Suomalainen HappyOrNot on tunnettu innovatiivisista asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavista hymiölaitteistaan. Samalla HappyOrNot tarjoaa tulosten raportointipalvelua ja on kansainvälinen edelläkävijä asiakas- ja työtyytyväisyyden jatkuvassa mittaamisessa ja parantamisessa.

HappyOrNotin menestys perustuu paitsi innovatiiviseen hymiölaitteeseen, myös palautedatan analysointi- ja raportointipalveluihin. Nämä auttavat HappyOrNotin asiakkaita muun muassa parantamaan asiakaskokemusta ja ‐suhteita sekä henkilöstön sitoutumista.

HappyOrNot tavoittaa uusia asiakkuuksia paitsi oman myyntitiimin myös laajan jälleenmyyntiverkoston avulla. Tämän johdosta myynnin pipelinen hallinta alkoi muodostua haasteelliseksi. Kasvun tehostamiseksi oli etsittävä - ja löydettävä - parhaat keinot toimintojen integrointiin sekä rutiinitehtävien automatisointiin. Myös jälleenmyyjille haluttiin tarjota mahdollisimman helppo tapa tehdä yhteistyötä.

”Salesforce muutti yrityksemme sisäiset prosessit ja automatisoidut avaintoiminnot. Tämän ansiosta olemme entistä tehokkaampia, tuottavampia ja kilpailukykyisempiä kansainvälisillä markkinoilla.”Heikki Väänänen, Toimitusjohtaja ja perustaja
 

Salesforcen alusta tarjoaa joustavuutta


HappyOrNot aloitti Salesforcen Sales Cloudin sekä Community Cloudin käytön syyskuussa 2014, mutta on laajentanut käyttöä tämän jälkeen myös Service Cloudiin, AppExchangeen, Pardotiin sekä App Cloudiin. Erityisesti App Cloud on tarjonnut HappyOrNotille mahdollisuuksia kehittää valmistus-, toimitus- ja taloushallinnon prosessejaan.

”Salesforcen alusta on helposti skaalautuva. Tukena on ohjelmistokehittäjistä ja sovelluksista muodostuva ekosysteemi, joka mahdollistaa kapasiteettimme jatkuvan laajentumisen ja kehittymisen”, toteaa Business Services -yksikön johtaja Esa Vasara.

”Salesforcen alustan joustavuuden ansiosta pystyimme määrittelemään vaadittavat asetukset lähes lennosta samalla, kun olemme keränneet palautetta loppukäyttäjiltä. Tämä onkin vähentänyt tarvetta tavanomaisille vaatimusmäärittelylle sekä arviointipalavereille, jotka olisivat vaikuttaneet väistämättä sekä omaan että asiakkaidemme ajankäyttöön sekä liiketoimintaan”, Vasara täydentää.
 

 

Ratkaisu kansainvälisten markkinoiden vaatimuksiin


Salesforcen onkin koettu muuttaneen täysin yrityksen sisäisiä prosesseja, kun avaintoiminnot on automatisoitu, ja muu toiminta on tämän ansiosta tehokkaampaa. Automatisoitujen toimintojen joukkoon lukeutuvat muun muassa liidien kvalifiointi ja ohjaaminen, tilausten tekeminen, laskutus, toimitusten hallinta sekä liikevaihdon seuranta. Tämä on tuonut niin lisää tuottavuutta kuin kilpailukykyäkin - erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.
 

LUE MYÖS ► Q&A: Kirsti Laasio, HappyOrNot - Maailma valloitetaan rohkeudella, mutta miten?
 

Parempaa yhteistyötä verkkoyhteisöllä


Community Cloudia hyödyntämällä HappyOrNot loi verkkoyhteisön, joka mahdollistaa jälleenmyyjien paremman liidien hallinnan. Nyt jälleenmyyjät voivat tarkastella ja hallinnoida liidejä sekä jäljittää tilauksia, palautuksia ja toimituksia. He voivat myös tarkistaa hinnastot ja laskut sekä vertailla omaa suorituskykyään myyntitavoitteisiin. Tämän avulla myynti on lisääntynyt ja suhde jälleenmyyjiin on parantunut.
 

 

Lightning-alusta mahdollistaa ketteryyden


Alati kasvavaan hymiölaitteiden kysyntään vastatakseen HappyOrNot rakensi tärkeimmät valmistus- ja jakelujärjestelmänsä Lightning-alustalle. Nyt HappyOrNot pystyy toimittamaan päivittäin satoja hymiölaitteita kaikkialle maailmaan ja jokaisen lähetyksen statuksen seuraaminen tapahtuu reaaliajassa.

”Nyt tiedämme, milloin asiakas on vastaanottanut laitteensa ja kuka on kuitannut lähetyksen”, Vasara sanoo. ”Salesforcen avulla onnistuimme puolittamaan tilaus-toimitusprosessiin kuluvan ajan.”
 

App Cloud toi parannuksen kassavirtaan - ja säästää kaksi viikkoa aikaa joka kuukausi


Toimitusten lisäksi HappyOrNot on menestyksekkäästi nopeuttanut tilausten maksamista: aikaisemmin laskutusprosessi saattoi venyä jopa kahteen kuukauteen tilaushetkestä. Nyt sama onnistuu minuuteissa, jos tarve niin vaatii.

HappyOrNot on hyödyntänyt Salesforce App Cloudin tarjoamia ratkaisuja erityisesti tilauksiin ja maksamiseen liittyvien toimintojen, kuten laskujen luomisen sekä korttimaksujen vastaanottamisen, helpottamiseksi. Tänä päivänä laskut syntyvät automaattisesti oikeilla tiedoilla, jonka vaikutus on havaittu näkyvän yrityksen kassavirrassa. HappyOrNotin laskelmien mukaan manuaalista laskutustyötä säästyy automatisoinnin ansiosta kuukausitasolla jopa kahden viikon verran.
 

 

Kohti entistä parempaa asiakastukea


Nyt HappyOrNotin huomio on asiakkaissa. Tarkoituksena on luoda verkkoyhteisö, joka mahdollistaa myös paremman itsepalvelun sitä haluaville. Tärkein tavoite on tarjota mahdollisimman monikanavaista asiakastukea, sekä kattava tietokanta teknisiin ominaisuuksiin liittyville tiedusteluille.

”Tulevaisuudessa voimme helposti laajentaa yhteisöä lisenssien hallinnointiin, myynnin lisäämiseen ja moniin muihin osa-alueisiin. Erityisen innoissamme olemme uusista Community Builder -työkaluista, joita tulee jatkuvasti lisää.”
 

Saumattomasti toimiva monikanavainen tuki Service Cloudin avulla


HappyOrNot tulee muuttamaan seuraavaksi lähestymistapaansa asiakastukeen, ja palveluprosessia on pidetty liian monimutkaisena käytössä olevalle järjestelmälle. Tähän on otettu avuksi Service Cloud, jonka avulla pienikin tiimi voi tarjota saumattomasti toimivaa monikanavaista tukea kansainväliselle asiakaskunnalle.

Tilastot puhuvat puolestaan: aloitettuaan yhteistyön Salesforcen kanssa vuonna 2014 HappyOrNot on kasvattanut jälleenmyyntiverkostoaan, laajentanut palvelujaan 117 eri maahan ja kolminkertaistanut henkilöstömääränsä. Yritys sai hiljattain myös 13,5 Miljoonan euron rahoituksen Northzone ja Airtree yrityksiltä liiketoiminnan kasvua kiihdyttämään.

”Salesforcen avulla voimme kasvattaa asiakaskuntaamme ja jälleenmyyntiverkostoamme helpommin kuin ennen. Saamme jo nyt loistavia tuloksia – asiakasmäärämme ja tulos ovat kasvaneet nopeammin tähän mennessä kuin koskaan aikaisemmin!” Heikki Väänänen


HappyOrNot on suomalainen, kansainvälisesti toimiva edelläkävijä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden raportoinnissa. Innovatiivinen lähestymistapa palautteen keräämiseen ainutlaatuisten hymiölaitteiden avulla sekä älykkäät palautedatan analysointi- ja raportointipalvelut auttavat HappyOrNotin asiakkaita parantamaan oman asiakaspalvelunsa tasoa, suorituskykyä, sekä työntekijöiden tyytyväisyyttä. HappyOrNotin asiakkaisiin kuuluvat monet vaikuttavat brändit kuten LinkedIn, IKEA, Heathrow'n lentokenttä ja American Express, jotka kehittävät toimintaansa jatkuvalla asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden mittauksella.


LUE LISÄÄ SALESFORCE KOKEMUKSIA:

► KONE: Tekoäly teollisuudessa – mitä puhuvat hissit kertovat tulevaisuudesta?

► Haluatko valloittaa maailman vai Maliskylän? Tee kuten F-secure, ja valitse kumppanisi oikein

► Kuinka SSAB lisäsi CRM käyttöä 50 %

► St1 & Salesforce: Parempia asiakaskokemuksia, tehokkaampia prosesseja

► Stockmann lähti digimuutokseen takamatkalta - miten kävi?