Marc Benioffin Trailblazer-kirja on runsaudensarvi, jossa käsitellään niin yrityskulttuuria ja teknologiakoulutuksen merkitystä kuin luonnonsuojelua ja hyväntekeväisyystoimintaakin. Aiheita tarkastellaan liiketoimintalinssien läpi, teknologioiden merkitystä unohtamatta. 

Aloitin Suomen Salesforce -urani jo vuonna 2007, kun mietin, miten Salesforce CRM tulisi lanseerata Suomeen. Tuolloin  seuraani liittyi nykyisin Salesforcen maajohtajana toimiva Sami Lampinen ja yhdessä päätimme työskennellä lujasti nostaaksemme suomalaisen liiketoimintajohtamisen uudelle tasolle. 

Kaikkien näiden vuosien aikana olenkin oppinut paljon Salesforcen perustajan ja toimitusjohtajan Marc Benioffin ajatuksista. Siksi minulla oli jo runsaasti taustatietoa ennen kuin tartuin Benioffin tuoreeseen Trailblazer-kirjaan, joka julkaistiin syksyllä 2019. Taustatiedosta ei ollut lainkaan haittaa, ja näen, että minulla oli myös tarpeeksi elämänkokemusta osatakseni asettaa monia kirjassa käsiteltyjä asioita oikeaan perspektiiviin. 

 


 

Arvot ovat kaiken ydin 


Kenellekään Benioffin ajatuksia yhtään tuntevalle ei taatusti ole yllätys, että hänen kirjassaan ovat arvot voimakkaasti esillä. 

Itse olen seurannut Benioffia Twitterissä sekä muiden medioiden kautta jo vuosien ajan, joten tiesin jo hänen arvoistaan, ajatusmaailmastaan ja hyväntekeväisyystoiminnastaan. Kirjassa kuitenkin taustoitetaan hyvin hänen uraansa vaikuttavia perhetaustoja. Tämän lisäksi Benioff tuo terävästi esille jokaisen yksilön mahdollisuuden vaikuttaa häntä ympäröivän maailman tilaan sekä omana itsenään sekä siinä toimivien yritysten kautta. 

Benioff onkin mestari kertomaan arvojen merkityksestä ja siitä, miten me kaikki voimme toimia arvojemme mukaisesti ja johtaa liiketoimintaa pitkäjänteisesti. Erityisesti hänen kuvauksensa omasta heräämisestään arvopohjaiseen elämään toimii tehokkaana alustuksena siihen, mitä pysähtyminen ja todellisten elämänarvojen tunnistaminen voivat saada aikaan. 

Benioffin mukaan arvojen kautta eläminen ja johtaminen jättävät jälkeensä oman perintönsä. On iso merkitys, miten hyvin olemme onnistuneet määrittelemään meille sopivat arvot ja olemmeko antaneet arvojen ohjata kaikki niitä valintoja, joita elämämme aikana teemme. 

Benioffin tapaan uskon arvojen merkitykseen. Kuten Andy McCoy sanoi, sun pitää varoo, mitä sä haluut, koska sä saat sen. Ajatuksessa on totuuden siemen – niin hyvässä kuin pahassakin.

Jos Benioff hahmona on yhtään tuntemattomampi, saatat kuitenkin hieman ihmetellä, miksi teknologiatalon toimitusjohtaja pauhaa arvoista ja miten ne linkittyvät teknologiaan ja bisnekseen? 
 

LUE MYÖS ► Sanotaan, että Salesforcella eletään arvojen mukaan - mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
 

Yrityskulttuuri luo pohjan organisaation arvomaailmalle


Benioffin mukaan yrityskulttuuri voi toimia yrityksen kilpailuetuna tai jopa tuhota sen. 

Me kaikki tiedämme sanonnan arvot ja kulttuuri syövät strategian aamupalaksi. Työntekijät luovat kulttuurin, joka mahdollistaa hyväksyttyjen arvojen kautta johtamisen. Järjestys on kuitenkin aina tämä: ensin kulttuuri, ja vasta sen jälkeen arvojen mukainen toimiminen, viimeisenä tulee strategia. 

Työntekijöistä huolehtiminen onkin yrityksille ensiarvoisen tärkeää, jos halutaan saada palvelukseensa uutta, nuorta talenttia. Etenkin 1990–2000-luvuilla syntyneet valitsevat työpaikkansa tarkasti ja yrityksen kulttuuri ja arvomaailma voivat muodostua joskus jopa kriittiseksi kilpailutekijäksi. 

Jos mietityttää, mitä yrityskulttuurilla ja arvojen näkymisellä päivittäisessä tekemisessä tarkoitetaan, voin kertoa kuvaavan esimerkin. 

Huhtikuussa 2018 New York Timesissa oli artikkeli, jossa käsiteltiin tapahtumia Meksikon rajalla. Yhdysvaltojen tulli ja rajaviranomaiset olivat erottaneet satoja alaikäisiä lapsia vanhemmistaan. Kun Salesforcen työntekijät saivat tietää, että tulli ja rajaviranomaisorganisaatio olivat myös Salesforcen asiakkaita, ottivat he välittömästi yhteyttä Salesforcen johtoon ja Benioffiin henkilökohtaisesti, ja pyysivät linjausta siitä, miten Salesforce aikoi toimia asian takia. 

Tämä on todellista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä tämän päivän yritysmaailmassa. Vastuullisen yrityksen henkilökunta voi siis vaikuttaa yrityksen strategiaan sekä vastuulliseen toimintamalliin. 
 

LUE MYÖS ► Trailblazer on uranuurtaja mustassa hupparissa 🌟
 

Mistä löydetään riittävästi tarvittavia kyvykkyyksiä?


Me täällä Suomessa olemme tottuneet siihen, että yhteiskunta huolehtii lasten ja nuorten ajankohtaisesta ja oikea-aikaisesta koulutuksesta. Olemme voineet luottaa siihen, että maksamme veroja, joiden vastineeksi valtio kouluttaa riittävästi työntekijöitä markkinoille.

Asiantuntijat Suomessa ovat kuitenkin jo aikapäivää sitten huomanneet, että yrityselämän tarpeet eivät kohtaa koulutustarjonnan kanssa. 

Suomi on erittäin haastava sijainniltaan ja on vaikeaa saada ulkomaisia työntekijöitä kiinnostumaan Suomesta. Eikä asiointi maahanmuuttoviraston kanssa tee siitä helpompaa. Onneksi Suomesta löytyy myös muutoksen puolesta puhujia Suomesta – Peter Vesterbacka tulee ensimmäisenä mieleen. 
 

KUUNTELE MYÖS ► [Älyradio] Podcast #33, vieraana Peter Vesterbacka


Olikin mielenkiintoista lukea Benioffin kirjaa, jossa käsitellään samaa kyvykkyyspulateemaa. Näkökulma tosin on hyvin erilainen, koska Yhdysvalloissa ei ole samanlaista yhteiskunnan koulutusjärjestelmää kuin Suomessa. 

Siksi esimerkiksi Salesforcen ylimmässä johdossa on jokainen johtaja adoptoinut koulun, jonka toimintaa tuetaan. Kysymys ei ole vain rahasta, vaan samalla näytetään oppilaille, millaisia mahdollisuuksia on olemassa – myös niiden koulujen oppilailla, jotka tulevat kaikkein köyhimmistä perheistä. 

Sen lisäksi, että on oikein tarjota mahdollisuuksia myös köyhimmille, on tämän kaltainen hyväntekeväisyys myös kansantaloudellisesti kannattavaa. Osaamispula teknologia-alalla on ilmeinen myös Yhdysvalloissa, ja amerikkalaiset näkevät teknologian strategisena valtiollisena voimavarana  ja haluavat varmistaa oman kilpailukykynsä. 

Tämä sai minut pohtimaan Suomen tilannetta: Olemmeko täällä Suomessa immuuneja globaalille kilpailulle ja toisaalta näemmekö koulutukselliset haasteet omassa maassamme riittävän selkeästi? 

Voisimmeko ehkä soveltavasti ottaa mallia Yhdysvalloista  ja varautua siihen, että emme tulevaisuudessa voi enää täysin delegoida koulutusvastuuta yhteiskunnalle, vaan paremminkin miettiä, miten yritysten pitäisi ottaa haaste vastaan. 

Itse asiassa olemme jo työstäneet tätä ajatusta eteenpäin Salesforce Suomella. Olemme tarttuneet osaajapulaan ja perustaneet yhteistyökumppaneidemme kanssa Salesforce Akatemian, jossa koulutetaan työttömiä työnhakijoita Salesforce-asiantuntijoiksi. Tähän mennessä olemme kouluttaneet jo satoja uusia osaajia sekä asiakkaillemme että kumppaneillemme. 
 

LUE MYÖS ► Digitalisaatio vaatii osaavia työntekijöitä — mutta mistä osaaminen kaivetaan?
 

Teknologia muuttaa yrityksiä – ja maailmaa


Benioff aloitti uransa Applella (jossa muuten Steve Jobs toimi hänen mentorinaan). Ei siis lienee yllätys, että Benioff näkee juuri teknologian niin merkittävänä muutosvipuna, että sillä voidaan kehittää yritysten toimintaa sekä parantaa maailman tilaa. 

Meillä Salesforcella on käytössä Benioffin kehittämä 1-1-1-malli, jossa yritys ottaa laajempaa vastuuta yhteiskunnasta. 1-1-1-mallissa lahjoitetaan 1 % Salesforcen tuotteista, 1 % sen pääomasta ja 1 % työntekijöiden työajasta hyväntekeväisyyteen ja yleishyödyllisiin organisaatioihin. Näin kaikki uusin teknologia on myös hyväntekeväisyysjärjestöjen saatavilla.

Myös monet muut yritykset ovat adoptoineet 1-1-1-mallin osaksi omaa toimintamalliaan. Se onkin tutustumisen arvoinen asia, jos yritys haluaa miettiä yritysvastuuta laajemmin.

Tietoa uusista teknologioista saadaan leviämään laajalti myös San Franciscossa järjestettävässä Dreamforce-tapahtumassa, johon kerääntyy joka vuosi yli 170 000 teknologia-alan ihmistä. Dreamforcen avulla tavoitetaan yli 10 miljoonaa ihmistä oppimaan lisää sellaisista Salesforcelle tärkeistä aiheista kuten tekoäly, Trailhead-koulutusalusta sekä hyväntekeväisyys.

Mutta miten innovaatioilla ja teknologialla sitten voivat parantaa maailmaa? 

Benioffin tapaan minäkin uskon, että tekoäly auttaa löytämään sellaista informaatiota, mitä ihminen ei yksin löytäisi tai osaisi hyödyntää. Olen varma, että tekoälyn ja IoT:n mahdollisuuksissa olemme vasta raapaisseet pintaa. Tällaisten teknologioiden avulla voidaan tulevaisuudessa seurata lähes kaikkea ihmisen toimintaa ja esimerkiksi sen vaikutusta luontoon. 

Tämän tiedon avulla meidän tulee muuttaa toimintaamme sekä kansalaisina että yrityksenä. Kun tietoa on, ei kukaan voi jäädä sivuun katsomaan ja olla osallistumatta kestävän kehityksen edistämiseen.
 

Mikä on yritysten rooli ja vastuu yhteiskunnassa? 


Kaiken kaikkiaan kirjan anti on syvällinen: Benioff herättää kysymyksiä yritysten roolista ja vastuusta. 

Yksi kysymys on se, onko toimivien yritysten integroitava strategiansa laajempaan kontekstiin? Tämä vaatii tulemista pois omasta boksista, joka on määritelty vahvasti ennen kaikkea liiketoimintahyödyn näkökulmasta. 

Entä ovatko yrityselämämme ja arvomaailmamme vieraantuneet täysin laajemman vastuun ajatuksesta? Jos palaamme ajassa taaksepäin, olivat teollisuuspatruunat yritystään suurempia vaikuttajia. He kantoivat vastuuta koko ympäröivästä kylästä tai kaupungista. Siihen vastuuseen laskettiin mukaan myös työntekijöiden perheistä huolehtimisen lisäksi paikallisten yritysten, seurakunnan ja jopa koulujen tukeminen. 

Vai olemmeko kuitenkin palaamassa askel askeleelta lähemmäksi unohdettua mallia, jossa paikalliset yhteisöt, elinkeinoelämä ja koulujärjestelmä olivat osa yritysten vastuullista toimintamallia? 
 

Tulevaisuus on meidän!


Oli tulevaisuus sitten millainen tahansa, on eittämättä selvää, että Marc Benioff on mielipidejohtaja, jonka sanomaa on syytä kuunnella. Hänen esittämänsä laajennetun sidosryhmävastuun ajatus on kannatettavan arvoinen ja jopa välttämätön kehitysaskel matkalla kohti kestävämpää maailmaa. 

Onkin aika kääntää lehti kapitalismille nykymuodossaan ja siirtyä jakamaan ja kantamaan vastuuta laajemmin yhteiskunnassa. Yritys ei ole yhteiskunnan yläpuolella, vaan osa sitä. 

Nyt ehkä mietit, että mitä itse olen tekemässä asian eteen? Koska ympäristöasiat ovat lähellä sydäntäni, toimin Salesforce Finland Sustainability Teamin vetäjänä. Ehdotankin, että otamme tavoitteeksi parantaa maapallon ympäristön tilaa merkittävästi, koska seuraavat 20 vuotta määrittävät tulevaisuutemme tällä planeetalla. Olemme juuri perustaneet Earthforce Finland Teamin, joten työ alkakoon! 

Hyvää uuden vuoden alkua kaikille! Pidetään huolta toisistamme ja äiti-maasta, jonka haluamme jättää nykyisille sekä tuleville sukupolville terveempänä, kuin mitä se tällä hetkellä on.
 

LUE MYÖS:

#SalesforceOhana - Neljän ainesosan resepti parempaan työelämään

Ole ylpeä siitä, mitä olet - myös Salesforce on! 🏳️‍🌈

V2MOM on salesforcelaisten sisäinen kartta ja kompassi 🗺️

Poro-pop-upeja ja avoimuutta kohdata erilaisuutta - näin saamelaisuus näkyy työyhteisössä

Ekosysteemien taistelu: mitä tarkoittaa kuulua mihinkin leiriin?

[Älytuubi] #4: Finnair saa kasvuun voimaa kumppanuuksista – katso webinaaritallenne! 🤖🎥