State of Marketing on Salesforcen vuosittainen markkinoinnin trendejä tutkiva raportti, joka julkaistiin juuri viidettä kertaa.

Tutkimukseen osallistui tällä kertaa reilut 4 000 markkinointipäättäjää- ja asiantuntijaa ympäri maailman, myös Suomesta ja muista Pohjoismaista. Keskeisimpiä havaintoja olivat uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja puheohjauksen, käytön lisääntyminen, yksityisyydensuojaan ja luottamukseen liittyvät teemat, sekä asiakkaiden entistä syvällisempi tunteminen.

(Vuosi sitten esille nousivat purpose driven marketing, personointi, asiakaskokemus sekä tekoälyn lisääntyminen. Artikkelini viime vuoden löydöksistä voit lukea täältä.)
 

Tekoäly ohjaa personointia - erityisesti Pohjoismaissa


Tekoälyn kehittymistä ja käyttöönottoa povattiin kovasti jo viime vuodelle, ja vuosi sitten 51 % tutkimukseen osallistuneista kertoi käyttävänsä tekoälyä työssään ainakin jollakin tavalla — joskaan tutkimus ei sen tarkemmin ottanut kantaa siihen, minkä vastaajat oikeastaan mielsivät tekoälyksi.

Tuoreen tutkimuksen mukaan tekoälyä hyödyntävien markkinoijien osuus on kuitenkin noussut 44 % viime vuodesta, ja luvun arvioidaan edelleen kasvavan seuraavien kahden vuoden aikana.

Hieno homma.

Pohjoismaissa tekoälyn käyttäjien määrä sen sijaan on hieman globaalia tasoa alhaisempi: meillä tekoälyä hyödyntää tutkimuksen mukaan vain 38 % markkinoijista. Toisaalta voi olla niinkin, että meillä osataan Elements of AI -kurssien sekä Merilehdon Tekoäly-matkaoppaiden vanavedessä oikeasti erottaa tekoäly esimerkiksi “tyhmästä” automaatiosta. Tällöin vastauskin saattaa olla lähempänä totuutta.

Mutta miten tämä kaikki tekoälyn hyödyntäminen oikeastaan näkyy?

Vastaus on personointi. Vuoden takaisessa tutkimuksessa yksi suurimmista yllätyksistä oli tämä:
 

“Nyt 52 % kuluttajista sekä jopa 65 % B2B-ostajista ovat valmiita vaihtamaan palveluntarjoajaa, mikäli heille suunnattua viestintää ei ole personoitu.”


Viesti lienee mennyt läpi, sillä nyt jopa 80 prosenttia pohjoismaisista markkinoijista uskoo, että henkilökohtainen ja personoitu viestien kohdistaminen tuo merkittävää lisäarvoa markkinoinnin toteuttamiseen.

Tämä näkyy mm. siinä, miten monista eri lähteistä markkinoijat nyt keräävät tietonsa asiakkaista: Pohjoismaissa käytetään keskimäärin 53 eri tietolähdettä, kun maailmanlaajuinen keskiarvo oli vain 12.
 


 

Luottamuksen saavuttaminen ja säilyttäminen ovat elintärkeitä asioita markkinoijille


GDPR sekä muut yksityisyydensuojaan liittyvät säännökset ovat nostaneet yksityisyysasiat monen markkinoijan huomion keskiöön.

Myös asiakkaat ovat selkeästi huolestuneita sekä oman henkilökohtaisen tietonsa haavoittuvuudesta että siitä, miten yritykset tuota tietoa käsittelevät. Eivätkä syyttä: markkinoijista vain hieman yli puolet (51 %) sanoo olevansa tietosuojasäännöksistä ylipäätään tietoisia.

Toisaalta Pohjoismaissa 43 prosenttia markkinoijista uskoo, että he tekevät enemmän kuin mitä todella tarvitaan asiakkaiden tietojen suojelemiseksi. Mielenkiintoista.

Joka tapauksessa myös viime syksynä tehty Trends in Customer Trust -tutkimus mukailee em. tuloksia: sen mukaan jopa 59 prosenttia asiakkaista pelkää omien tietojensa olevan alttiina tietomurroille. Ja mikä pahempaa, 54 prosenttia epäilee, etteivät yritykset aina ajattele asiakkaidensa parasta.

Epäluottamus yhdistettynä edistyneeseen teknologiaan saa aikaan personoinnin paradoksin: asiakkaat haluavat personoitua viestintää, mutta tätä varten yritykset tarvisevat dataa asiakkaistaan. Asiakkaat eivät kuitenkaan luottamuspulan vuoksi halua luovuttaa dataansa yritysten käyttöön.
 

Koko tutkimuksen pääset lukemaan alla olevaa painiketta napsauttamalla!