On arvioitu, että digitalisaation myötä maailmasta tulee häviämään yli 7 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Tämä on aiheuttanut huolta myös Suomessa, ja meilläkin on uutisoitu robottien vievän työt jopa lakimiehiltä ja lääkäreiltä.

On siis perusteltua esittää kysymyksiä myös markkinoinnin tulevaisuudesta: voiko keinoäly tehdä tulevaisuudessa markkinoijat tarpeettomiksi?

Vastaus lienee hyvin samansuuntainen, kun lääkärien ja lakimiesten kohdalla. Keinoäly ja automaatio voivat riisua työtaakasta suurenkin määrän päivittäisistä rutiineista, mutta jäljelle jäävät silti ne tehtävät, joita keinoäly ei vielä hallitse - näitä ovat mm. tunneäly sekä ihmissuhdetaidot. Siksi esimerkiksi lääkäreitä tarvitaan vielä jatkossakin, mutta hyvän lääkärin erottavat huonosta muut tekijät, kuin pelkkä substanssiosaaminen.

Sama pätee markkinointiin.

 

Tulevaisuuden markkinointi on osa kaiken kattavaa kokonaisuutta


Keinoäly ei loppujen lopuksi ole niin uusi juttu kuin välillä tunnutaan kuvittelevan - sitä on joka paikassa jo nyt. Spotify tekee kuulijalle automaattisesti räätälöityjä soittolistoja, iPhonen käyttäjät tukeutuvat monessa asiassa Siriin, ja Uberit ja pizzat voi tilata Alexalla kotiin. Nämä ovat uudenlaisia palveluja, jotka väistämättä muuttavat myös markkinointia. Erilaiset jatkuvasti arjessa läsnä olevat palvelut muovautuvat lopulta asiakaskokemuksen näkökulmasta kaiken kattaviksi alustoiksi, joissa mikä tahansa ilmoitus on potentiaalinen, vastaanottajalleen relevantti markkinointiviesti.

Markkinoinnin osalta ei maailman digitalisoitumisen myötä siksi riitä, että puhutaan vain myynnin ja markkinoinnin rajan häilymisestä. Todellisuudessa olisi aika puhua ennemminkin kokonaisista liiketoiminnallisista ekosysteemeistä, jotka muodostuvat ihmisistä ja teknologioista yhdessä, ja joissa kaikki elää, liikkuu ja vaikuttaa kaikkeen. Markkinoijan tulee ymmärtää ja hallita laajempia kokonaisuuksia, sekä linkittää oma tekeminen tehokkaammin yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

 

Keinoäly vie osan töistä, mutta se on hyvä asia


Osittain vastaus otsikon kysymykseen on tämän myötä luonnollisesti kyllä - kun markkinointi muuttuu, tulee osa työpaikoista katoamaan väistämättä. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että markkinointi voidaan korvata keinoälyllä kokonaan, vaan siitä, että automatisoidaan sellaiset toiminnot ja työtehtävät, joita myös koneet pystyvät hoitamaan.

Helpoiten automatisoitavia markkinoinnin tehtäviä ovat kaikenlaiset datan analysointiin liittyvät tehtävät, jotka keinoäly tekee huomattavasti ihmistä nopeammin ja paremmin. Asiakaskohtaamispisteet sekä datan määrä myös lisääntyvät jatkuvasti, eikä ihminen tällöin pysty tehokkaasti tekemään asiakkaan/kuluttajan kannalta oikeita päätöksiä, vaan tähän tarvitaan keinoälyä. Tämän myötä mm. customer insight-tiimien roolit tulevat muuttumaan.

Vaikka työpaikkojen katoaminen ja työtehtävien tarpeettomiksi tuleminen kuulostaa äkkiseltään pahalta skenaariolta, en kuitenkaan näkisi tämän olevan huono asia. Muutosten myötä voimme näet keskittyä tekemään asioita paitsi paremmin ja tehokkaammin, myös merkityksellisemmin.

Markkinoija saa pitää ajatustyön


Markkinoinnin tärkeintä osa-aluetta, ajatustyötä, ei kuitenkaan voida jättää keinoälylle. Tulevaisuuden markkinoijalta vaaditaan jatkossa entistä syvempää ymmärrystä yhteiskunnasta, kulttuureista, sosiaalisista käyttäytymismalleista tai vaikkapa siitä, miten käytetyllä kielellä voidaan tehdä vaikuttavaa viestintää erilaisille kohderyhmille. Erilaiset sisällöt tulevat jatkossakin olemaan markkinoijan työpöydällä. Markkinoija pääsee silloin keskittymään asioihin, joilla oikeasti vaikutetaan asiakaskokemukseen.

Keinoälyn myötä markkinoinnin mittaamisen ja johtamisen tulee muuttua. Enää ei voida keskittyä klikkien määrään, vaan onnistumista pitää mitata asiakkaan näkökulmasta. Markkinoijan tulee pystyä ymmärtämään, miten eri toimintamallit vaikuttavat asiakkaaseen, sekä tulkitsemaan keinoälyn tekemiä päätöksiä asiakaspolun aikana.

Siis vaikka työpaikkoja katoaa, syntyy samalla uudenlaista tekemistä, ja varsinkin CMO:n roolista muotoutuu tämän myötä entistä moniulotteisempi.