Hvis du vil levere gode kundeoplevelser, så skal du have et 360 graders overblik over dine kunder. Det får du kun, hvis du formår at integrere Adtech- og Martech-data. I artiklen her deler vi vores bedste råd til, hvordan du gør det i praksis.

I dag forventer forbrugerne en sammenhængende kundeoplevelse, uanset hvilke kanaler, de interagerer med virksomheden på. Skal du indfri dem, kræver det, at du integrerer Adtech og Martech-data fra forskellige tools og software, så du får et 360 graders overblik over dine kunder. Men hvordan løser man den udfordring i praksis?

Det kigger vi nærmere på i denne artikel, hvor du får vores bedste råd til, hvordan du integrerer reklame- og marketingteknologi med henblik på at levere den helstøbte oplevelse, kunderne efterspørger. Men lad os først starte med en definition af de to begreber Adtech og Martech.
 

Hvad er Adtech og Martech?


Adtech:
Adtech står for Advertising Technology og er en betegnelse for tools og software, der bruges til online promovering. Det omfatter blandt andet audience targeting og programmatic buying.

Martech: Martech er en forkortelse for Marketing Technology. Det er en betegnelse for den software og de værktøjer, marketingafdelingen bruger til at håndtere kunderelationer, herunder blandt andet CRM og tools til marketing automation.

Herunder får du 3 gode råd til, hvordan du integrerer Adtech og Martech med henblik på at få mest muligt ud af dine data og skabe de bedst mulige kundeoplevelser.
 

1. Få samlet tropperne

Datasiloer opstår som regel på grund af manglende kommunikation og fordi man ikke benytter samme teknologi på tværs af teams og afdelinger i organisationen. Måske står din virksomhed endda i en situation, hvor medarbejdere i marketingteamet slet ikke er klar over, hvilke tools, teknologier og metoder til håndtering, opbevaring og deling af data, de bruger i et andet team. Hvis det er situationen i din virksomhed, så er det på tide at starte samtalen om dataintegration. 

Hvis integrationen skal lykkes, så kræver det først og fremmest, at du har opbakning fra de teams, der bruger henholdsvis Adtech og Martech. Du skal skabe et fælles ståsted og gøre det klart for alle, hvad formålet med projektet er; nemlig at få mest muligt ud af jeres data og give medarbejderne optimale forudsætninger for at levere gode kundeoplevelser.

Det kræver en lang række samtaler på forskellige niveauer i organisationen. Start med de vigtigste interessenter og få formuleret, hvad formålet med at integrere Adtech og Martech er. Næste skridt er at lægge en strategi for dataintegrationen. 
 

2. Lav en opgørelse over jeres data

Nu er det tid til at lave en opgørelse over, hvilke data I har adgang til, og hvor I virksomheden I har adgang til dem. Hvis de teams, der bruger Adtech og Martech, ikke tidligere har samarbejdet, så ligger der et stort opsøgende arbejde foran dig. Du skal finde de medarbejdere i hvert team, som ligger inde med viden om de systemer og den software, teamet benytter sig af. Start med at kigge på forskellige typer af kundedata – fra data om emailkampagner til loyalitetsprogrammer og ecommerce-data. Det kan også være data, der relaterer sig til kliks, kampagner, segmentering eller web analytics.

Vær opmærksom på, at teamet ikke nødvendigvis bruger de data, du regner med. Måske kan medarbejderne endda have svært ved at dele data omkring performance på forskellige kampagner. Du skal altså være indstillet på, at nogle data måske ikke er tilgængelige, men du finder med stor sandsynlighed masser af brugbare datakilder.

Hvis I har eksterne samarbejdspartnere eller bureauer, så kan det også være en fordel at involvere dem. Måske kan det være sidste led i at få samlet alle Adtech og Martech-data under samme tag. 
 

3. Investér i teknologi, der kan begge dele

Hvis du skal lykkes med at integrere Adtech og Martech, så skal du investere tid og ressourcer i at nedbryde virksomhedens datasiloer. Og det kan virke som en halvstor opgave, hvis du fra starten oplever, at jeres data er meget siloopdelte. Dog skal det nok lykkes, hvis du væbner dig med tålmodighed og lægger en god plan for, hvordan du når i mål. Og husk, at løbende kommunikation og tæt samarbejde mellem teams er nøglen til at løse udfordringen med dataintegration.

En løsning kan også være at investere i software eller tools, der kombinerer Adtech og Martech. I det tilfælde, så start med jeres egne kundedata og kig nærmere på, hvordan de forskellige Adtech og Martech-systemer virker. Det giver dig et gode forudsætninger for at finde ét system, der kombinerer begge, som samler jeres data på ét sted og som gør det lettere for jer at levere personlige kundeoplevelser på tværs af kanaler. Personlige kundeoplevelser er fremtiden, og det er vigtigt at geare organisationen til at kunne levere dem.

Rigtigt mange er allerede igang med denne transformation – og dem der er, klarer sig rigtigt godt. Det viser vores rapport Trends and Tactics Driving Marketing ROI, hvor mere end halvdelen af de virksomheder, der klarer sig godt, angiver, at de har integreret deres Adtech og Martech-data. Med dataintegrationen på plads er lettere at få det fulde overblik over kunderne – og det er netop det, der giver de bedste forudsætninger for at skabe kundeoplevelser i særklasse.

At samle Adtech- og Martech-data kan kort sagt gøre det lettere at skaffe nye kunder, skabe bedre relationer til sin målgruppe og øge ROI på sine aktiviteter. Vil du vide mere om, hvordan du får mere ud af dine data? Så besøg Trailhead, hvor vi har samlet en masse brugbart viden om datahåndtering, målgrupper og meget mere.