Het is een mythe dat je creatief moet zijn om innovatief te zijn. De mythe suggereert  dat er in de wereld slechts een select groepje uitvinders is, creatieve genieën die elke minuut van elke dag de beste ideeën hebben om ons leven te verbeteren terwijl de rest van ons een kleurloos en fantasieloos leven leiden.

Als je  vraagt naar de grootste vernieuwers komen dan ook steeds dezelfde namen terug; Thomas Edison, Albert Einstein, Alexander Graham Bell – en sommigen zullen Leonardo da Vinci en Steve Jobs noemen. De enige persoon die niemand als belangrijke uitvinder noemt, is die persoon zelf.

Is iedereen een innovator?

Dit is het punt in de blogpost waarop je denkt: ‘hoezo, iedereen een innovator?’ Als je de originele, formele definitie van innovatie bekijkt heb je gelijk, het lijkt niet iets dat iedereen gedaan heeft. Weinig mensen hebben ooit een patent aangevraagd of  iets uitgevonden dat de wereld veranderd heeft.

En ik heb zeker nooit iets uitgevonden dat daadwerkelijk gebruikt is en mij een fortuin heeft opgeleverd. Toch ben ik ook een uitvinder, een innovator op een eigen schaal. Als ik het avondeten kook en ik een ingrediënt mis voor mijn recept, wat doe ik dan? Ik improviseer; ik gebruik iets anders waarvan ik weet dat het gaat werken. Dat is een uitvinding. Als ik iets provisorisch met elkaar verbindt met post-elastieken in plaats van touw. Dan is dat een uitvinding. Sommigen zullen zeggen dat dit ‘slechts’ improviseren is, maar improvisatie is nu juist een belangrijke vaardigheid die aan de basis van elke uitvinder ligt.

Femke van Zantvoort, Director Strategic Innovation bij Salesforce zegt hierover:

"Vaak hoor je dat innovatie een creatief proces is, dat je niet kunt sturen. Toch is dat niet zo. Innovatie ontstaat niet zomaar - echte innovatie vereist hard werken, discipline en structuur. Een gestructureerde aanpak haalt creativiteit naar boven en leidt tot de beste ideeën. In slechts drie stappen kom je al tot een innovatievere organisatie:

  • Geef je medewerkers echt ruimte om innovatief te zijn
  • Geen woorden, maar daden
  • Accepteer dat niet elk idee een succes hoeft te zijn"

The Oxford Dictionary definieërt uitvinding als de actie om iets uit te vinden, normaal gesproken een proces of apparaat, en om iets te creëren of te ontwerpen dat nog nooit heeft bestaan. Is ons leven volgens die definitie dan niet een continue proces waarin we constant dingen uitvinden? We zien en absorberen de ideeën om ons heen en we identificeren hoe we die ideeën op andere manieren kunnen gebruiken.

Ik moet toegeven dat mijn voorbeelden weinig invloed hebben gehad op de wereld als geheel en ik heb een iets andere interpretatie bij het woord ‘uitvinding’ of zelfs innovatie. Mijn voorbeelden gaan uit van een vloeiend proces en een alternatieve manier om bij het eindpunt te komen. Maar mijn argument is dat het dezelfde principes zijn die uitvinders gebruiken. Zij identificeren ook een behoefte, hebben duidelijkheid over hun doelgroep en volgens mij is het geheime ingrediënt: gebruik maken van andere bronnen en die ideeën combineren om tot iets nieuws te komen.

Is ‘stelen’ hetzelde als innoveren?

Picasso is geciteerd  met de tekst: “Goede artiesten kopieëren, de grootste artiesten stelen”. Dit is gebaseerd op zijn persoonlijke ‘diefstal’ van elementen uit andere culturen en kunst. Hij kon ze gebruiken als inspiratie en om een nieuwe weg in te slaan met zijn kunst.

Picasso is niet de enige persoon die deze principes heeft geadopteerd. Van Da Vinci en Guttenberg tot Jobs, het idee om ideeën te stelen van buiten jouw eigen vakgebied, van buiten jouw eigen expertise, staat aan de basis van de ontwikkeling van geweldige ideeën en succesvolle innovatiestategieën. Er zijn een hoop geweldige voorbeelden voor deze bewering. Hier zijn een paar van mijn favoriete voorbeelden...

De ‘Uberisering’ van de taxi-branche

Zonder een politieke of sociale discussie te starten over hun zakenmodel, is Uber toch een geweldig voorbeeld voor het Picasso principe. Kalanick en Camp, en de basis waarop zij hun business model bouwden, is een voorbeeld van het stelen van ideeën om tot betere ideeën te komen. Hun startpunt was een behoefte – de behoefte aan een taxi – Uber combineert inspirerende innovaties zoals die van Amazon, de logistieke meester, en GPS, een technologie die stamt uit de Koude Oorlog, om een dynamisch vraag-en-aanbodmodel te creëren.

Taxi's, hebben historisch gezien een beperkt aanbod, zijn gemanaged door een sterk gereguleerde sector, en zijn bedrijven waarvoor een hoog startkapitaal vereist is. Door het probleem vanuit een ander perspectief te bekijken, creatieve oplossingen te bedenken voor het beperkte aanbod, gebruik te maken van de beschikbare technologische ontwikkelingen en gebruik te maken van sociale media heeft Uber een nieuw model gecreëerd. Op hun eigen manier stapte Uber niet in de taxi-branche, zij stapte niet in de logistieke sector, maar stapte in de high tech.

De voordelen van improvisatie en het idee om niet gewoon een nieuw taxibedrijf te zijn en in plaats daarvan iets nieuws te ontwikkelen, zijn duidelijk zichtbaar. Door na te denken over hun eigen rol en waarde als een logistiek bedrijf binden zij zich niet aan een enkele definitie van hun bedrijf, zij doen op deze manier veel meer. De taxi-wereld zou de concurrentie aankunnen, maar zij zitten vast in hun eigen ouderwetse definitie van zichzelf, zij vergeten de geweldige middelen die ze tot hun beschikking hebben. Dat taxi’s er voor kiezen om alleen menselijke passagiers te vervoeren en steeds meer limitaties in te voeren binnen hun model zal, uiteindelijk de ondergang betekenen voor de taxi industrie.

Typp-ex komt van een gestolen idee

Typp-ex  is tegenwoordig een wat overtollig product, maar het blijft een goed voorbeeld van de ‘succesvol gebruikmaken van ideeën uit een ander werkveld’-strategie. Bette Nesmith-Graham, een secretaresse in de jaren ’40, introduceerde typp-ex om aan een specifieke behoefte te voldoen, het corrigieren van typefouten die het gevolg waren van nieuwe elektronische typemachines.

Zij zag schilders die een extra laag verf aanbrachten om hun eerdere fouten te corrigieren in plaats van de verf te verwijderen en opnieuw te beginnen. Dit inspireerde Nesmith-Graham om een manier te vinden om ook over typefouten heen te schilderen zonder opnieuw te moeten beginnen. Zij ontwikkelde dit eerst voor zichzelf, maar andere secretaresses zagen het resultaat en begonnen het ook te gebruiken.

Deze twee voorbeelden zijn veelal verschillend, maar beiden starten met een specifiek probleem of een behoefte en een principe: een ‘hoe kan ik’-principe. “Hoe kan ik van A naar B komen als er geen taxi’s beschikbaar zijn?”; “Hoe kan ik typefouten corrigieren zonder de hele pagina opnieuw te typen?”. Beide maakten gebruik van ideeën en oplossingen uit andere industrieën voor hun oplossingen.

Hoe je je interne uitvinder kunt ontketenen

Hoe linkt dit allemaal terug naar mijn originele idee dat wij allemaal uitvinders zijn? Wij zien allemaal dagelijks de effecten van grote uitvindingen om ons heen. Van de apps op telefoons tot onze ervaringen met dagelijkse problemen. Elke dag zie en leer ik iets nieuws dat ik kan gebruiken voor andere uitdagingen (en vaak werkt dit). We doen dit in ons dagelijkse priv leven zonder er zelfs maar bij na te denken.

Wat we vaak niet doen is de stap te maken en deze ideeën ook te gebruiken in onze zakelijke uitdagingen. Hier is een oefening die iedereen kan doen tijdens het denken over een nieuw proces of product. De volgende keer dat je naar dat proces of product kijkt, denk dan aan de geweldige ideeën en innovaties die je ziet in andere industrieën, of in andere producten en apps die de meeste van ons dagelijks gebruiken. Denk aan de laatste keer dat keer dat je als klant volledig tevreden was; waarom was dit, en wat was er zo goed? De apps die je dagelijks gebruikt; waarom kom je telkens terug bij deze apps? Wat is het probleem dat het oplost? Aan welke behoefte voldoet het?

Stel de vraag en maak de stap. Als je dat idee, die oplossing, die aspecten die voor jouw werken, die inspiratie van jouw favoriete winkelier, of bank, jouw favoriete app, van een klantenservice, van een consumentengemeenschap of een zakengemeenschapverplaatst naar jouw bedrijf ... ontwikkel je dan iets nieuws?

Je zal jezelf misschien verrassen (én je concurrenten) met de uitkomsten. Misschien is nu de tijd gekomen om eens te laten zien wat voor uitvinder jij kunt zijn!

Dit blog werd geschreven door  Lee-anne Knight in in de UK