Laskeminen on kivaa. Siispä mihin kategoriaan sinun hankkeesi solahtaa integroitavien järjestelmien määrässä: 1−10, 11−25  vai enemmän kuin 25?

Jos laskutoimituksesi osuu kahteen jälkimmäiseen kategoriaan, kuulut suureen enemmistöön: kolme neljäsosaa IT-johtajista kertoo, että yhdessä hankkeessa integroidaan vähintään 11:tä tai useampaa järjestelmää. Harvinaista ei ole sekään, että integroitavia järjestelmiä on yli 25.

Tiedot ovat peräisin Salesforcen vuosittaisesta State of IT -tutkimuksesta, johon on haastateltu yli 2000:ta IT-johtajaa maailmanlaajuisesti.
 

Integraatioähkyä


Onko järjestelmien integroiminen haaste, joka saa sydämesi sykkimään – vai riesa, joka saa hiuksesi harmaantumaan?

Tunteiden kirjosta ei ole tutkimustietoa, harmi kyllä, mutta se tiedetään, että IT-tiimeiltä odotetaan aina vain nopeampaa reagointikykyä: maailma ympärillä muuttuu, kuluttajien ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat, ja liiketoiminnankin pitää muuttua.

Digitalisaatiota vauhdittavia sovelluksia on kehitettävä entistä rivakammin, ja kun sovellusten määrä kasvaa, myös integroinnin monimutkaisuuskerroin kasvaa.
 

Integraation suurimmat haasteet


Haasteita piisaa. Tässä minun näkemykseni mukaan suurimmat:

  • Arkkitehtuurin monimutkaisuus lisää suunnittelutyötä ja hidastaa projekteja.

  • Palvelutason ylläpitäminen on haastavaa ja riippuvuudet karkaavat hallinnasta.

  • Tiedon pitäminen ajan tasalla vaatii integraatioiden valvontaa ja tukea.

  • Testaaminen tulee monimutkaiseksi ja kalliiksi.
     

Pilvi vapauttaa voimavarat bisneksen kehittämiseen


Osa IT-tiimeistä on jo löytänyt integraatioähkyynsä helpotusta pilvestä, ja yhä useampi pitää siihen siirtymistä ykkösasiana: 70 prosenttia IT-johtajista arvioi pilvimigraation joko välttämättömäksi tai ainakin erittäin tärkeäksi askeleeksi seuraavien viiden−kahdeksan vuoden aikana.

Sovelluskehityksen siirtäminen pilveen keventää tutkitusti integroinnista aiheutuvaa työ- ja ylläpitokuormaa. Neljä viidestä pilvipalvelua käyttävästä organisaatiosta sanoo pystyvänsä keskittymään nyt kehitysprojekteihin, jotka edistävät nimenomaan liiketoiminnallista muutosta.

Salesforcen pilvialusta tuo yhteen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun sovellukset tavalla, joka huomattavasti vähentää integraatioiden tarvetta. Esimerkiksi Inspecta pystyy nyt seuraamaan asiakkaidensa   – ja myös potentiaalisten asiakkaidensa –  liikkeitä aikaisempaa tehokkaammin ja reagoimaan niihin nopeammin.

Pilvi pitää myös ketteränä: lähes kaksi kolmesta pilvessä toimivasta yrityksestä kertoo pystyvänsä kehittämään uuden sovelluksen kolmessa kuukaudessa tai alle.  

Luottamus julkisen pilvipalvelun turvallisuuteen on sekin kova. State of IT -tutkimuksessa menestyviksi luokiteltujen IT-tiimien vetäjistä 72 prosenttia sanoo luottavansa julkiseen pilvipalveluun myös ydinjärjestelmiin liittyvän datan varastointipaikkana.