Jokaisen yrityksen omistajat, työntekijät, alihankkijat, kumppanit ja asiakkaat muodostavat ekosysteemin. Saman ajatuksen voi piirtää myös koko arvoketjusta, jossa yritys palvelee. Digitalisaatio mullistaa ekosysteemiajattelun mahdollisuudet.

Perinteisessä ajattelussa tieto on valtaa, jota pantataan ja jaetaan pyydettäessä sekä rajoitetusti. Modernissa ajattelussa koko arvoketju viedään osaksi informaatioalustaa, jossa tiedosta pyritään jalostamaan pääomaa.

Avoimuudella, tiedon jakamisella ja hyödyntämisellä liiketoiminnasta on huikeita mahdollisuuksia. Liiketoiminta voi jopa mullistua ajattelemalla yritystoiminnan tietovirtojen ja niistä muodostuvien alustojen päälle.
 

Tärkein ekosysteemiajattelun mahdollisuus on aito asiakaslähtöisyys


Tiedon avulla asiakkaan tarpeet ja toiminta saadaan aidosti toiminnan keskiöön. Tuotteita ja palveluita voidaan kehittää yhdessä asiakkaan kanssa, niitä voidaan räätälöidä yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin tai rahoittaa asiakkaiden avulla. Miksi valmistaa varastoon, jos asiakas voi olla mukana koko yrityksen arvonluontiprosessin aikana?

Toinen lähes yhtä mullistava mahdollisuus on yrityksen toimitusketjun hallinta avoimen tiedon avulla: tiedon avulla johdettava toiminta voi olla ennakoivaa, reaaliaikaista, tarvepohjaista ja ennustavaa. Miksi suunnistaa sokkona, kun avoin data avaa yritykselle silmät niin tulevaan kuin tapahtuvaankin?
 

Ekosysteemiajattelun ottaminen osaksi yrityksen johtamista turvaa yrityksen tulevaisuuden


Ekosysteemiajattelu voi parhaimmillaan 1) tehostaa, 2) parantaa ja 3) kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Ajatus kietoutuu paremman asiakaskokemuksen, ekosysteemin rakentamisen ja sitouttamisen, sekä hallitun kasvun saavuttamiseen.

Ilman avointa ja jalostettua tietoa yritys on helposti sekä sokea, että yksinäinen. Siirtämällä koko liiketoiminta älykkäälle alustalle ekosysteemi syntyy luontevasti.

Haasteet ovat kuitenkin selvästi enemmän kulttuureissa ja johtamisessa, kuin työkaluissa ja järjestelmissä, jotka ovat jo varsin kypsiä, kohtuuhintaisia ja käyttökelpoisia.

Vain ajattelu laahaa vaillinaisen tiedon takia taustapeileissä.