Tiedätkö, miten demografiset seikat vaikuttavat yrityskokemukseen ja mikä on teknologian rooli asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa? Tässä mielenkiintoisimmat nostot Small & Medium Business Trends -raportti kertoo sinulle mielenkiintoista tietoa pk-yritysten johdon ajatuksista. 

Salesforce Research keräsi viime vuonna tietoa pienten ja keskisuurten yritysten bisnestrendeistä. Tutkimuksessa haastateltiin yli 2 000 pk-yritysten omistajaa ja johtajaa ympäri maailman. Kyselyissä keskityttiin erityisesti johtoryhmien kipukohtiin ja liiketaloudellisiin tavoitteisiin. 

Tutkimusraportissa tarkastellaan muun muassa, miten demografiset seikat vaikuttaa yrityskokemukseen ja mikä on teknologian rooli asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa. Tässä mielenkiintoisimmat nostot Small & Medium Business Trends -raportista. 
 

Sukupuoli ja ikä erottavat


Tutkimuksesta käy ilmi, että naiset kokevat varainhankinnan vaikeampana kuin miehet: 62 % naispuolisista vastaajista mainitsi rahoituksen takaamisen olevan yhden suurimmista haasteistaan. Miehistä saman haasteen isoimmaksi koki 57 %. 

Siinä missä naisjohtajille starttipääoma koettiin vaikeimmaksi liiketoiminnan rajoitteeksi, painivat miesjohtajat rekrytointihaasteiden parissa – miehistä 62 % mainitsi suurimmaksi kasvun hidasteeksi oikean osaamisen löytämisen.
 

Sukupuolen vaikutus PKY-haasteisiin

Miesjohtajien suurin haaste on oikean osaamisen löytäminen, naisjohtajien rahoituksen löytäminen. 

Toinen mielenkiintoinen nosto liittyy yrityksen perustamiseen liittyviin taustatekijöihin: 55 % pk-johtajista kertoo yrityksen perustamisen syyksi halun johtaa itseään ja täten määritellä oma tekemisensä itse. 

Muut syyt sen sijaan ovat enemmän ikäsidonnaisia: sodanjälkeisiin sukupolviin verrattuna milleniaalit ja Z-sukupolvi perustavat oman yrityksensä muita enemmän lisätienestien toivossa, paetakseen huonoa työympäristöä tai pystyäkseen toteuttamaan itseään ja omaa intohimoaan.
 

Tekoälyn ja teknologian suosio kasvaa edelleen


Entä miten pk-yritykset kokevat koneoppimisen ja tekoälyn? 

Tutkimuksesta käy ilmi, että tekoälystä on tullut kasvuyrityksille todellinen kilpailuetu. Lähes puolet (46 %) tutkimukseen osallistuneista pk-johtajista kertoi yrityksensä olevan valmis tekoälyn käyttöönottoon. Kaiken kaikkiaan vastauksista voisi päätellä, että pk-yritykset näkevät teknologian hyvänä asiana ja uskovat teknologiainvestointien sopivan tavoitteisiinsa. 

Teknologia onkin yhä suurempi osa jokaisen yrityksen arkea. Tutkimus osoitti, että suurin osa CRM-järjestelmiä käyttävistä pk-yrityksistä alkoi hyödyntää kyseistä teknologiaa viimeisen kahden vuoden aikana. Myös tekoälyn käyttö pk-yrityksissä on kovassa kasvussa. 

Lisäksi raportista selviää, että eri kokoiset yritykset priorisoivat ja budjetoivat eri lailla teknologiaan. Keskisuuret yritykset priorisoivat CRM:ään 81 % todennäköisemmin kuin pienet yritykset, ja skaalautuviin teknologiaratkaisuihin 49 % todennäköisemmin. Pienet yritykset puolestaan priorisoivat todennäköisemmin laitteistoa ja webhosting-palveluita koskevia hankintoja.

Kaiken kaikkiaan isommat yritykset olivat pienyrityksiä innokkaampia investoimaan CRM-järjestelmään ja käyttämään niitä. Tämä ei sinänsä ole mikään yllätys, sillä toiminnan kasvaessa myynti ja tiedonkulku kohtaavat usein uudenlaisia haasteita. 
 

LUE MYÖS ► 13 oiretta, joihin lääke ja hoito on (uuden) CRM:n hankinta ☠️💊
 

Luottamus ja odotusten ylittäminen ovat kunnia-asioita! 


Yksi keskeinen nouseva trendi tutkimuksen valossa näyttäisi olevan se, miten asiakkaiden odotukset sanelevat pk-yritysten investointisuunnitelmat. Varsinkin viime aikoina on asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttunut radikaalisti ja tämä on pakottanut yritykset miettimään omia strategioitaan uusiksi. 

Nykypäivän asiakkaiden korkeat odotukset tarkoittavat, että suunnitellessaan investointeja pk-johtajat priorisoivat hankkeita, jotka auttavat tarjoamaan personoidun ja yksilöllisen asiakaskokemuksen. Yksi teknologiabudjettien ykkösprioriteetteja kasvaville pk-yrityksille ovatkin CRM-järjestelmät. 
 

LUE MYÖS ► Verkkokaupankäynti kriisin aikana ja sen jälkeen 🛍️
 

Raportti alleviivaa myös luottamuksen tärkeyttä nykypäivän liikemaailmassa. Pk-yritykset ottavat luottamuksen tosissaan niin asiakkaidensa, työntekijöidensä kuin yhteistyökumppaneidensakin suhteen. 

90% pk-johtajista pitää luottamusta asiakkuuksissaan kaikista tärkeimpänä arvona, joten asiakkaiden tarpeiden täyttäminen ja odotusten ylittäminen on selvästi liiketoiminnan sydämessä. Yhtenä tärkeänä välineenä tässä nähdään yrityksen koolle soveltuva CRM-järjestelmä: kaiken kokoisissa yrityksissä CRM:n ykköshyötynä nähdään paremman ja nopeamman asiakaspalvelun tarjoaminen. 
 

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Lue lisää pk-yritysten haasteista ja miten näihin voidaan vastata CRM-ratkaisuilla. Mukana myös oikean elämän yritystarinoita! 
 

LUE MYÖS:

Millaista dataa myynnin ja markkinoinnin tulisi kerätä?

CRM on start-upin salainen ase 💰

100 tapaa, joilla CRM helpottaa elämää

Slush-henkinen tarina siitä, mitä kaikkea muuta Salesforce on kuin CRM

Apua pienen tai keskisuuren yrityksen tuskaan: CRM-ostajan Do's & Don'ts

7 syytä, miksi Salesforce Essentials on täydellinen pienen yrityksen CRM

Sisäpiirin vinkit startupeille