"Vi märkte att när funktionerna uppfyllde våra behov perfekt och systemet integrerades med den befintliga IT-strukturen är det snabbare att köra igång en on-demand-lösning, den är enklare att anpassa, stödja och distribuera än vanlig programvara."

- Solvay

 

Solvay kör igång Salesforce Service och Support på två veckor för att stödja 3S Solvay Shared Services Center

Utmaning

 • Skapa ett enda europeiskt centrum för delade tjänster för att hantera viktiga personal och finansaktiviteter: lönelistor, kundfordringar/leverantörsskulder, resekostnader och bokslut
 • Tjänsten kördes igång på 50 anläggningar i 10 europeiska länder samt USA och Kanada
 • Målen för Solvay Shared Services (3S): öka effektiviteten; introducera tydliga roller och ansvar; samt öka kvaliteten på service och transaktioner
 • Krävande servicenivåavtal (SLA)
 • Krav på att hantera och centralisera alla kommunikationskanaler (e-post, telefon, fax, Internetformulär) i ett enda verktyg
 • Behov att registrera, följa upp och behandla alla förfrågningar till 3S
 • Strävan att utforma och köra igång systemet inom en månad
 • Behov av ett flexibelt system som kunde utvecklas i takt med det nya växande centrat

Lösning

 • Salesforce.com service och support och Successforce Premier Support
 • Kördes igång hos mer än 160 användare
 • Beprövat Internetbaserat system för programvara-som-tjänst
 • Funktioner som implementerats: e-postintegration, routing-/tilldelningsregler och köer, arbetsflöden och varningar, rapporter och instrumentpaneler.
 • Självbetjäningsportal
 • Kommande steg: integration med SAP och callcentersystem (CTI), kundportal

Resultat

Prototyp igång inom 24 timmar och produktion inom endast två veckor, vilket bekräftade enkel anpassning

 • Mer än 2 000 kontakter: externa (leverantörer) och interna personer med förfrågningar
 • Mer än 2 000 biljetter per vecka
 • Ingen infrastruktur att hantera och inga bekymmer med uppgraderingar gör att 3S kan fokusera enbart på att leverera tjänster
 • Utmärkt support från salesforce.com:s säljteam och Premier Support
 • Utbildningen genomfördes på i genomsnitt 15 minuter per användare, viktigt vid stor personalomsättning
 • Bra rapportering för att för att följa och säkerställa servicenivån
 • Omfattande onlinedokumentation
 • Enkelt att anpassa till de växande och växlande behoven hos företagets nya Shared Service Center
 • Tester av produktionssystemet under valprocessen, därmed minskades risken
 • Löpande kostnader enkla att beräkna
Överst
 
Chatta