@whitehouse takes on Twitter Town Hall [ Computerworld ]