State of Marketing on Salesforcen vuosittainen markkinoinnin trendejä tutkiva raportti, joka julkaistiin tänä vuonna neljättä kertaa.

Tutkimukseen osallistui yli 3500 markkinointipäättäjää ympäri maailman, ja tutkimuksen pääteemoina olivat tänä vuonna asiakaskokemus, vuosittain muuttuvat markkinoinnin prioriteetit sekä teknologian, erityisesti tekoälyn, merkitys modernissa markkinoinnissa. Markkinointipäättäjien lisäksi erillisessä tutkimuksessa kysyttiin myös 7000 kuluttajalta sekä bisnesostajalta näkemyksiä siitä, mitä markkinoinnilta sekä asiakaspalvelulta odotetaan.
 

Tässä kuusi mielenkiintoisinta tutkimuksessa
esille noussutta markkinoinnin trendiä:


Trendi #1 - Markkinoinnin prioriteetit ja työnkuvat muuttuvat


Saatavilla olevan asiakasdatan määrä nousee jatkuvasti, ja tämä on saanut organisaatiot miettimään uudelleen markkinoinnin roolia, työnkuvauksia sekä työn yleistä priorisointia.

Myynnin ja markkinoinnin välisten siilojen kaatamisesta on puhuttu jo vuosia, mutta nyt markkinointi tulee sulautumaan entistä vahvemmin yhteen myös asiakaskokemuksen kanssa. Uusia markkinoinnin titteleitä, kuten “customer experience analyst” tai “lifecycle marketing manager” onkin alkanut jo ilmaantua. Tämä on vahvasti sidoksissa ajatukseen siitä, kuinka brändi rakentuu asiakkaan kaikissa kohtaamisissa yrityksen kanssa.
 

Trendi #2 - Tekoäly lyö viimein läpi markkinoinnissa


Tutkimuksen mukaan markkinoijat odottavat uusien teknologioiden joukosta erityisesti tekoälyn merkityksen kasvavan eniten tulevien kahden vuoden aikana, ja 51 % vastaajista kertoi käyttävänsä tekoälyä jollakin tasolla jo nyt.
 


Tällä hetkellä markkinointitiimit mieltävät tekoälyn ensisijaisesti tavaksi tehdä työtä tehokkaammin, saada enemmän irti saatavilla olevasta datasta sekä keskittää aikansa oikeisiin asioihin.

Tulevaisuudessa edistyneimmät tekoälyn käyttäjät toivovat saavansa apua mm. markkinointisisältöjen, verkkosivujen sekä laskeutumissivujen pitkälle vietyyn personointiin (“hyperpersonalized”), mainosostamiseen sekä potentiaalisten asiakkaiden erilaisten tunnetilojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.  

Haasteita tekoälyn laajamittaisen hyödyntämisessä tieltä kuitenkin vielä löytyy: suurimpia epävarmuustekijöitä ovat budjettirajoitteet, huoli tietosuojasta sekä oman osaamisen puute.
 

LUE MYÖS ► Viekö tekoäly työt seuraavaksi markkinoinnilta?
 

Trendi #3 - Monikanavaisuuden merkitys korostuu edelleen


Yrityksellä täytyy olla valmius johdonmukaiseen, monikanavaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen. Tutkimuksen mukaan jotkut kykenevät tähän jossain määrin jo nyt, mutta suurin osa vastaajista vielä takeltelee toteutuksen kanssa. Tämä johtuu osittain siitä, ettei dataa vielä osata käsitellä sillä tasolla, kuin asiakkaan odotukset jo ovat - osaaminen tulee tällä hetkellä aina askeleen verran odotuksia jäljessä.
 

LUE MYÖS ► Asiakas on nyt verkottunut – 6 asiaa, mitä se merkitsee yrityksille
 

Trendi #4 - Oikeasti henkilökohtaiset asiakaskokemukset sekä personoidut markkinointiviestit


Asiakaskokemuksen henkilökohtaisuuden merkitys oli korkea jo viime vuoden tutkimuksessa, mutta tänä vuonna se on korostunut entisestään. Nyt 52 % kuluttajista sekä jopa 65 % B2B-ostajista ovat valmiita vaihtamaan palveluntarjoajaa, mikäli heille suunnattua viestintää ei ole personoitu.

Mielenkiintoista tässä tuloksessa on erityisesti B2B-ostajien korkea tulos, joka toisaalta vahvistaa sen, minkä monet jo tietävät: B2B-päätökset tehdään tunteella ja selitetään järjellä - ei päinvastoin. Tämän vanavedessä Account Based Marketing näyttäisi lyövän lähiaikoina aidosti läpi, kun siitä on tähän asti puhuttu lähinnä sivulauseissa.
 


 

Trendi #5 - Staattiset ja identtiset markkinointiviestit kuolevat - tai ainakin niiden pitäisi kuolla


Edelliseen tutkimustulokseen viitaten myös erilaisten markkinointiviestien tulisi olla jokaisessa kanavassa erikseen mietitty. Siitäkin huolimatta jopa 51 % vastanneista markkinoijista kertoi käyttävänsä identtisiä markkinointiviestejä kaikissa kanavissa, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostissa.

Staattisista markkinointiviesteistä paras esimerkki puolestaan on verkkokaupasta jo ostetun tuotteen ilmaantuminen mainosbannereihin. Kun asiakkaiden odotukset personoitujen viestien suhteen kohoavat, antavat tällaiset markkinointiviestit korostuneen kuvan massamarkkinoinnista, jossa yksilöä ei tunneta eikä viestin vastaanottajalla ole väliä.
 

Trendi #6 - Purpose-Driven Marketing nostaa päätään


Asiakkaat välittävät yhä enemmän yritysten vastuullisuudesta sekä mahdollisesta taustalla vaikuttavasta “suuremmasta tarkoituksesta”:
 

  • State of the Connected Customer -tutkimuksen (06/2016) mukaan 60 % kuluttajista olisi valmis vaihtamaan käyttämäänsä palveluntarjoajaa vastuullisemmin toimivaan vaihtoehtoon.

  • Jopa 80 % Workforce Values and Equality -tutkimukseen (02/2017) osallistuneista bisnespäättäjistä oli sitä mieltä, että yrityksen tulisi ajatella toimintaansa tulosta pidemmälle, ja osallistua esimerkiksi yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen paremman maailman puolesta.


Purpose-Driven Marketing vastaa tähän tarpeeseen asettamalla arvonsa sekä “Miksi?”:n (“Start with Why?”) viestinnän eturintamaan. Kuten tiedämme, parhaimpien brändien taustalta löytyy aina tarina, johon asiakkaille syntyy tunneside, ja jonka päälle rakentuvat niin luottamus kuin uskollisuuskin.

Hyvä kotimainen esimerkki Purpose-Driven Marketingista on Ålands Bankenin Itämeriprojekti, joka palkittiin Grand Prix -palkinnolla Cannes Lionsin yritysvastuukategoriassa aiemmin tänä vuonna:

Kuitenkin vaikka Purpose-Driven Marketingista puhutaan paljon, joitakin esteitä sen yleistymisen tiellä vielä on: yleisön polarisoitumista pelätään, merkityksellisyyden nivominen osaksi markkinointistrategiaa koetaan haastavaksi, ja toisaalta yrityksen johto ei välttämättä vielä osta ideaa.

Itse uskon kaikesta huolimatta, että Purpose-Driven Marketing tulee yleistymään. Mitä mieltä sinä olet? Kerro meille Twitterissä: @SalesfroceFI.
 

LUE LISÄÄ:

 ► Lataa State of Service 2017 Marketing Report

 ► Tutustu Marketing Cloudiin Salesforcen Trailheadissa