Een perfecte storm staat nooit op zichzelf. Het is een samensmelting van meerdere natuurverschijnselen die leiden tot een situatie waarin een perfecte storm kan ontstaan. De basis is veelal een orkaan die ingesloten raakt tussen een extreem hogedrukgebied aan de ene kant en een extreem lagedrukgebied aan de andere kant. Erwin Krol-materiaal voor de geinteresseerde!

Precies zo’n perfect storm zie ik op dit moment ontstaan op het gebied van digitale transformaties waar organisaties momenteel mee geconfronteerd worden en de uitdagingen die deze met zich meebrengen. Code Rood!

De orkaan staat bij mij synoniem voor de digitale transformatie. Net als een orkaan is hij er ineens en hij kan hij verwoestend werken op bestaande bedrijfsmodellen. Organisaties zijn genoodzaakt zich aan te passen om te overleven.

Het hogedrukgebied is de opkomst van nieuwe technologie-platforms. Platforms die ons in staat stellen flexibel en snel te kunnen inspelen op de veranderingen die de digitale transformatie van ons vraagt. Cloud platforms die complexe installaties en upgrades tot een verleden maken. Het Salesforce Customer Success platform is zo platform dat bewezen heeft deze rol kunnen vervullen. Vaak door aan te sluiten op bestaande legacy systemen om bestaande investeringen te waarborgen.

De digitale transformatie (orkaan) overkomt je dus en de enterprise cloud platforms (hogedrukgebied) stellen je in staat om een digitale transformatie te faciliteren. Op zich nog geen reden tot onrust. Er woedt nog geen perfect storm.

Het ongewenste component is echter het lagedrukgebied. Organisaties veranderen meer en meer in softwarebedrijven die een dienst leveren. Deze diensten worden gerealiseerd op enterprise cloud platforms. Kennis en kunde voor het bouwen van deze diensten op dit platform is dus van cruciaal belang. Organisaties die succesvolle stappen maken in de digitale transformatie hebben significant geïnvesteerd in hun software ontwikkelteams. De vraag overstijgt echter vele malen het aanbod. Een lagedrukgebied dus.

En het probleem is dat de vraag naar ontwikkelaars alleen maar groter wordt. Geschat wordt dat er wereldwijd momenteel circa 25 miljoen software-ontwikkelaars zijn. En dan doel ik niet op de hobby ontwikkelaars want echt goede software ontwikkelen is een vak apart. Hoe snel we ze ook opleiden, het aanbod zal zich lang niet zo snel ontwikkelen als de vraag.

Hoe kunnen we dan wel opschalen?

Low Coding Platforms. Iedereen kan apps maken

Er zijn twee knoppen waar we aan kunnen draaien:

  1. Zorg dat ontwikkelaars sneller kunnen ontwikkelen. Moderne ontwikkeltalen en frameworks ondersteunen dit gelukkig steeds meer.
  2. Stel ook niet ontwikkelaars in staat om applicaties te ontwikkelen. Naast de 25 miljoen ontwikkelaars zijn er circa 450 miljoen business analisten (of soortgelijke rollen) die de processen kennen en veelal de requirements opstellen. Geeft ook hen de tools om processen te digitaliseren.

Dit is exact wat Salesforce al jaren nastreeft. Salesforce App Cloud ondersteunt twee ontwikkelmethodes. Het zogenaamde ‘point and click’ (of declarative) programmeren en het programmeren via code.  Eenvoudige applicaties kunnen gebouwd worden zonder enige programmeerkennis. Bij complexere applicaties geldt veelal een 75-25 regel waarbij analisten en ontwikkelaars met elkaar samenwerken.

Deze aanpak krijgt nu steeds meer focus. De analisten spreken hierbij van “Low Coding Platforms” Forrester heeft de belangrijkste spelers ook in een rapport samengebracht

Salesforce neemt hier een prominente plek in. Vanuit Salesforce willen we echter niet alleen de technologie leveren. We willen ook de kennis overdragen hoe deze platformen te gebruiken. En vanzelfsprekend op een laagdrempelige manier.  

Trailhead

Trailhead is de gratis e-learning omgeving van Salesforce. Iedereen krijgt hier toegang tot een eigen ontwikkelsysteem en kan spelenderwijs applicaties leren bouwen in Salesforce. Gamificatie elementen zoals badges zorgen voor een gezonde competitiedrang onder de deelnemers. Ik sprak laatst een recruiter die al CV’s krijgt aangeboden met het aantal Trailhead badges erop vermeld.

Bedrijven organiseren ook al intern Trailhead events voor hun medewerkers. Iedereen wordt uitgedaagd om zijn of haar idee voor procesoptimalisatie om te zetten in een App. Prototypes worden binnen een dag gebouwd en getoetst op bruikbaarheid. Een agile aanpak waarbij innovatie komt uit ideeën en inzet van de medewerkers.

De orkaan en het hogedrukgebied zijn helaas niet te omzeilen. Modere cloud-ontwikkel platforms als Salesforce App Cloud en E-learning platforms als Trailhead kunnen u wel helpen het lagedrukgebied op afstand te houden.

Wilt u het zelf eens ervaren? Ik daag u uit om eens een battlestation-app te maken via deze instructies Ik zie uw badge wel verschijnen op Facebook, Linkedin of Twitter.