Salesforce Webinars
Questions? Call us at 1800 667 638 (AU), 0800 450 064 (NZ),+65 6302 5700 (SG), 1800-420-7332 (IN).

สรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อก้าวสู่การทำงานแห่งอนาคต

การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การรักษาพนักงานที่มีคุณค่ากับองค์กรถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของหลาย ๆ บริษัท ซึ่งในปัจจุบัน รูปแบบการทำงานในอนาคตได้เริ้มขึ้นแล้ว พนักงานทุกคนต่างมุ่งหน้าปรับตัวเข้าหาโลกแห่งยุคดิจิทัล (Digital-first) และประสบความสำเร็จจากการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Success-from-anywhere)
การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและการส่งเสริมพวกเขาในการทำงาน จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า บริษัทที่ให้คุณค่ากับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงาน (Employee Experience) มีการเติบโตมากกว่าถึง 1.8 เท่า เมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่ให้คุณค่ากับเรื่องดังกล่าว

ถึงแม้จะมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงาน แต่ปัจจัยดังกล่าวสามารถรวมกันได้เป็นหนึ่ง ได้แก่ ความยากง่ายและความท้าทายต่าง ๆ ในการทำงานของพนักงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พนักงานต่างต้องการได้รับการสนับสนุนทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงยังต้องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถติดต่อสื่อสาร หรือ ทำงานได้จากที่ไหนก็ได้ โดยเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ที่จะมาตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งหมดนี้

เข้าร่วมงานสัมมนากับเรา เพื่อค้นหาว่าคุณสามารถยกระดับและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานในบริษัทคุณได้อย่างไร

หลังจากจบงาน คุณจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในหัวข้อดังต่อไปนี้:
- การให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ด้วยการประเมินผ่านเครื่องมือ, และแดชบอร์ดที่ใช้การวิเคราะห์โดยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- การสร้างแอปพลิเคชันง่าย ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานและเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสร้างจุดศูนย์รวมให้แก่พนักงานภายใต้แพลตฟอร์มเดียว โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งานบนแอปพลิเคชัน แหล่งเนื้อหา และข้อมูลที่ต้องการได้
- การจัดเตรียม Help Desk อัจฉริยะ ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเข้าถึงบทความ ความรู้ และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม AI

ในขณะที่พนักงานมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานนอกสถานที่ เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ลงทะเบียนกับเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมถึงการใช้ประโยชน์จาก Salesforce Platform เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถมอบประสบการณ์พิเศษให้แก่บุคลากรของคุณ

 

Register now

Please fill out all fields.
Enter your first name
Enter your last name
Enter your title
Enter a valid email address
Enter a valid phone number
Choose a valid country
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.