Opiskeltiin sitten etänä tai kampuksella, erinomaisen opiskelijakokemuksen kehittämiseen kannattaa tarttua viimeistään nyt. Tässä vieraskynässä Kari Poutanen, Industry Lead for Education, Fluidolta kertoo, miten korkeakoulut voisivat parantaa nykyajan opiskelijakokemusta.

Koronarajoitusten tuoma etäopiskelu on tehnyt viime vuosista haastavia korkeakouluopiskelijoille. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat loistaneet poissaolollaan, kun opiskelijat ovat yrittäneet edistää kursseja ja opintoja kotisohvalta käsin. Tänä keväänä valmistuvat jo ensimmäiset etäkandit, jotka HS:n mukaan siirtyvät työelämään “valmiiksi väsyneinä”. 

Nyt jos koskaan korkeakouluilla tulisi olla ymmärrys ja välineet opiskelijoiden proaktiiviseen ohjaamiseen oltiin sitten kotona tai kampuksella. Suomalaisten korkeakoulujen tulisi ottaa rohkeammin oppia yritysmaailmasta opiskelijakokemuksen kehittämiseksi. 
 

LUE MYÖS ► Paranna B2B-ostajan asiakaskokemusta mahdollisuuksilla itsepalveluun
 

Digiajan opiskelijakokemus 


Haluaisin, että opiskelijat tunnistettaisiin vahvemmin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen asiakkaina, joilla jokaisella on uniikki asiakaskokemuksensa. Asiakaskokemusta voidaan nimittäin johtaa, kehittää ja mitata. 

Yritysmaailmassa asiakaskokemus on jo tuttu konsepti. Se muodostuu jokaisessa kohtaamisessa asiakkaan ja yrityksen välillä. Vastaavasti opiskelijakokemus muodostuu jokaisessa kohtaamisessa opiskelijan ja korkeakoulun välillä, oltiin sitten etäluennolla, ilmoittautumassa kursseille korkeakoulun verkkopalvelussa tai yhteydessä opintopalveluihin. 

Väitän, että opiskelijakokemukseen panostamalla voidaan parantaa opiskelijan motivaatiota ja hyvinvointia sekä vauhdittaa opintoja. Erinomaisen opiskelijakokemuksen jälkeen opiskelija myös todennäköisemmin harkitsee jatko-opintoja ja suosittelee kouluaan muille. 
 

LUE MYÖS ► Entistä empaattisempi Fennia – Jättiuudistus vie vakuutusyhtiön lähemmäksi asiakkaitaan

 

 

Apua ja tukea oikeassa hetkessä 


Ajattelemalla opiskelijoita asiakkaina voimme hyödyntää myös asiakkuuden elinkaarimallia. Se antaa selkeät raamit opiskelijakokemuksen tarvelähtöiseen kehittämiseen eri asiakasryhmille.  

Opiskelijat eivät ole yhtenäistä massaa, vaan kyse on monenlaisista eri asiakasryhmistä erilaisine elämäntilanteineen ja tarpeineen. Opiskelijoiden tilanteet eroavat esimerkiksi siinä, missä vaiheessa opintoja he ovat, onko heillä perhettä tai ovatko he aikuisopiskelijoita. Tässä tulemme siis perinteisen segmentoinnin ytimeen. Palveluiden kehityksessä tulee aina miettiä, miten ne sopivat eri asiakassegmenttien tarpeisiin. 

Avaintekijä digiajan palveluissa on korkeakoulun proaktiivisuus opiskelijan suuntaan. Annan tästä konkreettisen esimerkin: jos opiskelija ei pärjää opinnoissaan, niin yliopisto lähestyy heti opiskelijaa. Opintopalvelut selvittävät yhdessä tiedekunnan kanssa, miten opiskelijaa voidaan parhaiten auttaa ja kuka on oikea henkilö tähän tehtävään. Sitten tehdään yhdessä suunnitelma, miten opintoja saadaan eteenpäin. Kaikki tämä on mahdollista, jos käytössä on riittävä data ja oikeat työkalut. 

 

Huomisen teknologia on jo olemassa 


Jo nyt edelläkävijänä toimiville korkeakouluille on tehty Salesforce-teknologian avulla erilaisia sovelluksia, jotka tuovat saumattomasti yhteen sekä opiskelijan, hänen henkilökohtaisen opintopolkunsa että koulun henkilöstön. 

Yksi tällainen sovellus on Salesforcen Success Hub, joka on osa koulutustoimialalle suunnattua Education Cloud -tuoteperhettä. Success Hub on digitaalinen alusta, joka voi yhdistää sekä opiskelijan oman profiilin, hänelle muodostetun “Success tiimin” että opintoympäristön tuottaman datan opintojen etenemisestä. Success tiimi koostuu kyseiselle opiskelijalle oikeista opintoneuvojista, professoreista ynnä muista neuvonantajista. 

Success Hub -alusta tarjoaa tiimille runsaasti työkaluja opiskelijan proaktiiviseen tukemiseen. Se mahdollistaa yhteisen näkyvyyden opiskelijaan, jolloin siilot ja tietokatkokset eri tahojen välillä poistuvat. Opiskelija kokee, että koulu tunnistaa hänet yksilönä eikä hänen tarvitse kertoa samoja asioita uudelleen eri asiointitilanteissa. Ylivertainen opiskelijakokemus muodostuu juuri tällaisista kokemuksista. 

Aikamoinen ero entiseen, opiskelijan omaan aloitteellisuuteen ja erillisiin tietojärjestelmiin nojaavaan malliin, eikö? 
 

➡️ Katso Student Success Hubin demo täältä!

 

LUE LISÄÄ:

► Voittajatiimi yhdistää erilaiset taustat – Mitä diversiteetti tarkoittaa?

► Pilviteknologioiden taloudelliset hyödyt ovat kiistattomat

► Tunnetko nämä neljä Slack-vinkkiä? Digitaalinen pääkonttori tuo hyvinvointia tiimeille