“Tehtiinpä mahtavaa duunia tän projektin kanssa, päästiin maalin aikataulussa ja sen lisäksi opittiin vielä uutta! Parempi että jätetään tieto omalle porukalle, ettei kukaan muu vain pääsisi hyötymään.”  — Ei kukaan koskaan.

Ei ainakaan enää 2010-luvun lopulla.

Yhden nykyajan kuuluisimpien puheohjelmien TED Talksin slogan “Ideas worth spreading” kertoo hyvin paljon siitä valtavasta muutoksesta, jonka sekä digitalisaatio että globalisaatio ovat saaneet liikkeelle yritysten kulttuureissa viimeisten 10-15 vuoden aikana. Tämä on huomattu etenkin startup-maailmassa, ja nykyään on suorastaan oletus, että tietoa jaetaan avoimesti myös muuten kuin omien lomakuvien osalta Instagramissa.

Tätä tukee myös Gartnerin tekemä tutkimus, jonka mukaan digitaaliset innovaatiot muokkaavat yritysten toimintaa erittäin tehokkaasti siten, että eri yritysten sekä prosessien väliset kuilut pienenevät — ja tämä mahdollistaa erilaisten ekosysteemien syntymisen. Ekosysteemit ovat parhaimmassa tapauksessa paljon enemmän kuin osiensa summa. Tämä johtuu siitä, että eri osat täydentävät toisiaan, oppivat toisiltaan ja kehittyvät itse.

Samaisen Gartnerin tutkimuksen mukaan kuitenkin vain 43 % organisaatioista on omaksunut ekosysteemiajattelun periaatteet siten, että se näkyy niiden päivittäisessä toiminnassa.

Tehtävää siis on vielä paljon.

Salesforcella ekosysteemiajattelu on ollut osa toimintaa heti alkuajoista lähtien, ja sen kokoluokka on tänä päivänä päätä huimaava. Viimeisimmän IDC-tutkimuksen mukaan Salesforce-ekosysteemi tulee tuottamaan globaalisti 3.3 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, sekä yli 859 miljardia dollaria liikevoittoa. Ja nämä ovat vasta suorat vaikutukset: on arvioitu, että epäsuora vaikutus tulee olemaan jopa 5 miljoonaa globaalia työpaikkaa.

Mutta mitä ekosysteemiajattelu oikeastaan tarkoittaa?

Perinteisessä ajattelussa tieto on valtaa, jota jaetaan ainoastaan pyydettäessä — ja mielellään vielä varsin rajoitetusti. Moderni tapa katsoa maailmaa puolestaan perustuu avoimuuteen, tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen yhdessä oman ekosysteemin sisällä — monesti teknologiaa luovasti hyödyntäen. Tämä avaa liiketoiminnalle ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.

Siksi myöskään Salesforce ei ole vain mikä tahansa tuote ohjelmistohyllyltä, vaan ekosysteemi, jota kutsutaan Salesforce Ohanaksi. Ohana on havaijia, ja tarkoittaa perhettä, johon tässä tapauksessa kuuluvat salesforcelaisten lisäksi kaikki asiakkaat ja kumppanit.
 

LUE MYÖS ► Haluatko valloittaa maailman vai Maliskylän? Tee kuten F-secure, ja valitse kumppanisi oikein
 

Mitä sellaista sinä olet oppinut, mistä voisi olla hyötyä myös muille?


Yhteinen tekniikka tai prosessit eivät kuitenkaan tuota vielä tulosta, vaan kaikki riippuu lopulta ihmisistä ja näiden välisistä yhteyksistä — ihan kuten elämässä muutenkin. Ekosysteemistä saadaankin todelliset hyödyt irti vasta, kun teknologia ja ihmiset lyövät hynttyyt yhteen, ja ihmiset alkavat tehdä yhteistyötä myös keskenään.

Jokainen voi  löytää esimerkkejä omasta elämästään. Tarjoilija tarjoaa kaupan päälle jälkiruokakahvin tai -pullan pienen rupattelun lopputulokseksi, tai treenien päätteeksi ohjaaja jää neuvomaan miten liikkeet voisi tehdä vielä paremmin tai turvallisemmin. Samaa yhteistyötä ja suhteiden vaalimista tarvitaan myös työelämässä, ja varsinkin ekosysteemeissä.
 

LUE MYÖS ► Digitalisaatio mullistaa ekosysteemiajattelun


Yhteistyöhön ja suhteiden vaalimiseen perustuvat myös vapaaehtoisten voimin pyörivät Salesforce User Groupit, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja.

Näissä Salesforce-käyttäjillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa, luoda verkostoja ja oppia toisiltaan jatkuvasti uutta. Toiminta on globaalia ja pyörii irrallaan Salesforcen omasta organisaatiosta — eivätkä tapaamiset siksi koskaan ole myyntitilaisuuksia. Tavoitteena on aidosti luoda puitteet ekosysteemin kehittymiselle käyttäjien kesken.

Suomesta löytyy kaksi Salesforce User Groupia, joista toinen on suunnattu developereille, ja toinen admineille sekä bisneskäyttäjille. Kaikki User Groupien tapahtumat löytyvät listattuina täältä, seuraavaa Suomen tapahtumaa suunnitellaan tammikuun loppupuolelle.
 


 


Mikäli olet kiinnostunut jakamaan oman tarinasi, haluat tulla puhumaan tai olla muuten mukana toiminnassa, ota yhteyttä User Group vetäjiin Juho Kilkkuun ja/tai allekirjoittaneeseen. 🙌

Kirjoittaja Elli Pennanen on myyntiprosessien ja kehittämisen parissa työskentelevä Salesforce-konsultti Tiedolla. Vapaa-ajallaan hän pyörittää Salesforce Administrator  -User Groupin toimintaa yhdessä Juho Kilkun kanssa.