Digitaalisuus on kuningas, ja asiakaskokemus on kruununjalokivi. Näin voi kiteyttää State of Marketing 2006 -raportin tärkeimmät löydökset. Kolmatta kertaa toteutettuun vuosiraporttiin kuultiin maailmanlaajuisesti yhteensä yli 4 000 markkinointijohtoon kuuluvaa henkilöä. Tutkimukseen osallistuneet markkinointitiimit jaettiin onnistumisten perusteella alisuoriutujiin, suoriutujiin ja onnistujiin tulostensa perusteella. Näin tutkimuksessa päästiin selvittämään, mikä tekee markkinointitiimistä menestyvän.

1. Onnistujat tuntevat asiakaspolun

Menestyvät markkinointitiimit perustavat markkinointinsa customer journeyn, eli asiakaspolun tuntemiseen. Menestyjät ovat lähes yhdeksän kertaa alisuoriutujia todennäköisemmin ottaneet asiakaspolun huomioon strategiassaan. Asiakaspolun tunteminen tarkoittaa, että markkinointia ei suunnata sokkona isolle joukolle vaan asiakkaille kohdennetaan markkinointia tämän tilanne tuntien oikeaa kanavaa pitkin.

2. Onnistujat panostavat asiakaskokemukseen

Menestyvät markkinointijohtajat ylittävät organisaationsa siiloja saadakseen kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta. Onnistujista 64 prosenttia kertoo, että he pystyvät tuottamaan 360 asteen näkymän asiakkaista. Alisuoriutujista vain neljä prosenttia pystyy samaan.

3. Menestyvät omaksuvat teknologian etujoukossa

Huipputiimeistä 72 prosenttia aikoo pistää lisää rahaa markkinointiteknologiaan seuraavan kahden vuoden aikana. Huipputiimeistä yli puolet onkin teknologian nopeita omaksujia.

4. Huipputiimeillä on johdon tuki

Markkinointiin tulee panostaa, jotta se tuottaa tuloksia. Se tarkoittaa, että yrityksen ylimmän johdon on pidettävä markkinointibudjetin kokoa tärkeänä asiana ja sitouduttava markkinointistrategiaan. Huipputiimeistä 83 prosenttia sanoo, että johto tukee markkinointistrategiaa.

5. Monikanavaisuutta ohjataan reaaliajassa

Menestyville markkinointitiimeille monikanavaisuus tarkoittaa eri kanavien käyttöä tilanteen mukaan. Asiakasta voidaan lähestyä oikeaa kanavaa ja oikeanaikaisella viestillä tilanteen mukaan. 

6. Mobiilin merkitys jatkaa kasvuaan

Mobiilipalveluiden merkitys on kasvanut vuosittain State of Marketing -tutkimuksen mukaan. Nyt enemmistö markkinointitiimeistä käyttää sekä mobiilisovelluksia että tekstiviestejä osana markkinointiaan.

7. Älykäs sähköposti tuo tulosta

Sähköpostin hyödyntäminen on tehokasta markkinointia, jos sen tekee oikein. Markkinoijista 43 prosenttia sanoo, että sähköpostimarkkinointi on tärkeässä osassa liikevaihdon kasvussa. Vuonna 2015 luku oli 20 prosenttia. Parhaan tuloksen sähköpostilla saa vain, jos osaa hyödyntää sähköpostien kohdentamista ja ajoittamista. Parhaat tiimit käyttävät yli neljä kertaa todennäköisemmin data-analyysia luodakseen personalisoituja sähköposteja.

8. Some-panostukset tuottavat

Vuoden 2015 tutkimuksessa kolme viidestä kärkikehityskohteesta liittyi sosiaaliseen mediaan. Nyt voi todeta, että panostukset ovat kannattaneet, sillä 75 prosenttia markkinointijohdosta kertoo, että someen tehtyjen panostusten ROI on positiivinen.

9. Huiput kasvattavat some-mainontaa

Enemmistö markkinointitiimeistä tulee kasvattamaan panostuksiaan sosiaaliseen mediaan. Huipputiimeistä 80 prosenttia tulee lisäämään mainontaa sosiaalisessa mediassa. Näistä tiimeistä yli 80 prosenttia käyttää asiakastietojaan sosiaalisen median viestien parempaan kohdentamiseen.

Markkinoinnin trendit alleviivaavat yhtä asiaa: markkinoinnin merkitys yrityksessä kasvaa. Esimerkiksi asiakaskokemus rakennetaan yhä enemmän markkinoinnin avulla.

Lue lisää markkinoinnin trendeistä Salesforcen State of Marketing -tutkimuksesta: