ดูสิ่งที่ SALESFORCE สามารถทำให้องค์กรของคุณได้

 

เมื่อคุณใช้ Sales Cloud สำหรับบริหารจัดการผู้ติดต่อและกิจกรรมด้านการขาย คุณจะสามารถเพิ่มอัตราการขายได้สำเร็จถึง 43% เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแทนขายได้ถึง 44% และเพิ่มผลประกอบการได้ถึง 37%

 
Please complete all fields.
Enter your first name
Enter your last name
Select your title
Enter a valid email address
Enter a valid phone number
Enter your company name
Select the number of employees
Select your country
Yes, I would like to receive marketing communications regarding Salesforce products, services, and events. I can unsubscribe at a later time.
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.