Millaiset yritykset selviävät parhaiten tilanteesta, joka vaatii nopeaa innovointia ja muuttuviin olosuhteisiin sopeutumista? Startupit, vastaavat monet.

Startupit ovat tyypillisesti erityisen ketteriä, sillä niillä ei ole painolastinaan vuosien varrella valtaviksi paisuneita kiinteitä yleiskustannuksia, monimutkaisia prosesseja tai hitaasti uusiin tilanteisiin mukautuvia legacy-järjestelmiä. Hyvä uutinen on, että perinteisistä legacy-järjestelmistä ja siiloutumisesta huolimatta kaikki yritykset voivat halutessaan saavuttaa vastaavan joustavuuden.  

Mutta kuinka tämä tapahtuu?  

Ensimmäinen askel kohti ketteryyttä on sellaisen verkkokauppa-alustan käyttäminen, joka kestää suuria volyymeja ja yllättäviä ruuhkia. Sen jälkeen katse kannattaa suunnata niin kutsuttuun headless commerce -malliin, jonka avulla brändit tavoittavat asiakkaansa siellä missä he ovat ja jonka johdosta nopeakin innovointi onnistuu.
 

PS. Jos et vielä tiedä mistä headless commercessa on kysymys, tsekkaa tämä artikkeli ennen kuin luet pidemmälle: Everything You Need to Know About Headless Commerce (But Were Afraid to Ask)
 

Headless commercen hyödyt yritykselle  


Startupit on luotu liikkumaan nopeasti, ja kaupankäynnissä se tarkoittaa asiakkaiden tavoittamista missä tahansa. Sulavien ostokokemusten luominen onnistuu helposti drag & drop -työkalujen sekä viimeisimmän verkkokauppateknologian avulla. Perinteisille yrityksille tällaisten kokemusten luominen ei ole yhtä vaivatonta, sillä jokainen kosketuspiste kietoutuu lukuisiin palvelinpuolen järjestelmiin ja vanhentuneeseen koodiin.  

Headless commerce poistaa tarpeen vaihtaa verkkokauppa-alustaa, sillä kaikki tarvittava teknologia on jo yrityksen käytössä. APIt eli sovellusrajapinnat kykenevät navigoimaan eri kosketuspisteissä ja yhdenmukaistamaan polkua. Näin ollen asiakaskokemus ei koskaan häiriinny, vaikka palvelinpuolella tehtäisiin päivityksiä. Headless commercen selvä etu on, ettei yritysten tarvitse luopua siitä, mitä niillä jo on, ja samaan aikaan ne voivat saavuttaa nopeaan innovointiin vaadittavan ketteryyden.
 

Kuinka kerätä ja mitata dataa headless commercen avulla?  


On eri asia luoda jokaisella kosketuspisteellä sulavasti toimiva kokemus kuin mitata sen vaikutusta. Kansainväliset yritykset keräävät tyypillisesti kaiken mahdollisen datan, vaikka se olisi epätarkkaa tai monitulkintaista. Yritys saattaakin tehdä ratkaisuja kokonaisvaltaista kasvua kuvaavan datan perusteella ymmärtämättä, mistä kanavasta kasvua saatiin.  

Headless commerce tarjoaa ratkaisun ongelmaan, sillä se kaivaa olemassa olevista järjestelmistä dataa pilkkoakseen asiakaspolun yksityiskohtaisemmiksi askeliksi – näin yritykset saavat tietoa jokaisesta sovellusrajapinnasta.  

Sosiaalisen median yhteenlaskettujen konversiotulosten sijaan yritykset voivat nähdä kanava- ja maakohtaiset tulokset eriteltyinä. Yksi KPI yhtä APIa kohden – siis yksi suorituskyvyn mittari yhtä sovellusrajapintaa kohden. Tätä dataa yritykset voivat hyödyntää määrittääkseen niin tuottavuutensa, tavoittavuutensa, konversionsa, kasvunsa kuin tulonsakin.
 

LUE MYÖS: Verkkokaupankäynti kriisin aikana ja sen jälkeen
 

Headless commercesta apua asiakaskokemuksen personointiin  


Headless commerce mahdollistaa yrityksille datan keräämisen ja yhdenmukaistaa asiakaspolkua. Vaikka asiakas siirtyisi kanavalta toiselle, hänet tunnistetaan samaksi henkilöksi, sillä yrityksellä on kokonaisnäkymä dataan.  

Näin yritykset voivat tekoälyn avulla personoida asiakaskokemusta aina verkkokaupasta kolmannen osapuolen kanaviin ja sovelluksiin. Ilman headless commercea brändien täytyisi etsiä muita keinoja tulkitakseen lukuisten eri kosketuspisteiden tarjoamaa dataa. Tällöin vaarana on asiakaskokemuksen pirstaloituminen.
 

LUE MYÖS: [State of Service] Mitä on hyvä asiakaspalvelu?
 

Kuinka headless commerce lisää asiakkaan elinkaariarvoa?  


Koska yritykset voivat headless commercen avulla kohdata asiakkaitaan sekä omilla että kolmannen osapuolen alustoilla, kasvaa samalla asiakkaan elinkaariarvo (customer lifetime value, CLV). Brändin toiminnan ulottaminen oman alustan ulkopuolelle on hyödyllistä, sillä tällöin yritys tavoittaa asiakkaansa paikoissa, joissa he viettävät suuren osan ajastaan.  

Esimerkki tällaisesta on Instagram-shoppailu. Nykyisin brändit voivat luoda saumattomia kokemuksia, joissa asiakas siirtyy sulavasti Instagramista verkkokauppaan. Ilman headless commercen apua asiakkaiden tulisi aluksi sulkea Instagram tai muu kolmannen osapuolen sovellus siirtyäkseen alustalta toiselle. Tämän keskeytyksen johdosta monet asiakkaat kuitenkin hylkäävät aikeensa ja jättävät verkkokauppaan siirtymisen sikseen.  

Yrityksen skaalautuminen ei väistämättä tarkoita sen kangistumista. Ketterästä bisneksestä haaveileville suosittelemme luonnollisesti Salesforcen verkkokaupparatkaisuihin tutustumista.


LUE MYÖS:

Uutta tutkimusfaktaa: asiakaskokemukseen vaikuttavat yrityksen arvot, luottamus ja digiteknologian hyödyntäminen

Epävakaa maailmantilanne vaikuttaa myös tekoälystrategiaan

Chatbotti varmistaa hyvän asiakaskokemuksen kaikkina ajankohtina