Xem các xu thế mà các nhà tiếp thị làm việc từ bất kỳ nơi nào đang gặp phải trong tương lai.

Xem các xu thế mà các nhà tiếp thị làm việc từ bất kỳ nơi nào đang gặp phải trong tương lai.

  • 66% nhà tiếp thị kỳ vọng năm nay và những năm tiếp theo sẽ có tăng trưởng doanh thu.
  • 90% nhà tiếp thị nói trong năm 2020 tương tác kỹ thuật số đã gia tăng.
  • 75% nhà tiếp thị hiện đang làm việc và cộng tác từ mọi nơi.
  • Các nhà tiếp thị dự kiến nguồn dữ liệu sẽ tăng 40% vào năm tới.
  • 70% các giám đốc marketing (CMO) đang xác định lại thế nào là thành công để phù hợp với các mục tiêu của công ty.
Thắc mắc? Hãy gọi cho chúng tôi vào số 800 1301 448 (SG), 800 967 655 (HK), +65 6302 5700 (Intl)
 

Điền vào biểu mẫu bên dưới để truy cập báo cáo.

Vui lòng nhập tên của bạn
Vui lòng nhập họ của bạn
Vui lòng nhập chức vụ của bạn
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ
Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ
Vui lòng nhập tên công ty của bạn
Vui lòng chọn số lượng nhân viên
Vui lòng chọn tên quốc gia của bạn
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
This is a required field