Het is nu bijna 5 jaar geleden dat innovator en durfkapitalist Marc Andreessen ons vertelde dat "... software is eating the world." Een mooie kreet, beetje beangstigend wel. Als een echte visionair was Marc Andreessen toen al bezig om individuen, sectoren , en bedrijven voor te bereiden op de huidige tijd van digitale transformatie. Er is al heel veel over gezegd en geschreven, maar de snelle opkomst van Uber illustreert perfect hoe een hele bedrijfstak kan worden getransformeerd, in letterlijk een paar weken, door een combinatie van slimme mensen, briljante technologie en goede timing. Terwijl Uber wellicht bij uitstek een transformatief bedrijf is, heeft alleen al zijn aanwezigheid ervoor gezorgd dat de hele taxi-sector, wereldwijd, geconfronteerd wordt met de grimmige realiteit dat het moet veranderen of verdwijnen. Is uw bedrijf klaar om een ​​actieve "speler" te zijn in deze tijd van transformatie? Of kies je ervoor niet meet e doen en achter te blijven? Niets doen is namelijk geen optie. Overleven vraagt om actie. Nu!

Wat is Digital Enterprise Transformation?

In de context van een sector of onderneming, is transformatie een proces van diepe heroriëntatie on te komen tot een drastische verbetering van de algehele effectiviteit. Transformatie vereist veranderingen in de kern van organisaties, met inbegrip van de visie, waarden en acties, met de expliciete bereidheid om te breken met het verleden, configuraties en structuren. Hoewel niet elk deel van uw onderneming per se moet veranderen om de transformatie te bereiken, kan geen enkel deel buiten beschouwing worden gelaten.

Transformatie is een uitdaging om twee belangrijke redenen.

1. Wanneer een transformatie begint, is de toekomstige uitkomst nog onbekend en wordt vooral duidelijk door middel van trial, error en iteratie. Nieuwe gegevens moeten worden verzameld en geanalyseerd door middel van een bewuste feedback loop. Traditionele management technieken en het gebruik van lineaire, in de tijd vast gedefinieerde projectplannen leveren niet de gewenste transformatieve resultaten op. Verlichte leiders zullen altijd "beginnen met het einddoel in het achterhoofd," maar een effectieve verandering moet worden toegestaan ​​om zichzelf te openbaren als onderdeel van het transformatieproces. Leiders, managers, en het hele team moeten bereid zijn om de onzekerheid en onvoorspelbaarheid te omarmen.

2. Als gevolg van de potentieel radicaal andere toekomstige toestand van de onderneming, ten opzichte van de status quo, zal er waarschijnlijk een culturele verandering nodig zijn om een ​​succesvolle transformatie te realiseren. Op alle niveaus, zullen nieuwe manieren van denken, discipline en gedrag vereist zijn om de bestaande praktijk uit te dagen. De mate waarin verandering nodig is kan op zich al een grote uitdaging zijn voor het huidige management. Er wordt wel gezegd dat "Generaals vandaag vaak de oorlogen van gisteren voeren."
Ervaring kan een moeilijk en tweesnijdend zwaard zijn en, in combinatie met succes uit het verleden, kan het het vermogen van leiders om aanpassingen door te voeren en out of the box te denken, sterk belemmeren.

Zonder de bereidheid van een onderneming om de onzekerheid te omarmen en de inhoudelijke culturele veranderingen door te voeren die nodig zijn om de gevestigde werkwijze te doorbreken, zal de gewenste transformatie en de ROI daarvan, niet snel gerealiseerd worden.

Meer weten over digitale transformatie? Download het  2016 State of IT report.