Tìm hiểu tất cả xu hướng tiếp thị trong năm nay.

Xem cách đáp ứng các xu hướng tiếp thị mới để thay đổi chiến thuật.
Trong báo cáo Tình hình tiếp thị mới nhất của chúng tôi, bạn sẽ được biết:
 
Nhiệm vụ mới để chuyển đổi tiếp thị
 
Các dữ liệu khách hàng đang thúc đẩy hoạt động tiếp thị đồng cảm hơn như thế nào
 
Các KPI tiếp thị đang thay đổi như thế nào và cách các nhà tiếp thị định nghĩa sự thành công
Bạn có thắc mắc? Hãy gọi cho chúng tôi theo số +65 6302 5700 (quốc tế).
 

Điền vào biểu mẫu bên dưới để truy cập báo cáo.

Vui lòng nhập tên của bạn
Vui lòng nhập họ của bạn
Vui lòng nhập chức vụ của bạn
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ
Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ
Vui lòng chọn tên quốc gia của bạn
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.