Ilmastonmuutos on monimutkaisin ja vaikein haaste ihmiskunnan historiassa. Ilmastotekoja tarvitaan nyt niin yrityksiltä kuin jokaiselta yksilöltäkin.  Meidän kaikkien tulisi käyttää omaa uniikkia osaamistamme ja lahjakkuuksiamme ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Yhdessä voimme saada aikaan valtavan yhteisvaikutuksen ja todellisen muutoksen. 

Me Salesforcella perustamme toimintamme ja yrityskulttuurimme siihen, että liiketoiminta ja bisnesmaailma ovat muutoksen ajureita. Meillä on jo vuosikymmenet ollut halu positiivisen sosiaalisen vaikutuksen aikaansaamiseen innovaatioidemme avulla. 

Käytämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita yrityksemme globaalin strategian ja teknologisten innovaatioiden rakentamisessa. Haluamme, että myös oma polkumme mahdollistaa kestävän, matalaan hiilenkäyttöön pohjautuvan tulevaisuuden koko ihmiskunnalle.  
 

“Me Salesforcella olemme aina uskoneet, että yritykset ovat muutoksen paras aikaansaaja. Ilmastonmuutos täytyy kohdata nopeilla ja mahdollisimman vaikuttavilla toimilla, jotta näkisimme käänteen kehityksessä mahdollisimman pian. Yritysten tulee tehdä yhteistyötä, jotta muodostamme yhteiseen tavoitteeseen tähtäävään, globaalin voiman. Nyt tarvitaan jaettuja tekoja ja toimia, joiden kaltaisia ei ole koskaan aiemmin nähty.”

Suzanne DiBianca, Chief Impact Officer


Mutta mitkä ovat niitä käytännön tekoja, joilla varmistetaan, ettei vastuullisuus jää vain kauniiksi sanahelinäksi? Meidän vastauksemme on Sustainability Cloud
 

LUE MYÖS ► Sami Lampisen vuosisaarna 2020 ✨
 

Mikä on Sustainability Cloud?


Puhetta yleensä riittää, mutta lopulta vain teot ratkaisevat. Olemme kehittäneet työkalun, jolla jokainen yritys voi saada aikaan merkittäviä tekoja ilmaston ja maapallon tulevaisuuden hyväksi. Uusi hiilidioksidipäästöjen mittaustuote on rakennettu maailman parhaaksi valitun Salesforce CRM:n eli asiakkuushallintajärjestelmän päälle. Uskomme vahvasti, että sen avulla voidaan nopeuttaa toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi. 

Sustainability Cloud lanseerattiin syyskuussa 2019 YK:n ilmastoviikolla. Uuden palvelumme avulla yritykset voivat mitata tarkasti hiilitasettaan eli yritystoimintansa hiilidioksidipäästöjä. Säännöllisen mittauksen avulla on mahdollista vähentää päästöjä ja muuttaa toimintaa niin, että kehitys kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on mahdollista. 
 


Sustainability Cloud tuottaa johdon päätöksentekoa helpottavia analyyseja ja raportteja. 


Sustainability Cloud on luotettava ja tarkka kestävän kehityksen järjestelmä, joka tarjoaa 360 asteen näkymän yrityksen ympäristövaikutuksiin. Seuranta on nopeaa, tarkkaa ja luotettavaa. Analyysit ja raportit tarjoavat monipuolista ja säännöllistä dataa, jonka perusteella on mahdollista tehdä ilmastoon ja planeettamme tulevaisuuteen aidosti vaikuttavia päätöksiä. 

Yrityksen hiilitase on helppo tuoda Salesforcen omaan tekoälyyn eli Einsteiniin. Einstein tarjoaa näkemystä sekä menneeseen että tulevaan ja näin auttaa laatimaan ennusteita tulevaisuutta silmälläpitäen. Se tekee myös suosituksia, miten dataa kannattaa käyttää hyväksi.


Sustainability Cloud -työkalu on kaikkea tätä:
 

 • Yritys voi vähentää hiilidioksidipäästöjään luotettavan analytiikan avulla. Voi olla hyvinkin hankalaa arvioida yrityksen energiankulutusta ja matkustamisen vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin. Työkalun avulla kaikki data tuodaan yhdelle alustalle ja mittaaminen on tehokasta. 
   

Datan perusteella yritys voi luoda oman  ilmastotekosuunnitelman, joka perustuu luotettavaan, yhdestä lähteestä tulevaan dataan. 
 

 • Päätöksenteko ja muutokseen ryhtyminen on helpompaa, kun taustalla on järeää ja vakuuttavaa dataa. Yrityksen on helpompi perustella ilmastotoimiaan asiakkaille, työntekijöille sekä omistajille ja sijoittajille. Yrityksen hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus ovat helposti ja tarkasti analysoitavissa.

 • Hiilitase on työkalun avulla tuotettavissa nopeasti. Ilman hyvää työkalua yrityksillä on selviä vaikeuksia kerätä dataa ja analysoida sitä. Ennen kaikkea datankeruu- ja analysointityö on erittäin aikaa vievää, tehotonta ja raskasta ilman kunnon järjestelmää.

 • Yrityksen päätöksentekijöille, johtoryhmälle ja hallitukselle on tärkeää pystyä näyttämään dataa ja bisnes-casejä, jotka ovat nopeasti sisäistettävissä, ja joiden perusteella on mahdollista tehdä tehokkaita ja vaikuttavia päätöksiä. Sustainability Cloud tarjoaa tällaista analyysiä. 

 

KUUNTELE MYĂ–S â–ş  Podcast #26: Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki 🎙️🤖
 

Salesforce on sitoutunut nopeisiin ilmastotekoihin – oletko mukana?


Meille on erittäin tärkeää olla mukana luomassa kestävää ja hiilineutraalia tulevaisuutta koko maapallolle. 

Omalta osaltamme olemme sitoutuneet tarjoamaan hiilineutraalin pilvipalvelun kaikille asiakkaillemme. Tämän lisäksi pyrimme saavuttamaan sataprosenttisen uusiutuvan energian käytön kaikessa toiminnassamme vuoteen 2022 mennessä. 

Olemme myös hiilineutraaliteetin mahdollistavien toimien, sääntöjen ja menettelytapojen puolestapuhuja ja kannattaja. 
 

Olemme kehittäneet Sustainability Cloudin, koska haluamme...

 • Vahvistaa tiedostavaa ostokäyttäytymistä

  Asiakkaat haluavat tietää, että heidän ostamansa tuotteet tai palvelut tuottaa yritys, joka edustaa asiakkaalle tärkeitä arvoja. Suurin osa asiakkaista sanookin suosivansa vastuullisia tuotemerkkejä. Sustainability Cloud mahdollistaa yritykselle ilmastoteko-suunnitelman rakentamisen ja luotettavan, läpinäkyvän hiilijalanjälkiraportin.

 • Auttaa hahmottamaan hiilen käytön todellisia kustannuksia

  Toimitusjohtajien suurin huoli yrityksensä tulevaisuuden kasvun kannalta on ilmastonmuutos. Sen vaikutukset yritystoimintaan näkyvät jo hyvin monilla toimialoilla. Hiilitaseen mittaaminen auttaa ymmärtämään ja vähentämään yrityksen energiankulutusta ja esim. matkustamisen negatiivisia vaikutuksia.

 

 • Tarjota ratkaisuja

  Ihmisten mukaan yrityksillä on iso rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Oman hiilijalanjäljen mittaaminen on siis yrityksille ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan tehdä vaikuttavia ja ratkaisuihin johtavia päätöksiä. Ilman dataa on erittäin vaikea tehdä päätöksiä, joihin myös sitoudutaan.
   

Me haluamme auttaa koko yritysmaailmaa rakentamaan kestävämpiä toimintatapoja ja pyrkimään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Olethan mukana luomassa parempaa tulevaisuutta meille kaikille?  

➡️ Tutustu Sustainability Cloudiin tarkemmin täältä!
 

LUE MYĂ–S:

â–ş Salesforce luo Suomeen uutta metsää yhdessä Puunin kanssa

â–ş Marc Benioffin Trailblazer-kirja haastaa lukijan pohtimaan omaa ja yritysten arvomaailmaa

► Sanotaan, että Salesforcella eletään arvojen mukaan - mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

► Trailblazer on uranuurtaja mustassa hupparissa 🌟