"Det är enkelt att anpassa Salesforce till särskilda projekt. Vi kan göra det själva. Vi behöver inte en hel armé av konsulter varje gång vi vill skräddarsy systemet eller anpassa det lite efter en ny kund. Det faktum att vi kan anpassa Salesforce-applikationen själva så snabbt har redan visat sig vara en stor fördel för några av våra kunder."

- Innovex

 

Innovex håller viktiga kunduppgifter konfidentiella och effektiviserar datainsamlingen med anpassad CRM-lösning

Utmaning

  • I egenskap av utlokaliserande läkemedelsföretag behöver Innovex fungera i en mycket dynamisk bransch
  • De 20 största kunderna är läkemedelsföretag med många krav och läkemedelsprodukter, vilket skapar ett behov av ett flexibelt CRM-system för att spåra alla leads, kontakter osv.
  • Lösningen måste enkelt kunna integreras med kundernas CRM så att interna och externa grupper kan dela säljinformation

Lösning

  • En lista över fyra CRM-leverantörer togs fram, inklusive Siebel och salesforce.com
  • Den traditionella programvaruindustrin valdes bort på grund av höga startkostnader för licenser och den tid och de pengar implementeringen skulle kräva
  • Man valde istället en flexibel on-demand-lösning som återspeglar hur en modern verksamhet bedrivs
  • 400 användare initialt: en flexibel modell där man betalar för det man använder, vilket innebär att Innovex enkelt kan lägga till användare utan den tunga bördan av dyra licenser som inte används

Resultat

  • Snabb avkastning på investeringen från Salesforce tack vare låga startkostnader, plus enkel och snabb implementering
  • Mycket bättre insyn i hanteringen, översikt över kunderna och realtidsanalyser över läkemedelssäljarnas produktivitet, vilket annars har varit svårt i en bransch där säljarna oftast befinner sig på resande fot
  • Förbättrad kundservice tack vare en bättre överblick över säljprocessen och leads
Överst
 
Chatta