Yhtiön johtoryhmän kokoonpano on strateginen valinta. CEO ja CFO ovat johtoryhmien vakiokalustoa, mutta tästä seuraavat valinnat ovat jo vaihtelevia. 

Ovatko mukana eri liiketoiminta-alueiden johtajat? Mitkä tukitoiminnot on otettu mukaan johtoryhmään? Digitalisaatio haastaa yrityksen siilot ja pakottaa liiketoiminnan uudistumaan. On luonnollista, että se myös asettaa omat vaatimuksensa johtoryhmätyöskentelylle.

Vielä 15 vuotta sitten johtoryhmän vakiokokoonpanoon kuului CIO. Uutena tulokkaana mukaan on tullut C-tason positio: Chief Digital Officer (CDO), jonka tehtävänä on ajaa digitalisaatiota yli siilojen ja organisaatiorajojen. 

CDO-tutkimus - Digitalisaatio johtoryhmissä

Halusimme selvittää, miten suurimpien suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmät ovat ottaneet digitalisaation huomioon. Kävimme loppuvuodesta 2016 läpi markkina-arvoltaan 50 suurimman Helsingin pörssissä vaihdettavan yrityksen johtoa. Erityisesti kiinnitimme huomiota siihen, kuinka monesta yrityksestä löytyy CIO, entä CDO ja kuuluvatko he johtoryhmään? 

Lopputulos?

Huomasimme, että enää vain 10 prosenttia suurimmista yrityksistä pitää tällä hetkellä CIO:ta johtoryhmässään, mutta kuinka monesta yrityksestä löytyy CDO? Se selviää tutkimusraportistamme alla olevan painikkeen takaa.

Raportista selviää myös:

  • Tämän hetken tyypillisen CDO:n koulutustausta Suomessa ja miten CDO eroaa CIO:sta
  • Millaisia ominaisuuksia CDO:lta odotetaan, ja kenestä tulee hyvä CDO

Mutta mitä seuraavaksi? 

Ne yritykset, joissa CDO on nimitetty, ovat nyt näytön paikan edessä. Pian nähdään, millaiset edellytykset CDO:n työskentelylle on johtoryhmässä annettu, ja miten uskaliaasti he haastavat yritystensä toimintatapoja sekä historiaa.

Olen mielenkiintoisella näköalapaikalla, ja tulen kirjoittamaan aiheesta pian lisää. Nautinnollisia lukuhetkiä raportin parissa siihen saakka!