Skip to Content

סיילספורס השיקה חידושים בתחומי הבינה המלאכותית והדאטה ב-Sales Cloud שלה, בהם עוזר בינה מלאכותית מוטמע ב-Copilot for Sales. זאת, במטרה להעצים את נציגי ומנהלי המכירות ואת צוותי התפעול - באופן שיאפשר להם למכור מהר יותר, חכם יותר ויעיל יותר לאורך תהליך המכירה