Motståndet mot att använda CRM kunde inte vara mindre. Salesforce CRM går otroligt snabbt och enkelt att installera och använda. Med hjälp av Software-as-a-Service-modellen (SaaS, eller njukvara som tjänst) kan Software AG ha fullständig översikt över alla sina leads, säljprojekt och företag."

- Software AG

 

Software AG för samman 1 000 anställda i 70 länder under samma Salesforce CRM-paraply

Utmaning

 • Software AG är den största fristående leverantören av mjukvara för företagsinfrastruktur. Företaget hjälper över 4 000 kunder över hela världen med att hantera data, använda en tjänstinriktad arkitektur och förbättra affärsprocesser. Företaget behövde ett globalt CRM-system som var enkelt att installera och integrera med övriga IT-system.
 • Företaget har global verksamhet och 3 600 anställda i 70 länder. Kontoren i de olika länderna hade dock egna lösningar för försäljning och CRM. Det gjorde att det inte gick att få en överblick över säljprojekt, offerter och kundinformation.
 • De befintliga systemen hade inga funktioner för analyser och prognoser på global nivå och det saknades konsekventa principer och rutiner för verksamheten.
 • Software AG letade efter en lösning som skulle kunna förse försäljningsteamen med användarvänliga funktioner för att hantera relationer och säljledningen med funktioner för att följa upp pipelines.

Lösning

 • Software AG installerade Salesforce CRM för 1 000 anställda i 70 länder som huvudsystem för försäljning, marknadsföring och annan verksamhet.
 • Företaget valde Salesforce.com för att det gick snabbt och enkelt att installera, var enkelt att anpassa, gick att uppdatera och innebar låga underhållskostnader.
 • Förutom att få det system som man hade föreställt sig följer Software AG även utvecklingen gällande Force.com-plattformen som tjänst (PaaS) för att få ytterligare fördelar utanför CRM-området.

Resultat

 • Software-as-a-Service-modellen (SaaS) är Software AG:s globala standard för CRM. Den förser försäljningschefer och försäljare med omfattande information, online och offline, om leads, säljprojekt och företag.
 • Konsekvent och enkel instrumentpanelsrapportering bidrar till mer korrekta prognoser, både per person, företagsteam och produktlinje.
 • Den heltäckande och gemensamma bilden av försäljningsläget förbättrar översikten både för ledningen och inom verksamheten.
 • Genom att samordna försäljning och marknadsföring kan Software AG dela in kunder i segment, genomföra marknadsföringskampanjer baserade på kundinformation i realtid, följa upp valutakurser och räkna ut avkastningen på investeringen i respektive marknadsföringskampanj. 
 • Det webbaserade gränssnittet är populärt och enkelt att använda för personalen som pratar 14 olika språk. Det är så enkelt att motståndet mot att använda Salesforce CRM helt har försvunnit.
Överst
 
Chatta