Marketingprofessionelle verden over er ikke i tvivl, når de skal pege på, hvor skoen trykker i branchen: arbejdet med at bearbejde data og få mest ud af de mange indsigter er det, der udfordrer medarbejderne mest. Læs med og bliv klogere på 3 konkrete dataudfordringer, marketingfolk står over for i dag.

 

Der er fart på den digitale tidsalder, og det smitter af på størstedelen af virksomheders tiltag og strategier - ikke mindst når det gælder marketing. Kunderne er i dag vant til at interagere online på forskellige kanaler, nye teknologier forandrer konstant det digitale landskab, og virksomheder må omfavne digitalisering i alt, hvad de foretager sig. Midt i det hele skal marketingprofessionelle være på forkant med den digitale transformation og kunne omstille sig til virkeligheden, der ændrer sig fra dag til dag. 

 

Det er ikke til at komme uden om, at det er en spændende og krævende tid at arbejde med marketing i. Data er blevet omdrejningspunktet i størstedelen af marketingarbejdet, og det skaber store muligheder for at drive vækst og udvikle kunderelationer. 

 

Men det er nemmere sagt end gjort at samle og udnytte det store potentiale, som data besidder. Salesforces nye Marketing Intelligence Report viser, at kun 33% af marketingprofessionelle er helt enige i, at de opnår indsigt i data hurtigt nok til at kunne træffe rigtige beslutninger. I takt med at mængden og variationen af data stiger, samtidig med at nye dataregler dukker op, har det aldrig været vigtigere at få mest ud af sin marketingdata. Læs med og få indblik i 3 datarelaterede udfordringer, marketingprofessionelle kæmper med i dag.

 

 
Dyk dybere ned i alle tendenser og indsigter og bliv klogere på, hvilken rolle datakvalitet spiller i marketingverdenen.

 

 

1. Medarbejdere og processer spænder ben for evaluering

 

Pålidelig data er en af marketingfolks vigtigste former for ammunition i kampen på den digitale arena. I Salesforces nye MIR rapport peger næsten 4 ud af 5 marketingprofessionelle da også på, at data er nøglen til at kunne levere vækst og kundeoplevelser. 

 

Selvom data spiller hovedrollen, når der skal tages beslutninger, kniber det for mange virksomheder at få greb om et pålideligt datagrundlag. Ifølge Salesforces rapport mener 80% af marketingprofessionelle, at deres evne til at tracke ROI på hver enkelt marketinginvestering bør forbedres. 

 

Medarbejderressourcer og manuel dataintegration er de største udfordringer i forbindelse med evaluering af marketingpræstationer. Og selvom der investeres i analyseteknologi, har kun 51% af marketingteams ansatte, der er dedikerede til analyseopgaven. Så hvordan kan virksomheder overkomme denne kattepine? Her skal der kigges mod AI og automatisering. Vælger virksomheder at tage disse værktøjer i brug, kan manuel dataintegration og analyseprocesser eksekveres hurtigere, så der frigives ressourcer til mere kreative og strategiske aspekter af marketingarbejdet. 

 

2. Erfaringer er svære at anvende 

 

Når virksomheder arbejder med datadrevet marketing, er det ikke en disciplin, der kan implementeres natten over. Det kræver et skifte i virksomhedskulturen, og derfor oplever mange marketingprofessionelle, at der er bump på vejen mod et mere datadrevet fokus. Vores undersøgelse viser, at særligt tre områder udfordrer marketingfolk, når de arbejder med dataanalyse:

 

  • At anvende erfaringer i markedsføringsstrategier

  • At sammenkoble marketinginvesteringer til forretningsresultater

  • At optimere kampagner i realtid

 

Mange af problemerne, som marketingfolk står over for, kan overvindes ved at centralisere data på tværs af organisationen. I forlængelse heraf er det dog vigtigt at være opmærksom på, at data også skal deles i organisationen for at kunne forbinde marketing til forretningsresultater.

 

3. Der mangler overblik over cross-channel marketing

 

Vi har lige været inde på, at centraliseret data er afgørende for, at en virksomhed kan arbejde med datadrevet marketing. Og bliver vi i samme boldgade, er det tydeligt, at marketingfolk peger på et centraliseret overblik over data som en vigtig brik i dette puslespil. Salesforces MIR rapport viser, at hele 98% understreger vigtigheden af at have et komplet, centraliseret overblik over alt cross-channel marketing. Alligevel evaluerer 71% af marketingfolk stadig deres cross-channel marketing i siloer. 

 

Dataintegration og behandling af data er nogle af stopklodserne, der forhindrer et sammenhængende overblik over marketingindsatserne. Når analyserne spænder over marketingindsatser fra flere afdelinger, kan det være udfordrende at forbinde forskellige datakilder.

 

For at kunne anvende data i analyser bliver marketingprofessionelle nødt til at opsætte data i en datamodel, klassificere data og verificere datakvaliteten. Her kan det være oplagt at anvende én platform, der samler data fra forskellige afdelinger. Vores undersøgelse viser dog, at det ikke er alle, der tager disse metoder i brug. Omkring halvdelen af de adspurgte marketingfolk fortæller, at de udfører opgaver som kvalitetstjek og kortlægning af datamodeller. Der er altså helt klart plads til forbedring på dette område.    

 

Få mere indsigt i de nyeste trends

 

Det er tydeligt, at data både medfører spændende muligheder og samtidig opstiller forhindringer i marketingbranchen. I dette blogindlæg har vi givet en forsmag på de mange indsigter, vores undersøgelse viser. Er du nysgerrig på meget mere viden, kan du gå i dybden med resultaterne fra vores Marketing Intelligence Report her.

 

 
Med Marketing Cloud Intelligence kan du samle din marketing data ét sted og nemt få indsigt på tværs af kanaler.