Vi har i Salesforce oplevet, at coronapandemien har ændret hverdag og praksis for mange af vores kunder i medicinalindustrien. Læs om de tre områder, hvor pandemien har påvirket industrien markant og hør, hvordan det medicinalvirksomheden LEO Pharma har tilpasset sig.

 

Salesforce har en lang række kunder inden for healthcare-industrien. På baggrund af vores løbende samarbejde samt internt research har vi fået en række indsigter i, hvordan coronapandemien har ændret hverdagen og praksissen i sektoren. Herunder kan du læse om tre af de største.

1. Den fysiske interaktion

I medicinalindustrien er interaktion primært baseret på ansigt-til-ansigt samtale mellem læger, fagpersonale og patienter. Feedbacken fra vores kunder i industrien er, at en af de helt store udfordringer er at få flyttet dele af denne interaktion digitalt. En måde, vi hjælper vores kunder på, er, at de via Salesforce Health Cloud kan samle al data og information om deres patienter. På den måde kan man også koordinere med sine kolleger ét sted.

Selvom man skulle tro, at de fleste både patienter og læger ville foretrække det fysiske møde, viser vores undersøgelse ’Connected Patient’, at man sagtens kan tage et virtuelt møde. 62% af de adspurgte svarer, at de ville være åbne overfor et virtuelt møde, hvis det ikke var om noget akut. Det tal, forventer vi, vil stige de kommende år som følge af den øgede digitalisering, som coronapandemien har skubbet i gang.

2. De kliniske forsøg

Udover patienthåndtering kan Salesforce Health Cloud også hjælpe virksomheder, der arbejder med kliniske forsøg, ved at samle data et sted og skabe en digital platform, der øger samarbejdet.

Kliniske forsøg har også naturligt et fysisk element, der udfordres af nedlukninger. Mange kliniske forsøg er sat på pause, der er sat fart på forsøg om COVID-19, og forsøg skal opstartes igen. En udfordring, vi ser lige nu blandt vores kunder, er, at der ligger en stor indsats i at få elementer som f.eks. rekruttering gjort digital og gøre den lige så effektiv som den fysiske.

3. Globale forsyningskæder

Den sidste udfordring er, at mange medicinalvirksomheder arbejder på tværs af landegrænser, hvilket har skabt overskud eller underskud i varebeholdningen forskellige steder i verden. Det er derfor blevet nødvendigt at se på, hvordan forsyningskæderne igen kan gøres effektive i en tid, hvor der er pres på specifikke produkter såsom influenzavaccinen her i Danmark, hvor der er kommet en ekstrem høj efterspørgsel på grund af coronapandemien.

Ny digital strategi

En af de virksomheder, der mærker udfordringerne og forandringerne på nærmeste hold, er en af Danmarks største medicinalselskaber LEO Pharma.

Til Salesforce Live Danmark var Kasper Jerlang, Head of global digital marketing and engagement hos LEO Pharma, inviteret til at vise, hvordan man som medicinalfirma kan imødegå og overkomme de udfordringer, COVID-19 har bragt med sig.

For LEO Pharma betød Corona en acceleration af den digitale rejse, som virksomheden allerede var påbegyndt. At blive en mere digital virksomhed er for LEO Pharma ensbetydende med at skabe en platform, der giver de bedste kundeoplevelser. Virksomheden vil være hurtig og agil, når der opstår udfordringer og den digitale model skal være omkostningseffektiv. Tilsammen skal de tre punkter sikre virksomhedens konkurrenceevne på det globale marked.

Ansigt-til-ansigt interaktion er dyrt. LEO Pharma har derfor længe arbejdet på at introducere andre metoder til at møde kunder på. Vigtigheden af netop digitale måder at mødes på, er noget COVID-19 fik sat en tydelig streg under. Udover at søsætte nye måder at mødes på ville LEO Pharma også arbejde med at gøre de digitale oplevelser mere personlige gennem indhentning og bearbejdning af data. Derfor bruger LEO Pharma Salesforce Marketing Cloud. For Marketing Cloud kan give virksomheder et 360 graders overblik over deres kunder. Ved hjælp af data og AI kan man sammensætte den helt rette personlige kunderejse, og levere de rette budskaber på det rette tidspunkt.

Strømlinet indsats i den digitale udvikling

Længe har LEO Pharma kørt efter en dyr model, hvor hvert marked selv stod for brandudvikling og valg af platforme. Det betød, at der ikke var sammenhæng mellem markederne og strategien i de forskellige regioner kunne se meget forskellig ud.

I dag er billedet anderledes. Nu benytter LEO Pharma globalt tre primære platforme som basis for deres digitale indsats. Alle hjemmesider og brand designs er strømlinet, hvilket giver den fordel, at data kan blive indsamlet på en meget mere systematisk måde, så det i langt højere grad kan bruges til at skabe gode kundeoplevelser i fremtiden.

Strømliningen og valg af platforme, som LEO Pharma selv har kontrol over, har betydet bedre data, besparelser og mere compliance. Samtidigt har det ført til, at LEO Pharma har deres eget team af eksperter, hvilket har gjort at LEO Pharma oplever deres brand som mere konsistent, de har sparet på udgifter til eksterne ydelser og kan selv hurtigt skabe ændringer, hvilket også er tidsbesparende.

Den digitale udvikling er noget, som i høj grad hjælper LEO Pharma med at komme gennem coronakrisen og skabe en langtidsholdbar digital strategi. Ved blandt andet at bruge Salesforce Marketing Cloud og Health Cloud har de kunnet udnytte data bedre og skabe et overblik på tværs af teams. Og ikke mindst har de kunnet rykke kontakten til kunderne mere effektivt over fra den fysiske kontakt til den virtuelle verden.

Se hele breakout-sessionen med LEO Pharma og bliv klogere på hvordan de har tilpasset deres forretining til den nye normal.