B2B-markkinointi on murroksessa ja muutoksessa. Vanhoilla oletuksilla ja mielikuvilla voidaan nakata vesilintua: moderni markkinointi on asiakasymmärryksen lähde ja liiketoiminnan läheinen kumppani.

B2B-markkinoinnin rooli nykyään nähdään hyvin erilaisena kuin vielä muutama vuosi sitten: Ensinnäkin tavoitteet ovat kokeneet aikamoisen mullistuksen, kun on siirrytty perinteisestä mainostoimistoyhteistyöstä enemmän yhteistyöhön myynnin kanssa. Tämän lisäksi markkinoinnin perinteinen rooli kampanjoiden ja lanseerausten vetäjänä on vaihtunut aina päällä olevaksi sitouttamisen draiveriksi.

Myös markkinoinnin mittarit ovat muuttuneet: onnistumista seurataan erilaisia markkinointiaktiviteetteja mittaavien taktisten mittareiden sijaan liiketoiminnan mittareilla, kuten asiakkaan elinkaariarvolla, konversioilla ja asiakaspoistumalla.

Eikä B2B-myyntikään ole entisellään: se ei enää ole vain puhdasta myyntityötä ja promootiota. Sen sijaan moderni myynti keskittyy palvelemaan, auttamaan ja ohjaamaan asiakasta.
 

LUE MYÖS ► Mitä isojen sopimusten voittaminen vaatii?
 

Markkinointi on digitransformaation edelläkävijä Tämän kaiken myötä on muuttunut myös yleinen näkemys markkinoinnista. Kun se on aikaisemmin nähty vain myynnin tukitoimintona ja välttämättömänä pahana, on se nykyään elintärkeä asiakaslähtöisyyden ja asiakasymmärryksen tuottaja. Markkinoinnin tehtävänä on tuntea ja ymmärtää asiakkaita ja heidän tarpeitaan ennen kuin he itse edes tunnistavat niitä. 

Tästä syystä markkinointi onkin avainasemassa etenkin digitransformaation raivaajana. On vanhanaikaista ajatella markkinoijia vain luovina kreaajina, jotka sutkauttelevat sloganeita ja pipertävät visun parissa. Moderni markkinointi kun on yhä enenevässä määrin datan käsittelyä ja teknologian hyödyntämistä. 

Markkinoinnin tulee osata kerätä asiakkaista tietoa jo ennen kuin he ovat asiakkaita, ja etenkin sitten, kun asiakkuuden taso on kehittynyt prospektiksi ja aina siitä eteenpäin asiakkaaksi. Markkinoinnin työ ei lopu tässäkään vaiheessa, sillä ison osan resursseista haukkaa engagementin rakentaminen eli jo olemassa olevien asiakkaiden sitouttaminen brändiin. Personoinnin ja uudelleenmarkkinoinnin sykli on täten loppumaton. 

Jotta B2B-markkinointi pystyy navigoimaan kaikkien vaatimusten ristiaallokossa, tarvitaan jonkinlaiset raamit, jotka ohjaavat toimintaa pitkin matkaa: miten huomioidaan eri kohdassa myyntifunnelia olevat asiakkaat tai asiakkaat, jotka ovat rahassa eri arvoisia. Osa näitä raameja ovat oikeanlaiset kyvykkyydet, kuten osaava työvoima ja digivaatimuksiin vastaavat teknologiat.

Näistä raameista ja B2B-markkinoinnin murroksesta puhutaan lisää Älytuubin kymmenennessä jaksossa. Vieraanani on KONEen markkinointijohtaja Katja Laaksonen, joka puhui KONEen markkinoinnin muutosmatkasta myös Salesforce Livessä

Katso koko jakso alta!
 

 

 

LUE MYÖS:

3x3 asiaa, jotka voi tehdä markkinoinnissa paremmin saman tien

Räjäytä tie auki myynnin ja markkinoinnin yhteistyölle! 💣

Maailma muuttuu - ja B2B-markkinoijan työ siinä sivussa

Salesforce Live: Parhaat palat ja kohokohdat