Digitalisaatio asettaa uusia haasteita ja vaatimuksia yrityksille - se haastaa yrityksen siilot ja pakottaa liiketoiminnan uudistumaan.

Nykyajan liiketoiminta ja asiakkaat toivovat työtä helpottavia sovelluksia ja erinomaisia digitaalisia palveluita. Yksi vastaus tähän on ollut luoda yrityksiin uusi C-tason positio: Chief Digital Officer (CDO), jonka tehtävänä on ajaa digitalisaatiota yli siilojen ja organisaatiorajojen.

Tekemämme selvitys kuitenkin paljastaa, että CDO on vielä harvinaisuus Suomessa: vain noin joka neljännellä tutkituista yrityksistä oli kyseistä tehtävää hoitava henkilö. CDO:t kuitenkin tyypillisesti ovat johtoryhmässä, jos heitä yrityksessä on. Sen sijaan CIO on nykyään suurimpien suomalaisyritysten johtoryhmissä harvinaisuus.

Äkkiseltään voisi kuvitella, että CDO voisi korvata perinteisemmän CIO:n. Mutta voiko?
 

Vastaus on yksinkertainen ei.


Digijohtajan yritykseen tuoma muutos on nimestään ja dataan liittyvistä tehtävistään huolimatta ennen kaikkea kulttuurillinen. CDO:n tehtävä on varmistaa, että yrityksessä voidaan kokeilla erilaisia bisnesmalleja luovasti ja ketterästi. Innovoida, luoda uusia tapoja toimia ja luopua niistä, jotka eivät toimi.

Tämä ei ole ollut CIO:n tehtävä alkujaankaan - hän ennemminkin pitää huolta, että kaikki rullaa ja yrityksen teknologinen perusinfra toimii. Hän rakentaa alustan, joka tukee innovaatiota ja mahdollistaa täten CDO:n toiminnan. CIO:n päätehtävänä ei ole ajaa kulttuurinmuutosta, ja siksi näitä rooleja on vaikea yhdistää.

CDO ei siis voi korvata CIO:ta, ja molempia tarvitaan. Oikeastaan pahinta mitä yritykselle voisi tapahtua on, ettei CIO:ta olisi ollenkaan. CDO puolestaan voi joskus olla tarpeeton: silloin, kun yritys toimii digitaalisesti ja innovatiivisesti jo luonnostaan, kun jokainen työntekijä on omalla tavallaan CDO.

Nämä yritykset ovat kuitenkin vielä harvassa, joten CDO on erinomaisen tarpeellinen henkilö useimmille yrityksille vielä pitkään.

LUE MYÖS:

Millainen on hyvä CDO?


Tutkimuksemme mukaan tekninen koulutus on selvästi yleisempi tausta CIO:lle kuin kaupallinen koulutus. CDO:n roolin liiketoimintalähtöisyyttä puolestaan korostaa ehkä se, että heidän joukossaan on enemmän kauppatieteilijöitä kuin diplomi-insinöörejä.

Silti ei ole olemassa taustaa, joka automaattisesti valmistaisi CDO:n rooliin. CDO:lla on kuitenkin hyvin usein markkinointitausta, sekä ymmärrystä kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisestä ja fokus digitalisaation trendeissä.

Mielestäni hyvä CDO paitsi ymmärtää datan keräämisen ja hyödyntämisen merkityksen, myös muistaa, että kaikki muutokset on tehtävä asiakas edellä. Toki myös neuvottelutaidoista ja teknologiaosaamisesta on hyötyä, mutta uudistusten tekeminen ilman asiakaslähtöisyyttä ei kanna pitkälle.

Alla olevasta linkistä voit ladata selvityksemme CDO:n asemasta suomalaisissa TOP-50-yrityksissä. Selvityksestä selviää mm. se, kuinka erilaiset rooli johtoryhmissä tyypillisesti jakautuvat.