Kun pelkkä ajatuskin asiakkaan jatkuvasti kasvavista vaatimuksista kauhistuttaa, markkinatietoon pohjautuva markkinointi auttaa. Tässä blogitekstissä kerromme, miksi fiksusti hyödynnetty markkinatieto on niin tehokas väline vähittäiskaupan markkinoijalle. 

Vähittäiskauppa on jatkuvassa myllerryksessä – eikä vähiten siksi, että asiakkaiden odotukset nousevat yhä korkeammalle ja korkeammalle.

Asiakkaiden ja yritysten välinen vuorovaikutus on jo itsessään melkoinen häkkyrä: kommunikointiin käytetään lukuisia eri kanavia mobiilisovelluksista sähköpostiin ja puhelimesta sosiaaliseen mediaan. Jopa 67 prosenttia asiakkaista sanookin, että haluaa asioida sellaisten yritysten kanssa, joiden asiakaspalvelu on kanavasta huolimatta saumatonta. 

Samaan aikaan asiakkaat ovat ennennäkemättömän tietoisia siitä, mitä ovat ostamassa. Esimerkiksi tuotetietoja ja erilaisia arvosteluja hyödynnetään ahkerasti ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä.

Vähittäiskaupan alalla toimivia markkinoijia hengästyttää, syystäkin. Miten on edes mahdollista hallita useasta eri kanavasta vyöryvää asiakasdataa? Miten tietoa voisi ymmärtää ja sen jälkeen hyödyntää niin, että asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin olisi mahdollista vastata? Miten oikea viesti saavuttaisi asiakkaan aina oikeaan aikaan? Ja miten ihmeessä tämä kaikki tapahtuu samalla sekä tehokkaasti että markkinointibudjetin raameissa?

Huh, kuulostaa mahdottomalta! 🥴 Mutta ei, hanskoja ei ole syytä heittää tiskiin. Ja siitä kiitos kuuluu markkinatiedolle.

 

LUE MYÖS ► Panosta kohtaamispisteisiin ja luo saumaton asiakaskokemus

 

Markkinatieto tekee markkinoinnista fiksumpaa – mutta miten?


Asiakkaat arvostavat sitä, että vuorovaikutus on saumatonta eri kohtaamispisteiden välillä. Mutta miten hyvin se heidän mielestään nyt sujuu? Itse asiassa vain 13 prosenttia asiakkaista sanoo, että yritykset selviävät erinomaisesti mitä tulee virtaviivaiseen asiakaskokemukseen.

Parannettavaa siis on. Markkinatieto on se avain, jolla asiakkaan ja yrityksen välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta on mahdollista yhtenäistää asiakaspolun kaikissa vaiheissa. 

Tekoälyä hyödyntävän markkinointiteknologian ansiosta data ei ole vain sekalaista massaa, vaan muokkautuu analysoiduksi markkinatiedoksi. Näin markkinoinnistakin tulee fiksumpaa.

Älykkään markkinointiteknologian avulla voi:

👉 kerätä, visualisoida ja analysoida tietoa yhdessä ja samassa paikassa

👉 nähdä datan oikeassa asiayhteydessä,  jonka jälkeen tiedot on helppo tunnistaa ja yhdistää eri kampanjoihin

👉 tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia asiakkaista, kilpailijoista ja jopa sisäisistä prosesseista.

Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Otetaan esimerkki: Isabelle, joka toimii markkinointipäällikkönä ulkoilutarvikkeita myyvässä yrityksessä.

Isabellen tehtävänä on pitää budjetti tasapainossa keskittymällä niihin liiketoiminnan alueisiin, jotka tuottavat parasta tulosta. Jotta yrityksen resursseja olisi mahdollista kohdistaa oikein, on markkinointikampanjoiden tuloksia analysoitava tarkasti. 

Kuulostaa fiksulta, ja näin Isabelle tekeekin, mutta… 🙈

Kuukausittaisen raportin tekemiseen saattaa kulua jopa viikko.Tiimi, joka raportin laatii, joutuu nimittäin rakentamaan sen manuaalisesti Isabellen pyyntöjen mukaan. Jotta se onnistuisi, tarvittavat tiedot on ongittava useista eri kanavista. Sen jälkeen irrallinen tieto, kuten myyntidata ja sähköpostimarkkinoinnin kautta tulleet klikkaukset, on koottava vielä yhteen.

Kun Isabelle viimein saa raportin, hänen on pyydettävä lisätietoja erikseen, jotta hän ymmärtäisi yksittäisten tietojen vaikutuksen toisiinsa. Jos Isabelle haluaa esimerkiksi tietää, kasvattiko tietty videomainos tietyn tuotteen kokonaismyyntiä, hänen on läpikäytävä lukuisia eri tietolähteitä. Kun sitten selviää, että video toimii pelkkää kuvaa paremmin, voi videomainokset priorisoida jatkossa sen sijaan, että aikaa hukkuisi heikommin toimivien mainosformaattien luomiseen. Tieto on tärkeä, mutta sen saaminen on yllättävän hankalaa.

Mitä jos tieto olisikin yhdessä paikassa niin, että kaikkiin liiketoiminnan kannalta oleellisiin KPI-mittareihin pääsisi käsiksi saman tien? Se tarkoittaisi, että tärkeitä päätöksiä voisi tehdä huomattavasti nopeammin – siis viikkojen sijaan vain muutamassa hetkessä.

Kuulostaa oikealta suunnalta! Miten tähän sitten päästään?

 

LUE MYÖS ► Kuinka mitata asiakaskokemusta verkkomyynnin aikakaudella?

 

Näin markkinatieto pistetään hommiin


Asiakkaan näkökulmasta oikeanlainen markkinatieto tekee ostokokemuksesta joustavan, relevantin ja kaikin puolin toimivan. Yrityksen näkökulmasta markkinatieto tekee päätöksenteosta nopeampaa ja päätöksistä parempia. Kumpikin osapuoli hyötyy. 🙌 

Mutta miten data muuttuu älykkääksi markkinatiedoksi, joka puolestaan tukee nopeaa päätöksentekoa? Näiden kolmen vaiheen kautta:

 

1️⃣ Integrointi ja hallinta

Ensimmäisessä vaiheessa data ensin yksilöidään ja sen jälkeen yhdistetään. Kun tämä steppi tehdään huolella, kaikki tarvittava asiakastieto – siis sähköpostidatasta aina CRM-, display-, programmatic-, web- ja hakudataan – on hallitusti yhdessä ja samassa paikassa.
 

2️⃣ Analysointi ja optimointi

Ilman analysointia data on vain dataa ilman sen kummempaa arvoa. Toisella askeleella data muokataan jäsenneltyyn ja hyödynnettävään muotoon. Vain näin se toimii parempien päätösten ajurina.

3️⃣ Yhdenmukaistaminen ja yhteistyö

Kolmannessa vaiheessa tiedot yhdenmukaistetaan järjestelmän sisällä niin, että data mahdollistaa organisaation sisäisen yhteistyön. Kun data on kaikkien saatavilla, tietoa voi käyttää päätöksenteon tukena ja sujuvan yhteistyön pohjana.

 

LUE MYÖS ► Dataohjautuvan mainonnan viisi trendiä, jotka sinunkin tulee tietää 🔮

 

Vähittäiskaupan haaste 1: Tieto on hajanaista


Vähittäiskaupan alalla on ratkaisevan tärkeää rakentaa saumattomia asiakaskokemuksia. Siksi tietoa hankitaan lukuisista eri kanavista – myyntidatasta verkkosivuanalytiikkaan, sähköpostista sosiaaliseen mediaan –, jotta sitä voisi hyödyntää markkinoinnin tarpeisiin.

Tietoa siis riittää. Todellinen haaste onkin siinä, miten eri lähteistä peräisin oleva tieto ei olisi hujan ja hajan.

Hajanainen tieto aiheuttaa markkinoijalle yhtä jos toista päänvaivaa. Sen sijaan, että aikaa voisi hyödyntää tiedon analysointiin ja johtopäätösten tekemiseen, sitä meneekin tiedon kokoamiseen ja valmisteluun. Asiakaspolkuakin on liki mahdoton analysoida johdonmukaisesti, kun kokonaisnäkymää eri vaiheissa tehtävistä markkinointitoimenpiteistä ei ole. 

Dataan liittyviä haasteita voi olla muitakin. Esimerkiksi selkeästi määritellyt roolit kuluttajadatan hallintaan saattavat puuttua kokonaan. Tai sitten toiminta ei ole riittävän ketterää niin, että kuluttajien vaatimuksiin voisi reagoi riittävän nopeasti. Voi myös olla, että asiakasdatan kannalta oleellinen tietoturva on monelta osin puutteellista.

Ratkaisu: Markkinatieto kokoaa hajanaisen datan yhteen näkymään ja tekee markkinoinnista kertaheitolla fiksumpaa.

👉 Kun eri tietolähteet yhdistetään virtaviivaiseksi näkymäksi, hajanaisen datan aiheuttamat ongelmat ovat historiaa.

👉 Kun kaikki tiimit pääsevät hyödyntämään samoja faktoja, tunnuslukuja ja mittareita, prosessi tehostuu ja yhteisiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin on helpompi päästä. 

👉 Kun oikea data on saatavilla vaivattomasti, markkinointia tehostavat oivallukset syntyvät ilman päänvaivaa.

 

LUE MYÖS ► Ole relevantti markkinointia personoimalla – viisi kysymystä personoinnista

 

Vähittäiskaupan haaste 2: Ketteryys puuttuu


Asiakkaat odottavat, että heidän ja yrityksen välillä tapahtuva kommunikointi on merkityksellistä, yksilöllistä ja lisäarvoa tuottavaa. Jos näin ei ole, asiakas äänestää jaloillaan. Ja koska kilpailu on kovaa ja markkinat muuttuvat vauhdilla, asiakkaiden on helppo tehdä suunnanmuutoksia. Jos yritys ei kykene muuttamaan ja optimoimaan toimintaansa, asiakas vaihtaa maisemaa.

Datan kautta on mahdollista saada oivalluksia, joita hyödyntämällä asiakkaan ja yrityksen välistä kuilua voi kuroa umpeen. Tosiasia kuitenkin on, että datalla ei ole arvoa, jos se on vanhentunutta tai muuten hyödynnettämättömässä muodossa.

Ratkaisu: Markkinatieto on nopein kaista reaaliaikaiseen dataan.

👉 Kun haluaa puhutella asiakasta, joka asioi milloin missäkin kanavassa ja mihin hyvänsä vuorokauden aikaan, reaaliajassa toiminen on tärkeää. Markkinatiedon kautta näkymä asiakasdataan on jatkuvasti ajan tasalla.

👉 Kun pääsee käsiksi relevanttiin tietoon ja siitä johdettaviin oivalluksiin välittömästi, voi tarvittavia muutoksia tehdä lennossa – aina kampanjoista yksittäisiin mainosteksteihin.

👉 Kun markkinointibudjetin kallisarvoiset eurot on pistettävä toden teolla töihin, kokonaisvaltainen näkymä asiakkaisiin on välttämättömyys. Markkinoinnin ROI kasvaa, kun esimerkiksi kampanjoita optimoi sen mukaan, miten asiakkaat niihin reagoivat. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kampanjabudjettia säädetään reaktiivisesti – erityisen tärkeää se tietysti on sesonkeina, kuten loma-aikoina tai silloin, kun koulut alkavat.

Markkinatieto on siis varsin tehokas työkalu muuttuvalla vähittäiskaupan kentällä, eikö totta? 

Jos haluat sukeltaa astetta syvemmälle markkinatiedon maailmaan, hyppää seuraavaksi Trailheadiin, jossa on moduuli markkinatiedon hyödyntämisestä vähittäiskaupassa.

 

LUE MYÖS:

Muotoiluajattelu: 4 kysymystä, joiden avulla luot innovaatioita

Mikä on Commerce Cloud?

Markkinoinnin mittaaminen muuttui, kertoo State of Marketing -tutkimus