Viimeaikaiset muutokset liiketoiminnassa ovat pakottaneet kaikki yritykset katsomaan omaa toimintaansa uudesta vinkkelistä. Jos ei muuta, niin koronakriisi on opettanut meille, miten analytiikkaa tulisi käyttää aina, tilanteesta riippumatta. 

Aloitin työurani 1990-luvun alussa ja olen nähnyt työvuosien varrella monenlaisia kriisejä aina lamasta finanssikriisiin. Analytiikkamiehen lasien läpi asiaa tarkasteltaessa on koronakriisi kuitenkin kaikista mielenkiintoisin ja aika erilainen aiempiin verrattuna. Nyt kriisiin on nimittäin voimakkaasti haettu ratkaisuja datan, analytiikan ja visualisoinnin keinoin kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Halu ja kyky hyödyntää tietoa ongelman ratkaisemiseen on ollut jotain ihan uutta ja erilaista. Onko mitään asiaa koskaan analysoitu ja visualisoitu yhtä voimakkaasti kuin tämän viruksen etenemistä ja sen vaikutuksia?
 

LUE MYÖS ► Osataanko teillä dataa?
 

Analytiikan momentum on juuri nyt 🔥


Monet meistä seuraavat päivittäin lukuja ja dataa, joita media meille auliisti tarjoilee erilaisten taulukoiden ja infograafien muodossa. Lisäksi yksityiset ihmiset ja yritykset kokoavat ja vertailevat tietoa, ja mallin käsite on tullut tutuksi kadunmiehellekin.

Yksi tietoa jakavista yrityksistä on Tableau, joka on rakentanut COVID-19 Global Data Tracker -hubin, ilmaisen tiedonlähteen, jota kuka vain voi hyödyntää tarvitessaan visualisoitua dataa koronatilanteesta ympäri maailmaa. Tähän mennessä hubiin on luotu jo yli 18 000 visualisointia, joten tietopankki on jo nyt valtaisa.

Korona on luonnollisesti valtava tragedia koko ihmiskunnalle, mutta tiedon hyödyntämisen polulla se näyttää liikuttaneen meitä eteenpäin. 

Olennainen kysymys onkin se, säilyykö samanlainen tiedonjano myös jatkossa. Analytiikka on välttämättömyys, jota tarvitaan, kun siirrymme kriisistä eteenpäin. Toivottavasti kykenemme kriisistä toivuttuakin tuottaa, ymmärtää ja jakaa dataa samalla lailla kuin koronakriisin aikana. Vain näin annamme myös myynnille ja markkinoinnille hyvät eväät onnistua työssään. 
 

LUE MYÖS ► Miten myyntiä johdetaan 2020-luvulla?
 

Analytiikassa on liiketoiminnan tulevaisuus


Mutta miten yritykset sitten voivat ottaa opikseen viimeaikaisista tapahtumista ja toimintatavoista? Millainen on analytiikan roolin tulee olla liiketoiminnassa? Millaisia asioita se voi kertoa meille?

Ensinnäkin viime aikoina olemme oppineet ainakin sen, että datan tuottamisen ja analytiikan syklit ovat nopeutuneet radikaalisti. Eilispäivän data on jo vanhaa – näin olemme jo kaikki oppineet päivittäin muuttuvista koronatilastoista.

Tämän saman ajattelun tulisi olla itsestäänselvyys myös liike-elämässä. Silti yhäkin moni myynti- ja markkinointijohtaja perustaa päätöksensä viime viikon tai edelliskvartaalin dataan. Koska todellisuudessa merkitystä on vain sillä, mitä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa, tulee myös myynnin ja markkinoinnin mittareita arvioida uudestaan – tai ainakin seurata niiden merkityksellisyyttä tarkasti. 

Analysoidessamme viime neljänneksen kulkua huomasimme, että tietty mittari, jota on käytetty  myynnin ennusteen tukena, käyttäytyi täysin päinvastoin kuin koskaan aikaisemmin. Toki kyse voi olla yksittäisestä sattumastakin?  Ennemmin uskon tämän kuitenkin kertovan siitä, ettemme voi aina ennustaa, millaisia muutoksia asiakkaamme kohtaavat ja miten nämä muutokset vaikuttavat oman myyntimme numeroihin. 

Asiakaskäyttäytyminen voi tässä tilanteessa muuttua nopeasti – ei vain taloudellisten ongelmien, vaan myös arvomuutoksen, epävarmuuden ym. johdosta. Mitä nopeammin kykenemme tämän ymmärtämään ja sopeuttamaan toimintatapamme muutokseen, sitä paremmin voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin uudessa normaalissa.

Toisaalta tilanne voi vaatia huomiota uudenlaisiin asioihin: Muuttunut markkinatilanne voi aiheuttaa esimerkiksi sen, että myynnin kannalta onkin yhtäkkiä entistä olennaisempaa ymmärtää, miten asiakkaat maksavat laskunsa. Tällöin tarvitaan uudenlaista analytiikkaa ja tiedon jakamista ryhmille jotka ennen eivät moista olisi tarvinneet.

Kaikki yritykset tarvitsevat analyyttistä kyvykkyyttä pitääkseen liiketoiminnan oikealla reitillä. Jos myynnissä ja markkinoinnissa on tähän asti totuttu tekemään vain hyvin perinteistä vanhaan dataan nojautuvaa vakioraportointia, voi seuraavina kuukausina olla aikamoisia haasteita edessä. Sormi pitää olla herkkänä pulssilla ja muutoksiin pitää voida reagoida tarvittaessa nopeastikin.

Tämä reagointi onkin keskeinen elementti. Parhaimmillaankin analytiikka tuottaa ymmärryksen tai varovaisen ohjeen halutusta toiminnasta. Analytiikan hyödyt alkavat kuitenkin realisoitua vasta, kun se muuttaa fyysistä toimintaa ja tapoja.

Analytiikka on myynnille tärkeämpää kuin koskaan ennen. Älä jää ihmettelemään, vaan panosta siihen nyt heti. 

Innostutko analytiikasta? Tarjolla olisi kolmen vartin mittainen #ÄLYTUUBI-webinaari aiheesta Näin analytiikka auttaa myyntiä ja markkinointia tekemään parempia päätöksiä.

Katso webinaari klikkaamalla tuosta alta. 👇🏼👇🏼👇🏼 

  

Aiemmat #ÄLYTUUBI-jaksot löydät täältä

P.S. Joko olet tutustunut myynnin ja markkinoinnin symbioosia käsittelevään ebookiimme?