Onderzoeksbureau IDC  ziet sterke positieve effecten van de inzet van cloud computing voor de economie.

Volgens een recent rapport zal Salesforce, samen met het gehele ecosysteem er omheen (bestaande uit duizenden partners en klanten) wereldwijd meer dan 1 miljoen banen creëren, nog voor het einde van 2018. Daarnaast schat IDC dat organisaties die gebruikmaken van dergelijke oplossingen, in diezelfde periode circa 272 miljard dollar zullen bijdragen aan het lokale BBP van landen wereldwijd.  Voor Nederland becijfert IDC de totale voordelen van zo’n Salesforce-economie op circa 1 miljard dollar in 2018 en meer dan 4.400 directe en 6.800 indirecte banen.

De toename van het aantal banen en de bijdrage aan het lokale BBP schrijft IDC toe aan de voordelen die cloud computing organisaties biedt. Door routinematige updates en IT-onderhoud te vereenvoudigen met een cloud-oplossing, maakt een IT-afdeling meer tijd vrij voor innovatie. Volgens IDC leidt dit tot algemene business innovatie, snellere ontwikkelschema’s, een kortere doorlooptijd van projecten, een korte marktintroductietijd voor nieuwe producten en lagere operationele kosten.

Voordelen in Nederland

Uit de studie van IDC blijkt dat gebruikers van Salesforce in Nederland de volgende voordelen melden: 40 procent operationele verbetering, 26 procent verbeterde werknemersproductiviteit, 18 procent meer innovatie en 17 procent verbeterde dienstverlening voor klanten. De terugverdientijd voor een investering in een cloud-oplossing van Salesforce is voor Nederland berekend op 12,9 maanden.

Het onderzoek van IDC is hier te downloaden.