Salesforce Webinars
Questions? Call us at 1800 667 638 (AU), 0800 450 064 (NZ),+65 6302 5700 (SG), 1800-420-7332 (IN).

4 แนวโน้มสำคัญของ SME ที่กำหนดทิศทางอนาคตการทำงาน

ธุรกิจของคุณจะค้นพบความสำเร็จในโลกดิจิทัลเต็มรูปแบบได้อย่างไร ปี 2022 ที่ใกล้มาถึงแล้ว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จะต้องย้อนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาไปสู่อนาคต ในรายงานแนวโน้มของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ Salesforce ล่าสุดฉบับที่ 5 ซึ่งออกมาในเดือนกันยายน 2021 นั้น เราได้สำรวจความคิดเห็นของเจ้าของและผู้บริหารธุรกิจกว่า 2,500 รายทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย 96% ของ SME ในประเทศไทยรู้สึกว่าการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานที่ทำในช่วงปีที่ผ่านมาจะให้ประโยชน์แก่ธุรกิจในระยะยาว และมากกว่าครึ่งของ SME ไทยได้เร่งการลงทุนด้านเทคโนโลยีในด้านการให้บริการลูกค้า การขาย การตลาด ไอที รวมถึงทรัพยากรบุคคล*

มาพบกับเราเพื่อฟังข้อค้นพบล่าสุดจากรายงานของแนวโน้ม SME และเผยเคล็ดลับที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต โดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเราจะมาชวนคุณเจาะลึกกระแสธุรกิจที่สำคัญที่ต้องจับตามอง และให้ข้อคิดสำคัญจากหนึ่งปีที่ไม่เหมือนปีไหนๆ ผู้เชี่ยวชาญจะมาเผยเคล็ดลับและวิธีการเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมตั้งรับกับทุกสถาณการ์ณที่กำลังจะมาถึง

สิ่งที่คุณจะได้จากการสัมมนาครั้งนี้

  • แนวโน้มสำคัญสี่ข้อที่ธุรกิจขนาดย่อมทุกรายต้องรู้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จในโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขาดไม่ได้ในการเสริมความแข็งแกร่งและทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตได้
  • เคล็ดลับความสำเร็จที่จะช่วยให้ SME หาลูกค้าได้และรักษาลูกค้าไว้

นอกจากนี้ คุณจะยังได้รับชมกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากลูกค้าของ Salesforce ในประเทศไทยอย่าง Sports Engineering And Recreation Asia Ltd (SEARA) ที่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนอนาคตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและแนวทางสำหรับการปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อปรับตัวตามโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทัน

ลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้วิธีปรับโฉมที่ทำงานของคุณ เพื่อเติมศักยภาพให้พนักงานและเปลี่ยนวิธีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคต


หมายเหตุ: การสัมมนาผ่านเว็บครั้งนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม มีพนักงานตั้งแต่ 1-200 คน และการสัมมนาทางเว็บจะนำเสนอเป็นภาษาไทยทั้งหมด

FEATURED SPEAKERS

  • กิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์, รองประธานประจำภูมิภาคและกรรมการผู้จัดการ, Salesforce Thailand
  • ปกรณ์กิตติ์ ชาญวาณิชโยธิน, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), Salesforce Thailand
  • นิศารัตน์ โชตวัฒนการสิริ, ผู้จัดการกลุ่มบริการลูกค้าสัมพันธ์, Sports Engineering And Recreation Asia Ltd (SEARA)

 

Register now

Please fill out all fields.
Enter your first name
Enter your last name
Enter your title
Enter a valid email address
Enter a valid phone number
Choose a valid country
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
This is a required field
Yes, Salesforce may share my contact information with sponsoring partners for marketing purposes.