Minä olen syntynyt vuonna 1972. Olen sitä ikäpolvea, joka on katsonut Marty McFlyn paluut tulevaisuuteen ja kuvitellut monta kertaa mielessään vuotta 2020. Kuvittelin aikoinaan, että 2020 olisi vuosi, jolloin autot kulkevat ilmassa ja robotit hoitavat kaiken duunin. Nyt, kun 2020 on vihdoin täällä, on totuus jotain muuta. 

Vihapuhe ja tahallisen väärinymmärtämisen kulttuuri ovat isossa osassa myös julkisessa keskustelussa. 

Teknologia tarjoaa meille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia niin yksilön elämän helpottamiseen kuin liiketoiminnan kehittämiseen. Toisaalta teknologia- ja digiosaaminen aiheuttavat eriarvoisuutta väestön kesken. 

Ilmastonmuutos koskettaa yhä useamman ihmisen arkea eri puolilla maailmaa. 

Me elämme tulevaisuudessa, mutta miten osaamme kohdata uuden ajan haasteet ja mahdollisuudet? 

Tässä kolme tulevan vuosikymmenen teemaa, jotka koskettavat jokaisen suomalaisen jokapäiväistä elämää.
 

Arvot luovat arvoa ❤️


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esitti uudenvuodenpuheessaan huolensa kasvavasta vihaamisen kulttuurista, joka leimaa myös julkista keskustelua. Hän toteaa muun muassa näin: “Kun halua aitoon keskusteluun ei enää ole, lisääntyy tahallinen väärinymmärtäminen. Kun tiedolla on merkitystä vain sen palvellessa omaa agendaa, syntyy tilaa puolitotuuksille, valheillekin. Tämä kehitys meidän on katkaistava.”

Mutta miten kehitys käytännössä katkaistaan?

Oma vastaukseni on ystävällisyydellä, selkeydellä ja huomaavaisuudella. Ja rohkeudella puhua vaikeistakin asioista avoimesti ja rehellisesti. 

Muun muassa yhdysvaltalainen tutkija Brené Brown ja Suomessa Camilla Tuominen ovat tehneet hyvää työtä käännyttäessään bisnesmaailmaa ystävällisyyden ja inhimillisyyden puolelle. Kun aiemmin liiketoiminnassa on ehkä jopa vähän naureskeltu ihmissuhdeasioille, on ne yhä useammassa yrityksessä jo nostettu keskeiseksi arvoksi. 

Brownin mukaan clear is kind. Unclear is unkind. Tällä hän tarkoittaa sitä, että myös vaikeista asioista pitää uskaltaa puhua ääneen. Kohteliaisuuksiin verhottu epäselvä viestintä ei ole huomaavaista tai ystävällistä. Selkeys ja avoimuus ovat. Ja niitä me tarvitsemme jokapäiväisessä elämässämme enemmän, huomaavaisuutta ja ystävällisyyttä. 

Tuominen taas puhuu tunteista ja niiden merkityksestä. Me kaikki olemme tuntevia olentoja eikä tunteita voi – eikä kannata – piilottaa. Siksi puhuminen ja avoimuus ovat tärkeitä asioita. Ilman niitä työpaikoilla voidaan huonosti ja paljon uusia ideoita tai muuten tärkeitä asioita jää sanomatta ääneen. 

Yksi Salesforcen neljästä arvosta on luottamus. Yksi tapa toteuttaa tätä arvoa arjessa on satsata psykologiseen turvallisuuteen. Haluamme, että asiakkaamme, työntekijämme ja muut sidosryhmämme jäsenet kokevat olonsa turvalliseksi. 

Miksi tämä sitten on meille niin tärkeää? Miksi puhumme tunteista, ihmissuhteista ja vuorovaikutuksesta, vaikka myymme CRM-järjestelmää ja tekoälyä

Tähän on parikin vastausta. 

Ensinnäkin siksi, että kun satsaamme ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, tulee kaikesta helpompaa – niin myymisestä, kollegan kanssa työskentelemisestä kuin johtamisestakin. Kun viestimme avoimesti ja selkeästi, ja muistamme, että myös vastapuolella on aina tunteva ihminen, saamme viestimme paremmin perille ja yhteistyö on sujuvampaa. 

Toinen syy on se, että arvot vaikuttavat sekä yrityksen kilpailu- että innovointikykyyn. 

2020-luvulla pienimmätkin putiikit pystyvät ostamaan käyttöönsä huipputeknologiaa. Se ei siten enää ole ainoa kilpailuvaltti. Mutta henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvointi on. Kun ihmiset kokevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi, tekevät he parempaa tulosta ja ostavat enemmän.  
 

KUUNTELE MYÖS ► [Älyradio] Podcast #32: Camilla Tuominen 🎙️🤖
 

Teknologian merkitys kasvaa koko ajan 🤖


Me suomalaiset olemme monella tapaa pioneereja. Kokonaisuutena olemme heränneet hyvissä ajoin myös digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin. Voi jopa sanoa, että esimerkiksi tekoälyn kohdalla hypekäyrän korkein kohta on jo ohitettu. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tekemistä olisi myös seuraaviksi vuosiksi ja vuosikymmeniksi. 

Teknologian merkitys ei tule tästä enää pienenemään eikä muutos – Risto Siilasmaan sanoin – tule enää koskaan olemaan niin hidasta, kuin se on nyt. Esimerkiksi kvanttitietokoneet tulevat mullistamaan elämämme monin tavoin ja jos älypuhelinten, SaaS-palveluiden ja tekoälyn arkistuminen tuntuu tapahtuneen nopeasti, ei se ole mitään siihen verrattuna, millainen teknologialoikka meitä lähivuosina odottaa. 

Silti on yhä liikaa yrityksiä ja organisaatioita, joissa digitaalinen transformaatio ei ole kunnolla alkanut tai kompastelee hitautensa kanssa. Teknologioihin ei uskalleta/osata satsata ja investointien kanssa odotellaan ensi kesää, kvartaalia, tilikautta. Minusta tuntuu, että toisin kuin muualla maailmalla, eivät suomalaisyritysten tekemät teknologiainvestoinnit ole viime vuosina juurikaan kasvaneet.

Yritysten ja päättäjien olisikin jo aika herätä todellisuuteen: muutos ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii rahaa ja uusia ajattelutapoja. 

Sen lisäksi, että kasvu vaatii puskuvoimaksi uusia teknologioita, tarvitaan myös toiminnan muutosta ja kyvykkyyttä ottaa nämä teknologiat käyttöön – ja pitää ne käytössä koko ajan tekemistä kehittäen. Koko yhteiskuntamme joutuukin pikaisesti miettimään, miten ratkaistaan teknologiaosaajapula, joka koskee sekä yksityistä että julkista puolta. 

Yksi ratkaisu tähän haasteeseen on lisä- ja uudelleenkoulutus. 

Tätä varten Salesforce on kehittänyt kaikille avoimen Trailhead-oppimisalustan, jossa voi lisätä omaa osaamista ja kyvykkyyttä työskennellä teknologioiden parissa. Myös Salesforce Academy tarjoaa koulutusmahdollisuuksia teknologia-alasta kiinnostuneille. Ja lisää on tulossa muiden yhteistyökumppaneiden kautta.
 

LUE MYÖS ► 84 % digitaalisista transformaatioista epäonnistuu. Miksi?
 

Maapallo ansaitsee huomiomme 🌍


Kolmas tärkeä teema, jonka haluan nostaa uuden vuosikymmenen kynnyksellä esille, on maapallomme tila. Ilmastonmuutoksen näkyessä ikkunasta koko ajan selvemmin, on meidän kaikkien – niin yritysten kuin yksilöidenkin – muutettava omassa elämässämme elin- ja toimintatapojamme. Ei ole olemassa toista planeettaa, jolle voisimme muuttaa nykyisen menettäessä elinkelpoisuuden.

Ilmastonmuutos ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka ansaitsee huomiomme. YK:n kehitysohjelma UNDP on listannut 17 päämäärää (The Sustainable Development Goals eli SDGs), joilla pyritään kohentamaan maapallon tilaa niin luonnon kuin ihmisten hyvinvoinninkin kannalta. 

Päämääriin ei kuitenkaan päästä, elleivät kaikki ole valmiita kantamaan omaa korsiansa kekoon. Sen lisäksi, että henkilökohtaisessa elämässämme kierrätämme, matkustamme mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja teemme ostoksissamme ekologisia ja eettisiä valintoja, tulee yritysten tehdä oma osuutensa. 

Olemmekin Salesforcella kehittäneet tähän avuksi Sustainability Cloudin, jonka avulla yritykset voivat arvioida, miten ne pärjäävät eri kestävän kehityksen osa-alueilla. 

Mitattavat asiat voi valita omien tavoitteiden mukaan. Me itse seuraamme omassa toiminnassamme, miten kestävä kehitys näkyy datakeskusten ja toimitilojen toiminnassa sekä bisnes-, työ- ja kotimatkoilla. Sustainability Cloudin avulla voidaan kerätä merkittävää tietoa esimerkiksi saman yrityksen eri maiden hiilijalanjäljestä. 

Jos olet kiinnostunut Sustainability Cloudin pilottiasiakkuudesta, lue täältä lisää

Meillä on vuosikymmen aikaa korjata maailma kuntoon. Vuosi 2020 aloittaa tämän kriittisen ajan, toiminnan vuosikymmenen.

Uskon, että sinäkin haluat nauttia puhtaasta luonnosta ja hyvinvoinnista vielä 10 vuoden kuluttuakin. Kukaan ei kuitenkaan pysty siihen yksin.

Tehkäämme se siis yhdessä! 
 

LUE MYÖS:

Marc Benioffin Trailblazer-kirja haastaa lukijan pohtimaan omaa ja yritysten arvomaailmaa

Digitalisaatio vaatii osaavia työntekijöitä — mutta mistä osaaminen kaivetaan?

Trailblazer on uranuurtaja mustassa hupparissa 🌟