"Salesforces CRM-lösning har hjälpt oss att anpassa inte bara vår säljdatabaser utan också arbetsflödet i de olika områden som vi arbetar med."

- Carglass

 

Tack vare Salesforce har Carglass skapat en gemensam databas för sina säljare

Utmaningen

  • Carglass är ett multinationellt företag som är specialiserat på att byta ut och reparera vindrutor i fordon. Deras närvaro på den italienska marknaden är stark, tack vare dess 110 grenar och 65 godkända partners.
  • Carglass samarbetar med Salesforce.com för att ta hand om tre huvudutmaningar

 - Försäljning: De behövde göra kundernas data och information åtkomliga från en enda plats så att dessa skulle vara tillgängliga för hela säljstyrkan, oavsett var medlemmarna fysiskt befann sig.

 - Drift: De behövde göra datahantering och arkivering enhetlig med avseende på kvalitetsstandarder, kontroller och säkerhetsföreskrifter.  

 - Help Desk: De behövde hantera förfrågningar elektroniskt och kunna spåra status för varje förfrågan.

 

Lösningen

  • Carglass valde Salesforce på grund av den obegränsade skalbarheten, den enkla distributionen och on-demand-effektiviteten
  • Under uppstartsfasen distribuerades Salesforce SFA i säljavdelningarna med totalt 50 licenser. 
  • Efter de utmärkta resultaten som gavs på detta speciella område, beslöt företaget sedan att distribuera CRM-lösningen för att hantera sin Driftavdelning och sin interna Help Desk

Resultaten

  • Med Salesforce har Carglass kunnat anpassa sina företagsdata och göra dem fullständigt åtkomliga under skapandet av en gemensam databas.
  • Företaget har noterat en signifikant minskning av förlorade data när en order som inte hanteras av samma person eller kontor byter handläggare.
  • De kvalitativa data som inte kan integreras i hanteringslösningen kan nu arkiveras och är omedelbart tillgängliga.
  • Carglass har datoriserat och centraliserat sin Help Desk-hantering för att minska svarstiderna och spåra status för alla förfrågningar
Överst
 
Chatta