"Med Salesforce levererar vi service och support snabbare och med större korrekthet och det hjälper oss att utbilda personalen snabbare för att förbättra teamförsäljningen. Utmärkt support och administration gör att vi får tillgång till salesforce.com:s kundtjänst dygnet runt, alla dagar, och får även en särskild ansvarig för vårt företag."

- SunTrust

 

Resultat av installation av Salesforce mätt i avkastning på investerat kapital hos SunTrust: kapitalmarknadsarvodet steg med 67 %

Utmaning

 • I egenskap av en av USA:s största banker ville SunTrust Banks, Inc. utmärka sig genom att tillhandahålla personanpassad, lokaliserad service till sina kunder samtidigt som man förbättrade produktiviteten hos sina relationschefer.
 • SunTrust ville också generera nya intäktsströmmar och maximera försäljningen av liknande produkter inom sina fem verksamhetsområden.
 • SunTrust hade ett stort antal system som kördes i bakgrunden och det var svårt att få en konsekvent, konstant och omfattande överblick över kunddata.
 • Den säljmetod som SunTrust hade investerat i stöddes inte av företagets verktyg.
 • Med tanke på hur konkurrensutsatt bankindustrin är ville SunTrust köra igång ett CRM-system snabbt.

Lösning

 • Efter att man säkerställt att Salesforce kunde uppfylla företagets krav på säkerhet, prestanda och tillförlitlighet körde SunTrust igång Salesforce SFA i två faser för att slutligen uppgå till 2 700 användare inom företagets verksamhetsområde.
 • Med hjälp av salesforce.com:s Successforce Consulting integrerade SunTrust Salesforce med ett eget datalager som fungerade som ett integrationsnav för andra system.
 • Omfattande rapporter och protokoll ger en fullständig överblick över kunder och relationer i företaget.
 • För att förstärka relationscheferna tillhandahöll SunTrust bättre tillgång till information och anpassade Salesforce för att driva på företagets säljmetoder.

Resultat

 • Projektet levererades i tid och 175 000 USD under budget.
 • Efter två år med Salesforce har SunTrust fått en avsevärd avkastning på investeringen, bland annat 67 % ökning av kapitalmarknadsarvodena och 29 % ökning av finansiella avgifter per år. Antalet hänvisningar med avseende på förmögenhetsförvaltning har dessutom ökat med 31 % och för lån med 5 %.
 • SunTrust uppnådde även en påtaglig ökning i leadrelationer, och uppnådde faktiskt branschens högsta mätning.
 • Förbättring av de anställdas produktivitet, vilket resulterade i tusentals extra säljprojekt som gav miljoner i avkastning.
 • Starttiden för nya relationschefer minskade från månader till dagar.
 • Den tid som relationscheferna tillbringade med att förbereda för säljmöten mer än halverades.
 • SunTrust förbättrade sin företagskultur genom att tillhandahålla verktygen för att ytterligare utveckla utmärkta kundrelationer och främja ökad intern informationsdelning och ökat ansvar.
Överst
 
Chatta