användas.
Överst
 
Chatta