Salesforce Live: Suomi starttasi tänään puolentoista tunnin avausjaksolla, jossa ajatuksiaan digitalisaatiosta, teknologioista, johtamisesta ja vastuullisuudesta jakoivat liike-elämän konkarit ja uranuurtajat. Jos et päässyt langoille tai ehdi katsoa tallenteita, niin tässä sinulle puheenvuorojen sisältö pähkinänkuoressa. 🥜
 

⭐ Vala Afshar ⭐


Vala Afshar on monelle tuttu nimi Twitteristä – niin ahkerasti hän jakaa siellä sisältöä myynnistä, teknologioista ja digitalisaatiosta. Tavoitimme Afsharin Bostonista särmänä ja sanavalmiina, vaikka kello oli sikäläistä aikaa kolme aamuyöllä. 

Vauhdikkaan Afsharin kanssa ehdittiin kattaa monta teemaa. Yksi näistä oli se, mihin yritysten kannattaa keskittyä arvaamattomissa olosuhteissa, kun on mahdotonta ennustaa, mihin suuntaan maailman tilanne muuttuu. Vala nosti puheenvuorossaan esille seuraavat kolme asiaa.

1️⃣ Nostetaan luottamus ykkösarvoksi

Afsharin mukaan erilaiset kriisitilanteet johtavat luottamusvajeeseen, minkä takia yritysten tulisi nostaa luottamus ykkösarvokseen. Luottamuksella hän tarkoittaa sitä, että yritys on toimissaan suoraselkäinen, rehellinen ja osaa sen, mitä tekee. 

2️⃣ Luodaan arvoa

Kriisin myötä yksilöt, yritykset ja yhteisöt joutuvat usein uusien haasteiden äärelle. Tämä asettaa yrityksille tarpeen luoda entistä enemmän arvoa niin asiakkaille ja työntekijöille kuin sidosryhmille ja kumppaneillekin. Tämä onnistuu vain kuuntelemalla tarkasti, mitä kukin tarvitsee. 

3️⃣ Ollaan empaattisia

Empatialla Afshar tarkoittaa anteliaisuutta ja joustavuutta kaikille uudessa tilanteessa. Jos yritys haluaa jakaa osaamistaan ja toimia sponsorina, niin kriisi on paras aika tälle kaikelle. 

Afsharin kanssa keskusteltiin myös siitä, mitä tämä vuosi on opettanut yrityksille digitaalisesta muutoksesta. Hänen mukaansa kaksi asiaa nousee ylitse muiden: 

➡️ Viimeistään nyt on herätty siihen, että vuonna 2020 tulee kaikkien yritysten tulee olla digitaalisia. 

➡️ Lisäksi on opittu, ettei työ ole vain paikka, jossa käydään. Sen sijaan työ on tulos ja jotta tulos on halutunlainen, tarvitaan oikeanlaisia työkaluja, prosesseja ja kulttuuri. 

Afsharin puheenvuorossa viitattiin myös tulevaisuuden markkinointiteknologioihin ja State of Marketing -raporttiin, josta voit lukea lisää täältä

 ⭐ Antti Koskelin ⭐ 


KONEen CIO ja teknologiakonkari Antti Koskelin avasi, miten koronapandemia on muuttanut yrityksen bisnesmalleja ja asiakaskohtaamisia. 

Hänen mukaansa ihan ensimmäisenä keskityttiin turvaamaan oman henkilöstön terveys. Tämän lisäksi varmistettiin, että asiakkaat voivat jatkaa toimintaansa häiriöttä. Kun nämä oli varmistettu, oli aika suunnata huomio siihen, miten varmistetaan yrityksen kilpailukyky myös tulevaisuudessa – ja jopa entistä vahvempana. 

Kuten monen muunkin yrityksen, myös KONEen bisnesmallit ja asiakaskohtaamiset ovat muuttuneet radikaalisti tämän vuoden aikana. 

➡️ Ensinnäkään perinteinen B2B-tapa myydä ei enää toimi samoin kuin ennen. Nyt myynti on entistä lähempänä B2C:tä. Iso osa varsinkin huoltopuolen asiakkaista kun on yksittäisiä taloyhtiöitä ja hallituksia, jotka eivät välttämättä ole ammattimaisia ostajia. 

➡️ Toinen muutos on tapahtunut siinä, ettei myynti enää ole kasvokkain kohtaamista, vaan virtuaalista. Nopeasta muutostahdista huolimatta virtuaalinen myyntimalli starttasi Koskelinin mukaan hyvin. Hän kutsuukin pakkoa hyväksi motivaattoriksi ja muutoshallinnan keinoksi. 

Koskelin puhuukin ahkerasti muutoksesta ja hänen tärkeitä teesejä ovat muutos ja yhteiskehittäminen koko ekosysteemin kanssa. Hänen mukaansa avaimena koko ekosysteemin yhteistyöhön toimivat APIt, ohjemointirajapinnat ja KONE haluaakin toimia API-talouden edelläkävijänä etenkin omalla toimialalla. Siksi yritys onkin aktiivisesti avaamassa omia rajapintojaan esimerkiksi hisseissä. Asiakkaalle tämä näkyy mahdollisimman parempina tuotteina ja hyvänä asiakaskokemuksena. 

Koskelin kertoi myös, miten hissien toiminta on konkreettisesti muuttunut koronan myötä: Sisääntuloaulat suunnitellaan nykyään toisin kuin ennen. Niissä tulee huomioida turvavälit ja välttää hissijonojen syntyminen. Koska pandemia tarttuu kosketuspinnoilta, on kehitetty uusia ratkaisuja hissin tilaamiseen – WeChatiä, Whatsappia, sovelluksia.

Myös hissin liikennettä on optimoitu uudelleen siksi, etteivät ihmiset halua kulkea täpötäydellä hissillä. Enää kyytiin ei oteta mahdollisimman montaa ihmistä matkan varrelta. Näiden lisäksi hissien puhtaudesta huolehditaan antibakteerisilla pinnoilla ja jatkuvilla puhdistustoimenpiteillä. ⭐ Carl Nyberg ⭐


Keskustelu Nesteen Renewable Road Transportation -liiketoimintajohtajan Carl Nybergin kanssa painottui vastuullisuuteen. Hänen kanssaan pohdiskeltiin miksi, vastuullisuus on tällä hetkellä sijoittamisen megatrendi. Nybergin mukaan syitä ovat mm. nämä:

1️⃣ Vastuulliset ESG-investoinnit tuottavat pidemmän päälle enemmän.

2️⃣ Vastuullisten sijoitusten riskit ovat pienemmät.

3️⃣ Vastuulliset yhtiöt tarjoavat ratkaisuja isojen haasteiden ratkaisemiseen. Luvassa on todennäköisesti isoa kasvua. 

Myös Nesteen omassa liiketoiminnassa ovat vastuullisuus ja kestävyys isossa osassa. Nybergin mukaan he ovat onnistuneet tuomaan asiakkaille uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää päästöjä ja myös omat tavoitteet ovat korkealla: vuoteen 2035 mennessä Neste haluaa olla hiilineutraali omassa tuotannossaan. 

Mutta mikä sitten on Nesteen ja Salesforcen kytkös? Nyberg kertoo, että Salesforcen alusta ja digitaaliset työkalut esittävät asiakasviestinnässä isoa roolia – ja tämä on korostunut erityisesti koronapandemian aikana. Kun viestintä on sujuvampaa, on myös asiakaskokemus parempi. 
 

KUUNTELE MYÖS 👉[Älyradio] Podcast #45: Carl Nyberg, Neste: “Biopolttoaineilla on iso rooli päästöjen vähentämisessä”
 ⭐ Anni Ronkainen ⭐ 


Keskon CDO Anni Ronkainen pääsi luettelemaan digitalisaatioon liittyviä myyttejä, jotka on murrettu tämän vuoden aikana. Tässä niistä kolme: 

1️⃣ Vähittäiskaupassakin pystytään toimimaan etänä hyvin. 

Myös etänä voidaan työskennellä tehokkaasti – jopa silloin, kun muutos täydellisestä lähityöstä etätyöskentelyyn tapahtuu nopeasti. Esimerkiksi koronan aikana on avattu 200 uutta verkkokauppaa. 

2️⃣ Suomalaiset osaavat ottaa digitaaliset palvelut hyvin ja nopeasti käyttöön.

Aikaisemmin on spekuloitu, ettei Suomessa koskaan tulla näkemään isoja lukuja ruoan verkkokaupassa. Viime kevät kuitenkin osoitti jotain ihan muuta ja Ronkaisen sanoin vähittäiskaupassa harpattiin yhdessä yössä viiden vuoden digiloikka. 

3️⃣ Yrityksillä on hyvät kyvykkyydet digitalisoida toimintaansa nopeastikin. 

Jos koronan aikaansaama digiloikka olisi pitänyt ottaa viisi vuotta sitten, olisi tilanne ihan eri. Nyt kuitenkin yritysten kollaboraatiotyökalut ja digitaaliset valmiudet olivat jo valmiiksi hyvällä tasolla. 

Yritysten valmiudet ovat ihan toista luokkaa kuin vaikka viisi vuotta sitten.

Yksi Ronkaisen lempiaiheita on johtaminen ja millaisia vaatimuksia digitaalinen aika sille asettaa. Hänen sanoo kriisin vaativan erityistä johtajuutta, jossa tiimille annetaan valtaa ja vastuuta ja mikromanageeraus jää unholaan.

Johtajuuden ja digitalisaation lisäksi Ronkaisen kanssa keskusteltiin myös vastuullisuudesta ja siitä, miten eri tavoin se näkyy liiketoiminnassa. Tuoteturvallisuuden, ympäristö- ja työnantajavastuullisuuden lisäksi puhutaan tänä päivänä paljon myös datan vastuullisesta käytöstä. Asiakasdataa tulee käyttää ja säilyttää vastuullisesti ja asiakkaan pitää aina saada lisäarvoa vastineeksi siitä, että hän antaa dataansa yritysten käyttöön.


 


⭐ Alexander Stubb ⭐


Alexander Stubb on varmasti kaikille tuttu nimi. Nykyään Stubb toimii Martti Ahtisaaren perustaman CMI:n eli Crisis Management Initiative -konfliktinratkaisujärjestön hallituksen puheenjohtajana ja hän kertookin puheenvuorossaan, miten korona on vaikuttanut CMI:n toimintaan. Perinteisesti matkustaminen on kuulunut osana rauhantyöhön, kun neuvottelijat ovat matkustaneet paikan päälle tai konfliktin osapuolet ovat matkustaneet Suomeen. Nyt matkustaminen on loppunut kuin seinään ja apuna on käytetty moderneja informaatioteknologioita. 

Mutta miten on, voidaanko maailmanrauhaa rakentaa teknologian avulla?

Stubbin mukaan kyllä ja ei. Toisaalta hän uskoo teknologioiden ja tekoälyn vaikuttavan kaikkeen tekemiseemme jo nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Ja hän suosittelee teknologioiden hyötykäyttööä, vaikka itse rauhanvälitystyössä useimmiten tarvitaankin kasvokkaistapaamisia videoyhteyksien sijaan. 

Stubbin kanssa vaihdettiin muutama sana myös johtajuudesta ja hän vertaili omassa puheenvuorossaan vanhanaikaisia ja moderneita johtajia: kun vanhanaikaiset johtajat uskovat kellokorttiin ja läsnäoloon toimistolla, osaavat modernit johtajat antaa joustavuutta, tilaa ja happea. 

Lopuksi Stubb kiteytti ohjeensa nuorille kolmeen pointtiin: 

1️⃣ Opiskelu opettaa ajattelemaan. 

2️⃣ Pidä huolta omasta mielestä ja kehosta, jotta jaksat työskennellä myös tulevaisuudessa. 

3️⃣ Kun robotit ja tekoäly tekevät enenevässä määrin ihmisten perinteisiä töitä, jää meille tärkeä työkalu, mitä teknologialla ei ole: empatia. ⭐ Hanna Klinge ⭐


Avausjakson lopuksi haastateltiin vielä CMI:n vt. toiminnanjohtajaa Hanna Klingeä. Hän kertoi peacetechistä eli rauhanteknologioista, joiden mahdollisuudet ovat huikeat aikana, jolloin konfliktit ovat muuttaneet muotoaan perinteisestä käsityksestä. 

Klingen mukaan konfliktit alkavat edelleen paikallisista kahinoista, mutta leviävät teknologioiden avustuksella laajemmalle. Rauhanvälittäjien onkin tarpeen pysytellä kehityksessä mukana, jotta heillä on koko ajan ymmärrys siitä, missä mennään. Ja toki teknologioita voidaan valjastaa myös hyvään käyttöön. 

Tällä hetkellä teknologiaa käytetään mm. prosessien hallinnassa sekä datan käsittelyssä ja analytiikassa. Toki käytössä ovat myös Stubbin mainitsemat videoyhteydet, jonka avulla saadaan tarvittaessa kaukana toisistaan sijaitsevat osapuolet ainakin virtuaalisesti saman pöydän ääreen. Eikä missään nimessä tule unohtaa strategista viestintää.
 

LUE LISÄÄ 👉[Vieraskynä] Digitalisaatio, uudet teknologiat ja rauhanvälitys – mikä rooli Suomelle rauhanteknologioiden kehittäjänä?
 


Jäikö jokin asia mietityttämään tai jäikö jokin puheenvuoroista näkemättä? Ei hätää, voit katsoa avausjakson tallenteen kaikessa rauhassa. Kas tässä, ole hyvä.

Kaikkiin Saleforce Live: Suomi -jaksoihin pääset puolestaan tutustumaan tästä