דוח שנתי על פערי השכר בחברת סיילספורס ישראל לשנת 2021
חברת סיילספורס מחויבת לשוויון שכר, שמשמעותו יצירת מקום עבודה בו לכולם זכויות שוות לרבות תשלום שווה על עבודה זהה, שוויון בגישה ללימודים ותוכניות התפתחות מקצועית, ושוויון הזדמנויות לקידום הקריירה וצמיחה אישית. כחלק ממחוייבות זו, סיילספורס ישראל מפרסמת לראשונה את דוח הנתונים על פערי השכר בחברה לשנת 2021, בהתאם לתבחינים אשר נקבעו בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996.

הממצאים אשר עולים בדוח השנתי לשנת 2021, אשר מודד את פערי השכר הממוצעים בין גברים לנשים עבור סוגי התפקידים השונים בחברה - מצביעים על פערי שכר לסירוגין לטובת גברים או נשים, בהתאם לקטגוריה בכל אחד מסוגי המשרות המוצגות. אנחנו מאמינים שהשונות נובעת ממספר רב של גורמים, ביניהם דרגות המשרה, הוותק בתפקיד, מאפייני התפקידים השונים וכן תשלומים בגין פדיון חופשות.

סיילספורס קובעת טווחי שכר לפיהם משולמת התמורה לעובדים בתפקידים השונים והדרגות השונות. השכר הפרטני של כל עובד נקבע בתוך הטווח באופן המשקף את הניסיון המקצועי, הכישורים וכן רמת הביצועים בהתאם לנדרש בכל תפקיד.

המחויבות שלנו להבטחת שכר הוגן ושווה כוללת בחינה שנתית של פערי שכר אשר הובילה, החל מ-2015, להשקעה של מעל 22 מיליון דולר כדי לטפל בפערי שכר מגדריים. אנחנו ממשיכים כדרך קבע לבחון את התמורה המשולמת לעובדי החברה ולטפל בפערי אי-שוויון ככל שאלו מתגלים.

ניתן לקרוא בהרחבה על מדיניות השכר השווה כאן, ובואו לבקר באתר שלנו ללמוד על יוזמות השוויון של סיילספורס. 

דוח נתוני פער השכר השנתי לשנת 2021 - סיילספורס ישראל

מספר עובדים: 827

ניתוח פערי השכר נעשה על ידי חלוקת העובדים ל-12 קבוצות בהתאם לדירוג המשרה ומאפייניה, וזאת על מנת לאפשר פילוח בעל מובהקות סטטיסטית גדולה ככל הניתן.


מספר שלילי מציין ממוצע פער שכר לטובת גברים. מספר חיובי מציין ממוצע פער שכר לטובת נשים באותה קבוצה. עבור 3 מהקבוצות לא צוינו פערי שכר היות ולא כללו עובדים משני המינים. כאשר מופיע ערך 0 ביחס לעובדי משרה חלקית הדבר נובע בגלל שאין עובדים בקבוצה זו או לחלופין שאין בקבוצה עובדים משני המינים.
לא נמצאו נשים ו/או גברים להם שולמה השלמה לשכר המינימום מכוח הסכם או הסדר.