Forbrugerne tyer til webshops, når der skal handles nye varer. Samtidig stiller de høje krav til virksomhedernes grønne ansvar - også når det gælder e-handel. Så hvordan forener man en bæredygtig tilgang med en webshop i vækst? Læs med her og få svaret på, hvordan e-handel kan vokse bæredygtigt.

 

Virksomheders etiske ansvar bliver mere og mere afgørende for forbrugere, når de vælger, hvor de skal bruge deres penge. Det gælder også, når der er tale om e-handel. Med COVID-19 eksploderede markedet for online shopping, og det har medført stor opmærksomhed på e-handelsvirksomheders belastning af klimaet, særligt når det gælder levering og vareemballage. Samtidig er der kommet mere fokus på virksomheders aftryk på klimaet med mål om ‘net zero’, der henviser til virksomheders kamp mod CO2-udledning. 

 

Spørgsmålet er derfor, hvordan netbutikker forener vækst med en bæredygtig fremtid. Det giver vi 3 bud på her.

 

 
Med Net Zero Cloud kan du levere klimatiltag hurtigere og være mere gennemsigtig overfor dine kunder uanset branche eller marked.

 

 

Gennemgå dine aktiviteter

 

Hvad er så første skridt, når man gerne vil være bæredygtig og skabe vækst samtidig? Begynd med en gennemgang af din virksomheds nuværende processer og identificér de steder, hvor der er plads til forbedringer. Det gælder eksempelvis om at tage et nærmere blik på følgende områder:

 

Overvej bæredygtig emballage

 

Emballage er en af de store syndere, når det gælder belastning af klimaet. Undgå yderligere plastikforurening og skadeligt affald med bæredygtigt emballage. Mange forbrugere foretrækker papiremballage frem for plastik, så overvej at pakke dine varer ind bæredygtigt. 

 

Tilbyd afhentning i butikker

 

Giv dine kunder mulighed for at købe varer online og kombinér det med afhentning i en fysisk butik. På den måde kan du reducere mængden af emballage, da fysisk afhentning ikke kræver samme emballage, som når varerne skal sendes.

 

Fokusér på forsyningskæden

 

Sammenlign dine mål for bæredygtighed med dine leverandørforhold. Træffer leverandørerne  fornuftige beslutninger rent miljømæssigt, og hvordan griber de bæredygtighed an? Svarene på disse spørgsmål kan være med til at danne grobund for effektiviseringer i forsyningskæden.

 

Udvikl din ordrehåndtering

 

Ordrehåndtering kan anvendes til at rydde op i forsyningskæden. Det giver et præcist overblik over lagerbeholdningen, en strømlinet levering og fleksibel forsendelse. Fordelene ved et ordrehåndteringssystem er mindre emballage, færre forsendelser og bedre kundeservice. 

 

Vis gennemsigtighed med dine aktiviteter

 

Forbrugere stiller store krav til virksomheder, og det er ikke længere nok blot at kunne tilbyde gode priser og bekvemmelighed. For at opretholde forbrugernes tillid kræver det, at man som virksomhed er gennemsigtig med alt fra produktmaterialer, måden varerne produceres på og forsyningskæden. Det er derfor en god idé at have følgende information stående på sin hjemmeside:

 

  • Din produktionsproces

  • Om produkter eller emballage kan genbruges

  • Dine produkters materialer eller ingredienser

  • Hvor materialer eller ingredienser stammer fra

  • Om der foretages dyreforsøg eller ej

  • Arbejdsforholdene på dit produktionsanlæg eller der hvor produkterne produceres

  • Eventuelle initiativer som din virksomhed gør for at fremme bæredygtighed

 

Formålet er at give kunderne så meget information som muligt, så de kan foretage bæredygtige valg på et oplyst grundlag.

 

Kommunikér dit bæredygtige engagement 

 

Gør kunderne opmærksomme på din virksomheds klimaengagement. Det kan gøres ved at fortælle om det på hjemmesiden - ikke blot ét sted, men som et gennemgående tema på webshoppen. Sørg også for at fortælle om bæredygtige initiativer på sociale medier, eller hvis du bruger andre kommunikationskanaler. 

 

Måske tilbyder du, at dine kunder kan aflevere brugt tøj, som kan genbruges til nye produkter, eller at de kan aflevere tom emballage til genbrug og få rabat på nye køb. Uanset hvilke tiltag, din virksomhed arbejder med, er det vigtigt, at dine kunder er bevidste om det. 

 

Byg en mere bæredygtig fremtid

 

Der er mange grunde til at fokusere endnu mere på bæredygtighed både nu og fremadrettet. De fleste er bevidste om, at det gør en afgørende forskel for klimaet, og at både forbrugere og virksomheder skal foretage smartere og mere miljøvenlige valg for at sikre en bæredygtig fremtid. Men som virksomhed er der også andre fordele ved at sætte bæredygtighed endnu mere på dagsordenen. Det er nemlig med til at forbedre kundetilfredsheden, det øger kunders værdi for virksomheden og reducerer omkostningerne.

 

For de fleste virksomheder kræver det ikke en gennemgribende omvæltning at iværksætte de tiltag, vi har omtalt i denne artikel. Hvert klimavenligt tiltag tæller i det store regnskab, så overvej at fokusere på de områder, hvor din virksomhed hurtigt kan gøre en forskel. 

 

Bæredygtighed er en af de mange ting, som dine kunder forventer af din virksomhed. Start derfor med at finde ud af, hvor du kan optimere nogle af dine processer, så har du allerede taget første skridt mod en mere bæredygtig tilgang.

 

 
Med Salesforce Sustainable Future Trail gør vi dig klogere på, hvordan virksomheder kan fremme løsninger til at bekæmpe klimaforandringer.