Sanotaan, ettei maailmassa mikään ole varmempaa kuin epävarmuus. Paitsi se, että tekoäly (AI) tulee mullistamaan tulevaisuuden työtä, halusimme tai emme. Näkyväthän sen vaikutukset arjessamme lukuisin eri tavoin jo nyt.

Pankkien rahanpesua torjuvat algoritmit ja yritysten asiakaspalvelua hoitavat chatbotit ovat vain pari hassua esimerkkiä siitä, miten eri yritykset toimialasta toiseen hyödyntävät tekoälyä päivittäisessä toiminnassaan.

Melko varmaa on myös se, että chatbotit ja muut tekoälysovellukset, joihin tänä päivänä yritysten nettisivuilla törmäämme, ovat hyvin alkeellisia verrattuna niihin, joita pääsemme tulevien vuosikymmenten saatossa käyttämään. Tästä saamme kiittää nopeaa edistymistä syväoppimisen saralla. Syväoppimisen ansiosta tekoäly kykenee ratkomaan entistä enemmän ja monipuolisempia ongelmia samalla kun se jatkaa kokemuksiin pohjautuvaa oppimisprosessiaan.
 


 

Tekoälyn takia kortistoon?


Huomionarvoista tässä yhtälössä on se, kuinka tekoäly tulee lähitulevaisuudessa muuttamaan ihmisten ja koneiden välistä suhdetta. Samalla kun puoli maailmaa panikoi joutuvansa tekoälyn töytäisemänä kortistoon, asiantuntijat uskovat, että ihmiset ja koneet tulevat työskentelemään lähemmin, tehokkaammin ja tuottavammin kuin koskaan aikaisemmin.

Otetaan esimerkiksi tekoälyrikastetut digitaaliset assistentit. Kun mietitään kaiken sen tiedon määrää, mitä digiassareihin on eri aiheista sulautettu – aina jääkaapeista polttomoottoreihin ja kaikesta niiden väliltä – on enemmän kuin todennäköistä, että niitä hyödyntävät tulevaisuudessa yritysten lisäksi myös kuluttajat. Ei aikaakaan, kun me jo ihmettelemme, mikä se Google oikein olikaan ja kuinka kummassa koskaan pärjäsimme ilman henkilökohtaisia assistenttejamme.
 

LUE MYÖS ► Kuinka tekoäly voi tehdä vapaa-ajastasi helpompaa?


Hienointa on ehkä se, että tekoälystä pääsevät hyötymään ihan kaikenkokoiset yritykset - eivät vain jättimäiset kansainväliset organisaatiot, jotka parhaillaan ajavat tekoälyn tuloa vauhdilla eteenpäin. Ohjelmistokehittäjät rakentavat parhaillaan tekoälyä entistä paremmin skaalautuviin ja kustannuksiltaan kevyempiin sovelluksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näistä sovelluksista – digitaaliset assistentit mukaan lukien – muodostuu lopulta joka Maija ja Matti Meikäläisen käteen sopivia kulutushyödykkeitä.

Tämän kehityksen potentiaalinen arvo on niin käsittämättömän suuri, että sitä on mahdotonta arvioida. Accenturen tutkimuksen mukaan tekoäly voi tuplata vuosittaisen talouskasvun jo vuonna 2035 mullistamalla työn luonteen ja luomalla sen myötä täysin uudenlaisen suhteen ihmisten ja koneiden välille. Yritysten näkökulmasta tekoälyteknologia voi kasvattaa työn tuottavuutta jopa 40 prosentilla ja mahdollistaa sen, että ihmiset käyttävät aikansa jatkossa huomattavasti nykyistä tehokkaammin.

Tekoälyn onnistunut integrointi yritysmaailmaan ei suinkaan tarkoita pelkkää liiketoimintojen automatisointia. Jotta yritykset saisivat tekoälystä täyden hyödyn irti, vaaditaan työntekijöiltä oikeanlaista asennoitumista sekä uusien taitojen ja ajattelutapojen nopeaa omaksumista. Tekoäly tulee väistämättä vaikuttamaan myös siihen, millaisia taitoja yritykset tulevaisuudessa etsivät työntekijöiltään.

Seuraava kysymys kuuluukin: miten tekoäly tulee muuttamaan henkilöstöä ja mitä yritykset voivat tehdä varmistaakseen, että työntekijöiden ja tekoälyn yhteistyö kukoistaa?
 

Työn tuottavuus tehostuu tekoälyn myötä 🤖


Väitän, että tekoälyn myötä työn tuottavuus tehostuu - enkä nyt puhu vain koneiden vaan myös työntekijöiden tehokkuudesta.

Palataan esimerkkii digitaalisista assistenteista. Reaaliaikaista dataa analysoimalla nämä superkollegat osaavat taitavasti tarttua asiakkaan prioriteetteihin ja ennustaa heidän tarpeitaan. Brändit, jotka haluavat olla asiakkaan tavoitettavissa niin nopeasti kuin mahdollista aikaan ja paikkaan katsomatta, tulevat hyödyntämään näitä tekoälyrikastettuja apuvälineitä personoidun asiakaskokemuksen synnyttämiseksi.

Tekoälyn hyödyntäminen tähän tarkoitukseen vapauttaa työntekijöiden aikaa ja tehokkuutta huomattavasti monimutkaisempien ja luovempien tehtävien pariin. Tällä hetkellä ison yrityksen markkinointitiimi voi joutua analysoimaan dataa päiväkausia vain selvittääkseen keitä asiakkaat ovat ja mikä heille on tärkeää. Kovin kauaa ei tarvitse odottaa päivää, jolloin pienetkin yritykset voivat valjastaa digiassarinsa analysoimaan reaaliaikaista asiakasdataa ja markkinointitiimi voi vihdoin keskittyä siihen, mihin kuuluukin.

Toinen esimerkki siitä, miten tekoäly ja työntekijät voivat parhaimmillaan tukea toisiaan:
 

👨🏻‍🏭 Öljynporausteknikot joutuivat aiemmin poraamaan useita testireikiä, valmistelemaan porat manuaalisesti sekä laskemaan ja syöttämään oikeat paineet ja nopeudet porausta varten.

🤖 Nyt tekoäly kertoo, mihin öljyesiintymään katseet kannattaa suunnata, ja älyporat laskevat teknikon puolesta yksityiskohdat nopeuksia, paineita ja syvyyksiä myöten.
 

Tässä esimerkissä teknikon ammattitaito ja kokemus tehostavat prosessia, sillä toisin kuin koneet, koulutetut teknikot ymmärtävät geofysiikan lainalaisuuksia. Tekoälysovellusten ja ihmisten välisessä yhteistyössä ihminen on ennemminkin oivaltava ja kriittinen ajattelija kuin puhtaasti operatiivinen toimija.
 

LUE MYÖS ► Miten teemme Suomesta tekoälyn maailmanlaajuisen osaamiskeskuksen?
 

Oikein hyödynnettynä tekoäly tekee työntekijöistä voittajia, ei työttömiä


Miten sitten voidaan varmistaa, että matka kohti tekoälyllä täydennettyä työvoimaa sujuu sulavasti?

Tähän päästäkseen yritysten on muutettava tapaa, miten työntekijät ihmisten ja koneiden välisen kanssakäymisen näkevät ja kokevat:
 

1️⃣ Ensinnäkin työntekijöiden on ymmärrettävä, että tekoälyn hyödyntäminen yritystoiminnassa on ennen kaikkea mahdollisuus, ei uhka.

2️⃣ Toiseksi henkilöstön on oltava valmis muutokseen ja otettava se vastaan avoimin mielin – luottavaisina ja uteliaina ennemmin kuin pelokkaina.
 

Meidän on oltava valmiita hyväksymään tekoälyn voima, jotta voisimme laajentaa omaa osaamistamme, oivaltaa uusia näkökulmia ja saada aikaan parempia tuloksia kuin työskennellessämme ilman koneiden apua. Työntekijöiden on ymmärrettävä, että uuden teknologian tarkoituksena ei suinkaan ole tehdä heistä työttömiä – päinvastoin.

Tutkijat ennustavat, että tekoälyn aikakautta luonnehtii erityisesti työllisyyden laajemmat tasot. On totta, että koneet saattavat jatkossa hoitaa aikaa vieviä ja rutiininomaisia työtehtäviä, jotka tuntuvat meistä lähinnä turhilta ja tylsiltä. Sellaiset ovatkin koneille omiaan. Koneet eivät kuitenkaan suoriudu läheskään ihmisen veroisesti tehtävistä, jotka vaativat meille tyypillisiä ominaisuuksia, kuten empatiaa, arvostelukykyä, luovuutta, inspiraatiota ja johtajuutta. Innovointi ja työnjohto ovat vain kaksi lukuisista esimerkeistä, joita ei voi vierittää tekoälyn tehtäväksi. Ei, vaikka se suoriutuisi rutiineista kuinka hyvin tahansa.


LUE MYÖS ► Q&A: Esko Kilpi – Uuden oppiminen on kansalaisvelvollisuus
 


 

Uusia uramahdollisuuksia ja lisättyä älykkyyttä


Totutut roolimme tulevat siis muuttumaan tekoälyn myötä. Accenturen tutkimus ennakoi suurimman osan näistä uusista rooleista vaativan ihmisten ja koneiden yhteistyötä. Tämä voisi tarkoittaa dynaamista tilaa, jossa ihmiset ja koneet voivat toimia symbioottisina kumppaneina ja hyödyntää toistensa parhaita avuja puskien samalla toinen toistaan kohti parasta mahdollista suorituskykyä.

Tällaisesta "augmented intelligence" -näkökulmasta olen itsekin kirjoittanut aiemmin artikkelissani "Kaikki on turhaa paitsi insinöörikoulutus — eikä sekään ole kovin tärkeää":

"Kun silmälasit keksittiin 1200-luvulla, olivat ne samalla tekninen apuväline, jonka ansiosta heikkonäköiset pystyivät pärjäämään esimerkiksi koulussa yhtä hyvin kuin ne, joilla ei ollut ongelmia näön kanssa. Myöhemmin äänikirjat ovat tarjonneet avun niille, joille lukeminen on ollut vaikeaa esimerkiksi lukihäiriön takia.

Samalla tavalla nykyaikainen teknologia — esimerkiksi tekoäly — on apuväline, jonka avulla ihminen kykenee entistä parempiin suorituksiin. Toki se eroaa silmälaseista siinä, että sitä on oikeasti osattava myös käyttää: laskimellakaan et tee mitään, jos et ymmärrä miten se toimii.

Kun ihmisäly yhdistyy tekoälyyn, syntyy lopputuloksena rikastettua älykkyyttä (“augmented intelligence”). Uskon, että tulevaisuuden suurimmat menestyjät ovat niitä, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa monipuolisesti apuvälineenä, sekä kykenevät vielä yhdistämään tähän aiemmin mainittuja ei-kognitiivisia taitoja — eivätkä koskaan lakkaa oppimasta uutta." 

LUE KOKO ARTIKKELI


Aiemmin teknologiakoulutus oli hyvin yksisuuntaista; ihmiset opettelivat käyttämään koneita ja sillä hyvä. Tekoäly kääntää tämän päälaelleen, sillä sen myötä koneet voivat vihdoin ottaa oppia ihmisiltä. Tulevaisuudessa työskentelemme rinta rinnan tekoälyagenttien kanssa ja niin kutsuttu vastavuoroinen oppisopimuskoulutus ihmisten ja koneiden välillä tulee olemaan työpaikoilla arkipäivää.

Tutkimusten mukaan 73 % palkkaavista johtajista tunnustaa inhimillisten ominaisuuksien, kuten luovan ja abstraktin ajattelukyvyn sekä tunneälyn, nousevan jatkossa entistä korkeampaan arvoon.

Tämä tulee näkymään myös uusissa työrooleissa, mutta millaisia nämä mystiset muuttuvat roolit oikein ovat?
 

💡 Tekoälysovellukset tarvitsevat päteviä kouluttajia opettamaan, kuinka suoriutua tehtävistä mahdollisimman virheettömästi ja inhimillisiä käyttäytymismalleja mukaillen.

💡 Uusia asiantuntijarooleja tarvitaan kaventamaan kuilua teknologien ja yritysjohtajien välillä sekä selvittämään monimutkaisten algoritmien toimintamalleja työntekijöille, joilla teknistä taustaa ei ole.

💡 Uusia fuusiorooleja syntyy vastaamaan tekoälyn ylläpitotarpeeseen – siis varmistamaan, että tekoälysovellukset toimivat juuri siihen tarkoitukseen, mihin ne on luotu: palvelemaan ihmisiä ja tekemään meidän työstämme ja arjestamme entistä helpompaa.


Tärkeä fuusiotaito tulee olemaan myös älykäs kuulustelu. Ihmiset eivät yksinkertaisesti pysty käymään läpi valtavan laajoja ja monimutkaisia tietovarastoja tai päättelemään, millä tavoin niiden sisältämät tiedot toisiinsa yhdistyvät. Saadaksemme vastauksen kaikesta saatavilla olevasta tiedosta meidän on opittava kysymään älykkään kuulustelun avulla tekoälyltä juuri oikeat kysymykset.
 

LUE MYÖS ► Kuinka Suomi voi nousta maailman parhaaksi tekoälyn soveltajamaaksi?
 

Miten tekoäly muokkaa meitä? 🤷🏻‍♀️


Selviytyäkseen voittajana tästä kaikesta yritysten on luotava taitojenkehitysstrategioita, jotka helpottavat työntekijöiden matkaa muutoksen tiellä. Tulevaisuuden asiantuntijaroolit ja tekoälyn todellisen voiman valjastaminen hyötykäyttöön vaativat työntekijöiltä uusien taitojen nopeaa omaksumista.

Tutkimukset puhuvat puolestaan: samalla kun valtaosa yritysjohtajista (97 %) aikoo seuraavien kolmen vuoden kuluessa hyödyntää automaatiota ja tekoälyä kasvattaakseen työntekijöidensä valmiuksia, vain 3 % suunnittelee investoivansa merkittävästi erilaisiin taitojenkehitysohjelmiin.

Jatkuvan työvoimapulan voi välttää auttamalla työntekijöitä ymmärtämään, kuinka työskennellä tehokkaasti yhdessä koneiden kanssa. Ja juuri tästä syystä yritysten kannattaisi jo nyt pohtia uusia metodeja työntekijöidensä taitojen kehittämiseksi. Käytännönläheisen työssäoppimisen mahdollistavat oppisopimusohjelmat, lähtötason työntekijöille uramahdollisuuksia tarjoavat in-house-koulutusohjelmat sekä kumppanuudet työvoiman kehittämistoimistojen kanssa ovat kaikki varteenotettavia vaihtoehtoja muutoksen myllerryksessä.

Samaan aikaan työntekijät tarvitsevat jatkuvaa uudelleenkoulutusta kyetäkseen vastaamaan työelämän kehittyviin vaatimuksiin. Jos ja kun teknologia muuttuu muutaman kuukauden välein, on koulutusohjelmien pysyttävä vauhdissa mukana. Uudet teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus, nopeuttavat oppimista ja houkuttelevat yrityksiin uusia kykyjä.

Yritykset, jotka jo nyt sitoutuvat auttamaan henkilöstöään yllä esitetyin tavoin, tulevat todennäköisimmin selviytymään tulevasta tekoälysekasorrosta alasta ja markkinoista riippumatta. Näissä yrityksissä varmimmin myös ymmärretään ne loppumattomat mahdollisuudet, mitä tämä sekasorto voi parhaimmillaan tuoda mukanaan.
 

LUE MYÖS:

Q&A: Antti Merilehto — Millaista tekoälyosaamista Suomessa kaivataan?

Tekoäly ei ole enää utopiaa, vaan jo nyt kaikkien saatavilla

Työntekijöiden kouluttaminen – kulu vai investointi?

Kiinnostaako tekoäly? Laita nämä sivustot seurantaan!