Forbrugernes forventninger ændrer sig konstant. Det gælder særligt i disse tider, hvor verden er i forandring. I dag forventer B2B-kunder mere personlig markedsføring, der er lige så gnidningsfri og intuitiv som den, de oplever som almindelige forbrugere. Det betyder, at B2B-marketing fremover også skal være på forkant med de nyeste trends på området. Heldigvis findes der allerede en række innovative værktøjer, taktikker og målemetoder, som B2B-marketingsteams kan benytte sig af til at holde sig opdateret om købernes ønsker og behov.


I dette blogindlæg har vi samlet nogle af de vigtigste indsigter fra Salesforces Trends and Tactics Driving Marketing ROI rapport og på baggrund af dette identificeret fire måder, som marketingchefer kan få succes på og skabe større ROI (return-on-investment) end nogensinde før.

1. Lad kundernes forventninger styre jeres prioriteter

Kundernes forventninger bør være jeres ledestjerne i prioriteringen af jeres marketingaktiviteter på B2B-området. Undersøgelser har vist, at de mest succesfulde marketingfolk baserer deres strategier og taktik på deres kunders ønsker.

Real-time engagement er en af de metoder, der på det seneste er blevet afgørende for vellykket B2B markedsføring. Ifølge vores seneste State of the Connected Customer rapport forventer 71% af de adspurgte kunder relevant kommunikation i realtid fra de brands, som de har en relation til. For at holde trit med forventningerne må marketingfolk tilpasse deres indsats til dette nye behov – og derfor angiver 89% af de adspurgte marketing professionelle i undersøgelsen, at real-time engagement er en prioritet for dem.

Men succes afhænger af mere end blot at sætte nye mål: Marketingfolk er i gang med at opgradere deres digitale værktøjskasser for at kunne udføre personalisering og andre efterspurgte strategier. Faktisk angiver hele 89% af de adspurgte marketingfolk modernisering af deres værktøjer og teknologier, som en af deres prioriteter, mens 88% arbejder på at sammenkøre de datakilder, der leverer deres kundedata.

Jeres B2B marketingstrategi er ikke bedre end de værktøjer og den data, som den baserer sig på. Derfor bør I altid sørge for at være på forkant med de teknologier, I bruger.

2. Samarbejde på tværs af teams

Den holistiske marketingtragt er på vej ind til fordel for silotænkning, som er en forældet måde at se sin forretning på. I modsætning til tidligere, hvor de forskellige dele af virksomheden kunne operere isoleret, forventer 78 % af kunder, inklusive købere inden for B2B nu at modtage den samme ensartede behandling på tværs af virksomhedens afdelinger. Det betyder, at dine marketing-, salgs- og serviceteams ikke længere kan operere i separate universer.

Dette understøttes yderligere af undersøgelsen, der viser, at 93 % af de bedst performende marketingteams har integreret deres marketing- og reklameaktiviteter for at sikre, at al kommunikation synkroniseres på tværs af alle afdelinger. Derfor bør I sige farvel til siloer – jeres medarbejdere inden for markedsføring, salg, e-handel og service skal have fælles mål og målemetoder for at sikre, at jeres B2B marketing bliver en succes.

3. Brug kanaler strategisk gennem hele kunderejsen

Inden for B2B marketing er der ikke en enkelt kanal, der kan opfylde alle jeres behov. Potentielle købere i overvejelsesfasen har andre kommunikationsbehov end mangeårige kunder, der skal tilbydes mersalg. Som det også er understreget i vores Trends & Tactics Driving Marketing ROI rapport, bør I finjustere jeres marketingsmix, så det udnytter styrkerne i alle kanaler tilpasset de forskellige kontaktpunkter i den komplekse kunderejse.

Annoncering på sociale medier er for eksempel en god måde for B2C-brands med impulsdrevne forbrugere at få nye kunder på. Til gengæld er de samme annoncer på sociale medier er ikke så effektive til at nå B2B-kunder, der har en tendens til at tænke mere over deres indkøb. I stedet har affiliate marketing hjulpet B2B i mange marketingafdelinger med at skabe bedre ROI, da B2B kunder ofte sætter pris på strategiske partnerskaber.

4. Udnyt mulighederne i kunstig intelligens

Anvendelsen af kunstig intelligens (AI) er i krafig vækst. Siden 2017 er brugen af kunstig intelligens inden for branchen vokset med 44 % med en forventet vækstrate på 157 % i løbet af de næste to år.

Marketingansatte har været blandt nogle af de første professioner til at bruge AI i et stort omfang, da det skaber ROI gennem hele kundens livscyklus. Uanset om det drejer sig om dataanalyse eller personalisering bliver kunstig intelligens brugt til at skabe bedre og mere tilfredsstillende kundeoplevelser. Hele 88 % rapporterer et stort eller moderat afkast ved brug af AI til analyse af kundedata, mens 82 % har samme positive erfaring med personlig digital annoncering. Med AI er mulighederne – og jeres potentielle afkast – uendelige.

Hvis du vil vide mere om, hvordan marketingfolk i dag skaber større afkast med deres investeringer, så læs Trends and Tactics Driving Marketing ROI fra Salesforce Research.